De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De EU kan tegelijk minder “lidgeld” vragen en toch meer uitgeven; zou Michel mijn mail ontvangen?

De EU kan tegelijk minder “lidgeld” vragen en toch meer uitgeven; zou Michel mijn mail ontvangen?

maandag 24 februari 2020 10:38
Spread the love
Creatieve burgers kunnen visies aanbrengen die rechtse(re) en linkse(re) partijen elk hun zin kunnen laten krijgen.
Geachte heer
De machtigste mensen ter wereld zijn niet noodzakelijk de meest constructief-creatieve; zij zijn topmanagers, en missen veel eigenschappen die mensen zoals ik wel hebben. Namelijk het vermogen een kwestie van alle kanten te bekijken en dan een standpunt in te nemen met een enorme potentiële meerwaarde. En dit zonder 27 landen en leiders gesproken te hebben.
Investeringen, indien niet aartsdom of minstens kortzichtig gedaan, renderen altijd, zeker op de lange termijn. Zolang het rendement een procent of 2 boven de inflatie zit, is dat beter dan het op de bank zetten.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mislukte-miljardentop-drijft-regeringsleiders-verder-uit-elkaar~b59dee18/
Dit is wat ik zou doen, als ze er niet uit komen. In deze Brexit-, corona- en Trumptijden is extra en duurzame groei nodig. De netto-bijdragers staan wel degelijk die gevraagde miljarden of zelfs meer dan het compromis af, maar in de vorm van een lening waarop ze de Europese inflatie + tussen 0,11 en 1 % krijgen. Af te betalen vanaf 2025 of 2026, want dan zijn de geelharige mannen in het Westen er al niet meer. Valt te hopen, of toch als president of premier.
Andere mogelijkheid: de netto-betalers dwingen de anderen een nieuwe bestuurlijke aanpak af. Het veto-effect werkt verlammend. Een soort van tweekamerstelsel deelt de bevoegdheden op. De ene doet bijvoorbeeld technologie, verkeer en tewerkstelling en andere, de andere cultuur, educatie, justitie, en landbouw en andere. De “rijke kamer” die de snel winstgevende bevoegdheden zou kunnen krijgen, moet unaniem zijn en heeft de helft van de stemmen van de andere kamer nodig voor zijn besluiten. En andersom.
U begrijpt dat een onmachtige burger niets kan doen. Mensen zoals ik krijgen geen eerlijke kans om in de media te verschijnen. , zelfs als we die zouden willen. Als we politici aanschrijven krijgen we geen antwoorden ofwel betuttelende en zelfgenoegzame. En het gaat niet om mijn voorstellen alleen. Als duizenden burgers elk hun oplossingen voorstellen, kan er één de briljante zijn …
die de EU nodig heeft.
Vriendelijke groeten
Dirk Van Landen

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!