De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

S.O.S taxichauffeurs in nood
Opinie - BTB

S.O.S taxichauffeurs in nood

vrijdag 29 mei 2020 13:12
Spread the love

 

Door de Covid-19 pandemie en de daaruit vloeiende lock-down is de taxisector in zwaar vaarwater terecht gekomen. Loontrekkende taxichauffeurs dreigen massaal hun werk te verliezen. Taxibedrijven ontslaan hun “vaste” chauffeurs en vallen terug op “losse” chauffeurs en (schijn)zelfstandigen.

Na het invoeren van het nieuwe Vlaamse taxidecreet , op maat geschreven voor bedrijven als Uber, kreeg de taxisector opnieuw een kaakslag te verwerken met de Covid-19 pandemie. Sinds het begin van de lock-down maatregelen viel het aantal taxi ritten met 90 procent terug. Zowel in Vlaanderen, Brussel als Wallonië.

Om de sector deze crisis enigszins te laten overleven vroegen en kregen werkgevers, gesteund door de vakbonden , steunmaatregelen voor de bedrijven van de federale en de verschillende gewestregeringen. Toch dreigen de chauffeurs het kind van de rekening te worden.

Werknemers betalen het gelag

Door de terugval in het aantal ritten werd 95 procent van de chauffeurs op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht geplaatst, met voor de taxi chauffeurs een aanzienlijk loonverlies tot gevolg.

De voorbije weken kreeg BTB verschillende verontrustende berichten van taxi bedrijven die chauffeurs hebben ontslagen of aangaven die intentie op termijn te hebben. Vorige week ontvingen we bericht dat DTM 29 chauffeurs ontslaat en dat “huur een stuur” (eigenaar van V-Tax in Gent) en J&F Express de toekomst voor de werkgelegenheid zeer somber tegemoet zien, hier kregen alle loontrekkende chauffeurs in het luchthavenvervoer de suggestie om ander werk te zoeken.

Ook in de kleinere taxi-ondernemingen hebben de chauffeurs het zwaar te verduren. Deze week kregen we te horen dat er 8 chauffeurs bij S-pass, 2 chauffeurs bij Gilletax en 9 chauffeurs bij Louckx werden ontslagen. Unitax kondigde aan volgende week 14 chauffeurs te ontslaan.

Voor BTB is het duidelijk. Werkgevers kregen steunmaatregelen om hun bedrijven draaiend te houden maar de werknemers betalen het gelag! Eerst met loonverlies daarna met een ontslag.

Werkgevers moeten zich engageren

BTB Blijft bereid om samen met de werkgevers voor de werkgelegenheid in de taxisector te vechten, maar eist wel dat de werkgevers zich engageren om een sociaal beleid te voeren, zonder verdere ontslagen, en om deze crisis in veilige omstandigheden te overbruggen.

Concreet zou dit kunnen betekenen dat we de verlenging van de tijdelijke werkloosheid voor de taxisector vragen tot maart 2021. De overheden kunnen zelf met extra financiële steun voor de sector over de brug kunnen komen. Op voorwaarde dat er een einde komt aan de ontslagplan, met andere woorden, dat er een moratorium komt op collectieve ontslagen.

Wij roepen de werkgevers dan ook op om samen met de vakbonden hiervoor aandacht te vragen aan de bevoegde ministers en volop in te zetten op de werkgelegenheid van de Taxisector.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!