De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Nieuwjaarswens aan de federale regering
Open brief - Grootouders voor het Klimaat

Nieuwjaarswens aan de federale regering

Op 18 januari 2021 bezorgden de burgerbewegingen “Grootouders voor het Klimaat” en “Grands Parents pour le Climat” hun gezamenlijke nieuwjaarswens per mail en per fiets aan Eerste Minister De Croo en de federale ministers, bevoegd voor het klimaat.

donderdag 21 januari 2021 00:18
Spread the love

 

Zij feliciteren de federale regering met de kordate aanpak en de moedige beslissingen die ze al hebben genomen tijdens deze coronacrisis. Toch wijzen ze  er op, dat de de klimaatverandering, samen met biodiversiteit en de toenemende ongelijkheid (in België maar nog meer in het zuiden) de grootste uitdaging van deze eeuw vormen, en roepen op om de afspraken binnen het Vivaldi akkoord versneld in wetteksten en beleid om te zetten.

Bron: Grootouders voor het klimaat

“Onze generatie, de  3,7 miljoen 55 plussers, kunnen veel bijdragen leveren voor een duurbare toekomst” zegt Koen Platevoet, woordvoerder van de Grootouders, “Daarom hebben we een aantal concrete voorstellen geformuleerd rond 5 domeinen: financiën, fiscaliteit, energie, mobiliteit en digitalisering.”

Veel ouderen  beschikken over grote spaartegoeden, en de Grootouders vragen deze ook effectief in te kunnen zetten voor een klimaatvriendelijke economie. Daarom willen ze een grotere transparantie van de banken waarin hun geld wordt geïnvesteerd, en dat er voor elke vorm van spaarrekeningen, pensioensparen, beleggingsfondsen, e.d. een duurzame optie wordt aangeboden.

Fiscaal kan er ook gestimuleerd en gestuurd worden. Niet-duurzaam gedrag van bedrijven en burgers wordt fiscaal nog steeds teveel aangemoedigd door bepaalde belastingvoordelen. Dit moet radicaal anders, om de CO² uitstoot te verminderen. Er moet in deze maatregelen ook rekening gehouden worden met de draagkracht van de laagste inkomens.

De daling van het energieverbruik in ons land mag niet langer een taboe zijn. Zo is een stappenplan om het energieverbruik te doen dalen essentieel, met een grondige heroriëntering van de industrie, de landbouw maar ook privé: Isolatie en renovatie van woningen moet verder worden gestimuleerd en geleidelijk zelfs verplicht worden, maar ook het  ondersteunen van innovatieve projecten zoals vb. recuperatie van restwarmte, warmtenetwerken e.d.

Mobiliteit en openbaar vervoer is ook een belangrijk thema voor deze generatie: bereikbaarheid door het openbaar vervoer, met vlottere aansluitingen op het regionaal vervoer,  comfortabele stations en toegankelijke perrons, ook voor mindervaliden, het vraagt nieuwe investeringen. De digitale revolutie laat ook een stevige CO² afdruk na. Ook hier rekenen  de Grootouders op de stimulering van onderzoek en ontwikkeling van energiezuinige technieken, die voor iedereen toegankelijk zijn.

Deze nieuwjaarsbrief eindigt met een hoopvolle wens voor de komende tijd: “We wensen de regering de wijsheid en de daadkracht toe om dringend en eensgezind de nodige beslissingen te nemen ter uitvoering van het Akkoord van Parijs. We wensen de regering de moed toe om gehoor te geven aan de oproep van wetenschappers en experts, maar vooral ook aan de roep van de jongeren, onze kleinkinderen, die voor hun toekomst vrezen. Samen actie voeren voor een gemeenschappelijk doel geeft allen, jong en oud, opnieuw optimisme en hoop voor de toekomst.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!