Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Opnieuw een briljant idee?
Dirk Van Landen

Schrijft over:
Mijn ideeën voor een betere, veiligere, groenere, empathischere, gelijkere, ... samenleving, wereld, mensheid. Psychologie, psychiatrie, neurologie, ... De menselijke geest is ontzettend boeiend. Mezelf leren begrijpen is een lang proces (geweest). Nu nog de rest (van de mensheid). Zonder internet niet mogelijk geweest. Of toch veel trager, want dan was het een kwestie van boeken gaan lenen of kopen. Hier is nog een gaatje. ;-) http://www.livescience.com/52051-why-creative-geniuses-are-neurotic.html http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3213179/Are-worrier-Chances-GENIUS-Neurotic-people-likely-imaginative-creative.html "Richard Branson ADD/ADHD Rebel Billionaire; Founder & CEO of the multi-billion dollar Virgin empire, is ADHD and Dyslexic, but he found a way to make his ADD/ADHD work for him. He could have struggled all his life trying to "fit in" by suppressing his ADHD. Instead he "broke-out" into fame, fortune & wild success, because he embraced the hidden genius behind his ADD/ADHD. Q: Have you always thought you could be a great entrepreneur, leader, artist, hero or trail-blazer - if only you had the chance? Q: Have you always wondered why other people don't seem to understand you or support you in taking that chance? Q: Have you always wanted to just break out of your inhibitions and become the great leader you were born to be? The human genome project says ADD/ADHD is genetic. While only about 10% of the general population has this gene, most of self-made rich & famous have the ADD/ADHD gene. This group includes most entrepreneurs, artists, inventors, geniuses, rock stars and billionaires." http://www.davincimethod.com/adult-add-adhd.html

Bio

De slimste holistisch denkende mens ter wereld zijn is mijn ambitie. In de categorie "amateurs" sowieso. Waarom? Omdat iemand het moet zijn. En omdat ik nu eenmaal een neurotisch creatief genie ben. Weet ik sinds kort. Zoek maar op wat het inhoudt; verschillende Engelstalige artikels gevonden die zeer openbarend waren en zijn. Hoogdravend? Maar wat betekent "genie" eigenlijk meer dan "een schepper" te zijn in hart en nieren? En je hebt het recht en de plicht kritisch te zijn voor mij, ook weer in de Griekse zin van het woord: onderscheiden, beslissen, in vraag stellen. Ik moet ideeën produceren die straffer zijn dan die van om het even wie, net zoals Prince de grootste songschrijver ooit wou worden en zijn en Michael Jackson het grootst aantal platen wou verkopen. Dit is voor mij een kwestie van leven of dood. Want de Rode Ridder in mij wil levens redden, en heel veel nog wel. Ik word gedreven door mijn vrees dat het slecht afloopt met de democratie en de EU, de mensheid en de wereld, en miljoenen quasi-kansloze individuen. En door de frustraties van op de zitbank te moeten toekijken hoe er zoveel over outside of the box-denken wordt gesproken, terwijl dat in de politiek en elders zo weinig gebeurt en ik het wel kan. Meen ik te mogen beweren. Nu nog mijn angst om te falen, afgewezen, bekritiseerd te worden overwinnen. Er wordt beweerd dat Belgen binnenvetters zijn. Dat was ik ook heel lang en nog steeds in grote mate. Daarom wil ik ook ijveren voor echt begrip van en voor de problemen en kwaliteiten van hoogbegaafden - waarmee ik niet de hoogintelligenten bedoel, want de verwarring tussen de twee is zo groot en pijnlijk, en is een bonobo trouwens ook niet echt een chimpansee?! - en mensen met AD(H)D. Zoals Richard Branson, MJ, Prince, ... lijken (geweest) te zijn. En de lijst is heel lang. Eén van de artikels en/of websites: ttps://add-informatie-en-tips.jimdo.com/homepage-english/part-ii-famous-add-adhd-ers/

Werkgebied

Ik werk nog aan mezelf. "En toch, hebben deze mensen een enorme capaciteit om te hopen en te dromen. Meer nog dan de meeste mensen, hebben personen met ADD een fantastisch voorstellingsvermogen. Ze denken in het groot en ze dromen grote dromen. Ze kunnen de kleinste mogelijkheid aangrijpen en zich voor-stellen hoe ze dit kunnen veranderen in een belangrijke door-braak. Ze kunnen een toevallige ontmoeting kunnen doen uitlopen op een geweldige avond uit. Ze floreren door hun dromen en ze hebben organisatorische methoden nodig om duidelijk te zijn en om ze op het goede spoor te houden. Maar zoals met de meeste dromers, gaan ze mank als de droom uit elkaar spat. Meestal als de diagnose ADD gesteld is, is dit uiteenspatten van dromen vaak genoeg gebeurd om ervoor te zorgen dat ze ervoor uitkijken om nog eens hoop te hebben. Het kleine kind houdt liever zijn mond, dan weer gepest te worden. De volwassene houdt liever zijn mond dicht dan het risico te lopen dat de zaken weer volledig in de soep lopen. De behandeling, moet dus beginnen met hoop." http://www.addonline.nl/attention-defecit-disorder-add/50-tips-voor-een-betere-omgang-met-adult-attention-deficit-disorder-add/

Systematisch 800 000 euro (maximaal) inzamelen per jaar in het belang van de democratie, niet eens zo moeilijk.

Of toch als de overheid dit een prima idee vindt en een manier vond om dit uit te voeren. -------------------------------------------------------   Mijn laatste topic https://www.facebook.com/groups/bijdebeckerdiscussiegroep/ Ik heb veel "vrienden" op dit medium waar ik niets aan heb en ander...

Ik zoek naar burgers die leerkrachten zijn of kennen. Maar “alle” wereldverbeteraars kunnen helpen.

https://pro.g-o.be/30-jaar-go/dag-van-de-actieve-burger#  "Wat is een actieve burger? Actieve burgers informeren zich, leren bij en stellen zich actief betrokken op ten opzichte van anderen en de maatschappij. Actieve burgers: participeren actief aan de gemeenschap en tonen respect voor de id...

9000 euro netto, dat verdient een professioneel muzikant. Journalisten ook basisinkomen graag?

Of toch in 2015, in Nederland, de helft ervan, of minder. https://nos.nl/artikel/2080781-muziek-blijft-voor-veel-beroepsmuzikanten-sappelen.html Wie kent er Belgische die interesse hebben voor de invoering van een basisinkomen? https://www.petities24.com/desocialezekerheidvernieuwenviaeenopend...

Hoe zouden jullie ongeveer 100 miljard aan uitkeringen rechtvaardig verdelen??

En gefinancierd krijgen natuurlijk. "Of een basisinkomen betaalbaar is, lijkt wel de vraag van 100 miljard. Met dat bedrag zou de overheid een bescheiden basisinkomen, net onder het huidige leefloon voor een alleenstaande, kunnen dekken. Mochten we het maandelijks bedrag willen optrekken tot 1.0...

,,Ik wilde mezelf bewijzen, maar het lukte niet.” Interessante artikels over ADD

http://www.de-poort.be/cgi-bin/Document.pl?id=386"Met de diagnose is er een last van zijn schouders gevallen. ,,Ik voel me nu eindelijk gelukkig. Al mijn teleurstellingenhebben een oorzaak. Ik heb zo vaak ge-dacht: ik zal wel lui zijn.’’Maar hij is ook moe. ,,Al die jaren heb ikop mijn tenen gelo...

Drie nadelen van intelligent zijn.

"Intelligente mensen hebben de neiging om zich het hoofd te breken over van alles en nog wat – van existentiële vragen tot de hoeveelheid kleurstoffen in hun voedsel. Een onderzoek uit 2015 laat zien dat een hoge verbale intelligente samenhangt met de neiging om zich zorgen te maken en dingen die...

Een BOBEL-prijs organiseren, dat moet toch mogelijk zijn?

  Oproep aan alle voorstanders van een breed ("hoog" en "laag", jong en ouder, links, rechts en midden) gedragen basisinkomen Ik ben voor een basisinkomen, als het de toenemende ongelijkheid niet vergroot maar de (kans)armoede juist aanpakt. Hetgeen zoveel (uiteraard menselijke) miserie van tall...

10% MEER MOTORFIETSEN, 40% MINDER FILE! Twee oplossingen, want dat mobiliteitsbudget …

"Ook Jef Van den Bergh (CD&V) blijft herhalen dat de ambitie hoger moet liggen. "Louter cash is het mobiliteitsbudget enkel... een budget. Wil men echt tot een volwaardig mobiliteitseffect komen, dan moet de focus absoluut op mobiliteit liggen, en niet op nettoloon." De vakbonden zijn evenmin...

De Turteltaksput van 2 miljard betalen door hogere wegentaks; teken a.u.b.

https://www.petities24.com/vervangturteltaks Hoe meer wagens en andere luchtvervuilers, hoe meer kankers en andere gezondheidsproblemen. Wel, ik wil dat mij besparen en alle andere "onschuldigen". https://www.youtube.com/watch?v=PivWY9wn5ps "If you want to make the world a better place Take ...

“Hoogbegaafdheid kan leiden tot anorexia of zelfdoding. Artsen leggen te weinig de link met anorexia of zelfdoding.”

http://www.hbvl.be/cnt/dmf20170518_02889475/hoogbegaafdheid-kan-leiden-tot-anorexia-of-zelfdoding?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=hbvl&utm_content=article&utm_campaign=seeding "DONDERDAG 18 MEI 2017 OM 20.00 UUR   Universiteit Hasselt | Agoralaan gebouw D | 3590 ...

Load More