De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een oubollige democratie kost miljarden en een innoverende zou van 50 000 vrij snel 50 of 500 miljoen euro kunnen maken.

Een oubollige democratie kost miljarden en een innoverende zou van 50 000 vrij snel 50 of 500 miljoen euro kunnen maken.

zaterdag 22 februari 2020 19:50
Spread the love
Zoals gewoonlijk zal ik wel geen (ernstige) antwoorden krijgen zeker?
—-
Een oubollige democratie kost miljarden en een innoverende zou van 50 000 vrij snel 50 of 500 miljoen euro kunnen maken.
Geachte heer/mevrouw
U behoort tot de managers van het land. Met honderden zo’n grote entiteit besturen is niet gemakkelijk. Dat kan niet iedereen. Maar cruciaal is of jullie, elk met hun eigen instrument en een andere muzikale smaak, kunnen samenwerken om één harmonisch meesterstuk te brengen dat elke toehoorder van de sokken blaast. De bevolking gelooft dat steeds minder, en het lijkt velen van jullie nauwelijks te deren, behalve de avond van de tegenvallende verkiezingen, de zoveelste in rij vaak.
Er was een tijd dat The Beatles de deur werden gewezen door de grote platenmaatschappijen. Dat waren dus vele managers die hun talent en potentieel niet zagen. Zonder twee sleutelpersonen die in hen geloofden, hun eigen manager en producer George Martin was de muziekgeschiedenis heel anders verlopen. Van enkele tienduizenden hedendaagse ponden ging de uiteindelijke omzet van hun repertoire naar miljarden.
Sommige schilderijen geraakten destijds niet verkocht, en kosten nu vele miljoenen. J.K. Rowling had ooit sociale steun nodig en is nu schatrijk. Bepaalde films zijn extreem renderend, zoals Facing the giants (100 000 dollar werd 38 miljoen). Als een beginnende schrijver kan leven van 20 000 euro of zo, en het boek van dat jaar 100 miljoen exemplaren verkoopt op korte termijn of zelfs 500 miljoen na eeuwen (Don Quichote), is dat uiteraard een fantastisch resultaat.
Nu, kan een gelijkaardig effect optreden in en dankzij een innoverende democratie? Ja, maar uiteraard niet elk jaar en de “winst” kan ook wereldwijd zijn en in het beste geval een derde wereldoorlog vermijden en daardoor honderden miljarden onkosten vermijden.
De vraag is: bent u iemand die liever kiest voor een open geest en samenwerking met (een aantal van de meest creatieve en intelligente) burgers, dan voor ouderwetse machtsspelletjes? Of zo komen die toch over.
U moet het zo zien: linkse partijen veelal gesteund door vakbonden blokkeren maatregelen die miljarden zouden kunnen besparen. En rechtsere partijen willen vaak geen maatregelen die miljarden opbrengen, en hun bondgenoten zijn meestal de werkgevers. Dat houden ze vol gedurende decennia en de uitdeinende gevolgen kosten uiteindelijk gecumuleerd tientallen miljarden aan ons allen. En ook dat leidt tot een gepolariseerde samenleving en ook of vooral wereldwijd tot steeds meer Trumpiaanse en Poetinese persoonlijkheden en methodes, hetgeen weer zo’n massa lijden en verlies veroorzaakt, en zelfs het einde van de mensheid kan inluiden. Want voeg daaraan toe de effecten van gedurende decennia economische globalisering, bikkelharde fiscale concurrentie, vergrijzing, steeds lagere of te weinig aangroeiende budgetten voor sociale uitgaven/gezondheidszorg/infrastructuur/onderwijs/ …,  klimaatverandering, robotisatie, … en onze vooruitzichten zijn extreem slecht. Of toch als “we” zo kortzichtig blijven handelen.
Mijn dringende oproep: laat de voorstellen van objectieve en neutrale niet-politici onderzoeken die de elkaar hartstochtelijk en soms niet erg constructief en rationeel bestokende en ondermijnende partijen bij elkaar kunnen brengen, niet door halfzwakke compromissen maar bij voorkeur radicaal innoverende synthetische masterplannen met een enorme potentiële meerwaarde. Zij die enkel luisteren naar de klokken van hun kerktoren, de stemmen van hun kerkkoren en de standpunten van hun tenoren, zijn gedoemd te mislukken als individuen door hoogmoed (en onverdraagzaamheid), en collectief/als stelsel zeker op de lange termijn.
Denkt u echt dat de kiezers bezig zijn met van wie ideeën komen? Ze willen gewoonweg een beleid dat grote stappen vooruit kan zetten op tal van vlakken. Het kan maar twee kanten op: dankzij creativiteit, multilaterale samenwerking en redelijkheid een hoogwaardig centraal maar breed en modern bestuur en dus meer stemmen voor de niet-polariserende partijen, ofwel zeer eng en extremistisch denkend en uitmondend in steeds meer elitair versus populistisch en dus steeds meer onbestuurbaarheid. Zulke malaise leidt inderdaad vroeg of laat tot revoluties, en enkel zware repressie (Iran, Turkije, Rusland, …) en/of toenemende manipulatie (USA, ook enigermate het VK of Italië of …) zal dat tegenhouden.

Een artikel dat u misschien nog niet hebt gelezen:

“Hervormingen van de democratie moeten een prioriteit worden, welke kleur de coalitie ook heeft.”
Met vriendelijke maar “ook strenge” groeten
Dirk Van Landen

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!