De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Onderzoek toont aan dat griepvaccinaties infectie met respiratoire coronavirussen in de hand werken

Kritische wetenschappers over de risico’s van het vaccin van Pfizer

zondag 3 januari 2021 01:07
Spread the love

In december 2020 ontpopten de Belgische massamedia zich als reclamebureau voor het vaccin tegen Covid-19. Eerste minister Alexander De Croo hoorden we verklaren dat alle Belgen zouden worden ingeënt met het vaccin waar ‘iedereen’ (sic) naar uitkeek. In verschillende landen verschenen echter ook wetenschappers die scherpe kritiek hebben geuit op het vaccin van Pfizer en op de PCR-testen om besmetting met SARS-CoV-2 vast te stellen. Summier weergegeven: massale vaccinatie is onverantwoord; vaccin is onvoldoende getest; extreem verkorte observatieperiode; frequent voorkomende bijwerkingen; vaccintechniek lijkt sterk op gentherapie; effecten op lange termijn onbekend; ethische overwegingen en deontologische codes werden overboord gegooid omwille van ‘dringende noodsituatie’; Europees voorzorgsprincipe is ondermijnd.

” De gevolgen van deze injectie zijn volledig onbekend, want het is een primeur voor de mens. “

 

Onbekend: periode van immuniteit na vaccinatie

Op 30 december 2020 startte het bedrijf Pfizer zijn experiment van massale inenting van de Belgische bevolking om na te gaan wat de effecten op de lange termijn zullen zijn van de toepassing van de nieuwe technologie die toegepast wordt met het BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccin.[1][2] Dit vaccin is volgens Pfizer bedoeld om personen vanaf de leeftijd van zestien jaar 95 % effectieve bescherming te bieden tegen de ziekte Covid-19 na besmetting. Om het vaccin op zijn efficiëntie en veiligheid te testen werden 21.720 mensen ermee ingeënt en 21.728 andere mensen werden ingeënt met een placebo. De observatie besloeg een korte periode van 27 juli 2020 tot 14 november 2020. Volgens het rapport van Pfizer ondervonden vier deelnemers ernstige ongewenste ongemakken na vaccinatie. Zes sterfgevallen hielden volgens de onderzoekers geen verband met de toediening van het vaccin of het placebo. De veiligheidsbewaking van de deelnemers zal tot twee jaar na toediening van de tweede dosis van het vaccin worden voortgezet.[3][4] De start van de inentingscampagne in België met het vaccin van Pfizer volgde nadat reeds gekend was dat een aantal gezondheidswerkers in het Verenigd Koninkrijk, Alaska en de VS vlak na de inenting ernstige allergische reacties hadden vertoond.[5] ‘Het is momenteel niet bekend welke bescherming de vaccins in ontwikkeling precies zullen bieden’, lezen we op de website laatjevaccineren.be. Het vaccin van Pfizer is mijns inziens ook een vaccin in ontwikkeling, aangezien niemand weet hoe lang het bescherming biedt tegen de uitbraak van de ernstige acute respiratoire aandoening van Covid-19. Bovendien zijn nog niet alle bijwerkingen in kaart gebracht. Waarom zou je er dan überhaupt mee ingeënt willen worden?

 

Eric Caumes: ‘Meer ernstige vermoeidheidsklachten dan bij andere vaccins’

De Engelse bijsluiter voor ontvangers van het vaccin vermeldt dat ingeënte mensen extra bijwerkingen kunnen melden, naast de reeds vermelde bijwerkingen.[6] Meer dan een op tien mensen kunnen kortstondig pijn op de prikplaats, vermoeidheid, hoofdpijn, spierpijn, rillingen, gewrichtspijn of koorts ervaren. Tot een op de tien mensen kunnen te maken krijgen met een opgezwollen prikplek, rode verkleuring van de prikplek of misselijkheid. ‘Een op honderd mensen kunnen last hebben van een onwel gevoel en van vergrote lymfeklieren’, lezen we in de Engelse bijsluiter. Vergrotingen van lymfeklieren komen veel voor bij een ontsteking. Dit houdt verband met de afweerreactie. De Belgische versie van de bijsluiter vermeldt als extra symptoom slapeloosheid waarmee minder dan een op honderd ingeënte mensen geconfronteerd worden.[7] De prominente Franse infectioloog Eric Caumes verklaarde over de bijwerkingen: ‘Die zijn niet ernstig, maar wel frequent. Meer dan 50 procent krijgt hoofdpijn, vermoeidheid. Er staat zelfs in het rapport dat 4 % ernstige vermoeidheidsklachten krijgt, dat is veel meer dan bij andere vaccins.’.[8]
Laatjevaccineren.be, een website van de Vlaamse overheid, is erg summier in zijn uitleg over de nieuwe techniek van mRNA-vaccins. Nergens op die website wordt gerefereerd naar peer reviewed wetenschappelijke studies om de lezer in staat te stellen de beweringen op waarheidsgehalte te kunnen verifiëren. We lezen daar dat men voorafgaand aan de vaccinatie niet getest moet zijn op antistoffen. Er wordt gesteld dat we nog niet weten hoelang de antistoffen na het doormaken van de ziekte bescherming zullen bieden. Dus wil men dan toch maar bij 70 percent van de bevolking een vaccin toedienen. Maar ook hiervan kennen we nog niet de duur van de bescherming. Vraag is ook wat het effect is van een vaccinatie als er al antistoffen aanwezig zijn. De Vlaamse overheid wekt de indruk dat alles onder controle is met dit experimenteel vaccin.

 

Goedkeuring van nieuw vaccin op basis van onvolkomen gegevens

Op 21 december 2020 heeft een paar uur na het positief advies van het medicijnencomité van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) de Europese Commissie het licht op groen gezet voor het vaccin van Pfizer. Het EMA verzekert dat het de veiligheid van het vaccin de komende maanden strikt blijft opvolgen. Het gaat immers om een voorwaardelijke marktvergunning die geldt in alle landen van de Europese Unie.[9] Het nieuwe type vaccin van Pfizer/BioNTech komt onder de handelsnaam Comirnaty op de markt, een benaming waarin de woorden Corona, mRNA, immunity en community kunnen worden herkend. Het EMA omschrijft de werking ervan aldus: ‘Het vaccin bevat een molecuul genaamd boodschapper-RNA (mRNA) met instructies voor de productie van spijlvormig eiwit dat zich aan het oppervlak van het SARS-CoV-2-virus bevindt, het Coronavirus dat de ziekte Covid-19 veroorzaakt.’ Het vaccin bevat uiteraard het virus zelf niet en kan geen Covid-19 veroorzaken. Het virus gebruikt dit eiwit om lichaamscellen binnen te dringen. Verder legt het EMA uit: ‘Wanneer een persoon met het vaccin wordt ingeënt, zullen sommige van zijn cellen de mRNA instructies lezen en tijdelijk het spijlvormig eiwit produceren. Het immuunsysteem van die persoon zal dan dit eiwit als vreemd herkennen en antilichamen produceren en de T-cellen (witte bloedcellen) activeren om het aan te vallen. Als deze persoon later in contact komt met het SARS-CoV-2-virus, zal zijn of haar immuunsysteem het herkennen en klaar zijn om het lichaam ertegen te verdedigen. Het mRNA van het vaccin blijft niet in het lichaam van de ingeënte persoon, maar wordt kort na de vaccinatie afgebroken.’ Op de website van het EMA vindt men onder punt 5.1 meer details over het werkingsmechanisme. Het mRNA, dat volgens het EMA ‘niet repliceert’, codeert voor het spijlvormige eiwit dat een S-antigeen is, een afweer opwekkende lichaamsvreemde stof. Dit antigeen (antibody generator) komt ‘transiënt tot expressie’; het is dus van voorbijgaande aard. Het mRNA in kwestie zou de genetische code zijn die maakt dat de ‘juiste immuunrespons’ wordt opgewekt. Volgens het EMA leidt het vaccin ‘tot zowel neutraliserende antistoffen als cellulaire immuunresponsen op het spike-(S)-antigeen, wat mogelijk bijdraagt tot de bescherming tegen Covid-19.’[10] ‘Mogelijk, want zeker is men niet. Deze nieuwe techniek pretendeert dus het immuunsysteem op kunstmatige wijze een boost te geven. Maar het EMA wijst bij gebrek aan voldoende gegevens tevens op onbekende facetten in verband met het gebruik van dit vaccin. Zo sproten er uit de testen niet genoeg gegevens voort om iets verstandig te kunnen zeggen over hoe goed het vaccin werkt bij mensen die reeds Covid-19 doormaakten. Over de impact van dit vaccin op de verspreiding van het SARS-CoV-2-virus tast men nog in het duister. Het is immers nog onbekend hoeveel ingeënte mensen het virus alsnog met zich mee zullen dragen of verspreiden. Niemand weet hoe lang iemand tegen het virus beschermd zal zijn na vaccinatie. Er zijn beperkte gegevens over mensen met een verzwakt immuunsysteem. Hoewel deze categorie van mensen mogelijk minder goed reageert op het vaccin, maakt men zich niet bijzonder ongerust over hun veiligheid. Mensen met een verzwakt immuunsysteem kunnen volgens het EMA nog steeds worden gevaccineerd omdat zij een hoger risico lopen op Covid-19.
Het EMA is met Pfizer/BioNTech overeengekomen om in een later stadium het vaccin ook op kinderen te testen. Oude mensen lopen een groter risico om gevolgen te ondervinden van een infectie met het nieuwe Coronavirus. Echter, alleen de gezonde categorie van oude mensen werd opgenomen in de groepen van proefpersonen die in functie van de kandidaat-vaccins werden samengesteld. Oude mensen met een verzwakt immuunsysteem of zieke oude mensen werden niet uitgeslecteerd voor de proefnemingen. Als men deze zieke en zwakke oude mensen in 2021 gaat vertellen dat ze baat zullen hebben bij een inenting tegen Covid-19, dan is die stelling op geen enkel wetenschappelijk bewijs gebaseerd.[11]

 

Proeven met vrouwtjesratten naar reproductietoxiciteit niet afgerond

The Lancet had op 18 december 2020 gemeld dat Pfizer een onderzoeksrapport heeft gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. Volgens The Lancet zou dit rapport peer reviewed zijn maar nergens in dat rapport zijn de datums van indiening, herziening en goedkeuring terug te vinden. De lijst van de 154 onderzoekers toont wel aan dat velen van hen verbonden zijn aan universitaire ziekenhuizen, klinische onderzoeksgroepen en medische scholen, maar hun professionele band met Pfizer is niet duidelijk.[12] The Lancet meldt dat er, gezien de extreem korte tijd van ontwikkeling van dit vaccin (8 maanden) nog heel veel unknowns overblijven.[13] Over de ontwikkeling van vaccins verklaarde de Amerikaanse professor bio-ethiek Arthur Caplan: ‘Ongeveer zeven jaar is de kortste tijd die ooit nodig is geweest om een vaccin te vinden tegen eender welke ziekte. De gemiddelde tijd is twintig jaar. Beweren dat er een wondervaccin komt na enkele maanden van ontwikkeling, grenst aan het absurde.’ Er bestaan alsnog geen vaccins tegen AIDS en Hepatitis-C.[14] [15]

De bijsluiter voor gezondheidswerkers vermeldt dat ‘dierproeven naar de potentiële toxiciteit voor de voortplanting en de ontwikkeling niet zijn afgerond.’ Inenting met het vaccin van Pfizer wordt niet aangeraden gedurende de zwangerschap. Dienaangaande zijn er nu eenmaal ‘geen of beperkte gegevens’, leren we uit deze bijsluiter. Voor vrouwen tijdens hun vruchtbare levensjaren moet een zwangerschap vóór de vaccinatie worden uitgesloten. Bovendien moeten deze vrouwen worden geadviseerd om zwangerschap te vermijden gedurende tenminste twee maanden na de tweede dosis. De bijsluiter onthult dat het onbekend is of dit BNT162b2 vaccin wordt uitgescheiden in menselijke melk. Men weet dit niet omdat de observatie van gevaccineerde vrouwtjesratten voortijdig werd beëindigd. Een risico voor de pasgeborenen en de opgroeiende kinderen kan niet worden uitgesloten. Het vaccin mag bijgevolg niet worden gebruikt tijdens de borstvoeding.[16] Het feit dat het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) een marktvergunning heeft verleend aan het experimenteel vaccin van Pfizer reflecteert de toestand in de VS waar geen voorzorgsprincipe bestaat. In de Europese Unie is het voorzorgsbeginsel onder andere van toepassing op de goedkeuring van geneesmiddelen. Een product wordt in de EU normaliter alleen goedgekeurd als de onschadelijkheid ervan is bewezen. Dit komt overeen met het relatief lage niveau van de vergoeding van de geleden lichamelijke schade. Als u uw arm niet meer kunt gebruiken omdat u verlamd bent door een hartmedicijn, ontvangt u, als u uw rechtszaak wint, van het farmaceutische bedrijf dat de schade heeft veroorzaakt maximaal ongeveer € 100.000 aan schadevergoeding voor het verlies van het levensgenot. Daarnaast moet de benadeelde partij betalen voor materiële middelen en kosten voor zorgverleners die door de schade veroorzakende gebeurtenis noodzakelijk zijn geworden.[17]

 

Bezorgdheid en gefundeerde kritiek van experten

Op 1 december 2020 hadden de Duitse longspecialist Wolfgang Wodarg en de Britse immunoloog Michael Yeadon een petitie via e-mail gelanceerd die het EMA verzocht om de klinische studies rond de ontwikkeling van alle kandidaatvaccins tegen Covid-19 in de Europese Unie op te schorten. Inclusief de klinische proeven in het kader van de derde fase van de ontwikkeling van het vaccin van Pfizer. De derde fase van de klinische studie is bedoeld om frequente of ernstige bijwerkingen aan het licht te brengen voordat een vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik. Ondanks de steun van 80.000 mensen negeerde het EMA dit verzoekschrift.[18] Wodarg en Yeadon wezen in hun 43 pagina’s tellende verzoekschrift op verschillende pijnpunten. Zij hoopten op een wijziging van de studieopzet van de aan de gang zijnde proeven. Zonder wijziging vreesden zij dat de burgers van de Europese Unie onherstelbare schade zullen worden toegebracht. Wodarg en Yeadon stellen dat de studieopzet geen nauwkeurige vaststelling van de effectiviteit toelaat. Hierdoor zullen de vaccins niet goed zijn getest en toch voor gebruik worden aanbevolen na een goedkeuring door het EMA (een goedkeuring die inmiddels werd verleend). Testen gebaseerd op misleidend bewijs leiden tot verkeerde beleidsbeslissingen die negatieve medische en economische gevolgen voortbrengen. Onnauwkeurige testen kunnen geen enkel doel dienen. Ontwerpfouten bij bepaalde RT-qPCR-testen, die verondersteld worden om uitmuntend bewijs te leveren voor infectie, kunnen tot vals-positieve resultaten leiden.[19][20] Om een vaccin in staat te stellen werkzaam te zijn moet ons immuunsysteem worden gestimuleerd tot het produceren van neutraliserende antilichamen. De reden waarom testen voor de ontwikkeling van vaccins tegen coronavirussen vroeger veelal mislukten, ligt volgens Yeadon en Wodarg aan het probleem dat bekend staat als Antibody-Dependent Enhancement (ADE). Dit fenomeen houdt in dat bij de virussen Dengue, Ebola, HIV, RSV en de coronavirussen de aanwezigheid van niet-neutraliserende antilichamen bij een persoon ernstigere reacties op het virus uitlokken omdat dat type antilichamen zich bindt aan de binnendringende virus. Dit probleem kan een hyperinflammatoire reactie veroorzaken, een cytokinestorm en een algemene ontregeling van het immuunstysteem waardoor de virus juist meer schade kan aanrichten aan de longen of aan andere lichaamsorganen. Veel studies tonen aan dat ADE een hardnekkig probleem is bij coronavirusvaccins, speciaal in het geval van aan SARS gerelateerde virussen. Resusapen die ingeënt werden met het spijlvormig eiwit van de SARS-CoV-virus vertoonden ernstige acute longkwetsuren wanneer ze in aanraking kwamen met het volledige SARS-CoV-virus; dit deed zich niet voor bij apen die niet werden ingeënt. Beide auteurs stellen verder dat geen van de leidende proeven in het kader van de kandidaatvaccins ontworpen is om uit te testen of het vaccin ernstige symptomen van Covid-19 kan verminderen. De prroeven zijn eveneens niet ontworpen om na te gaan of het vaccin transmissie van virussen kan onderbreken. Het Pfizer/BioNTech vaccin bevat polyethyleenglycol (PEG) in de coating (bestaande uit vette lipide nanodeeltjes) rondom het mRNA. Zeventig procent van de mensen maken antilichamen aan tegen PEG. Meestal weet deze groep van mensen dit niet eens. Daardoor ontstaat er een verontrustende situatie waarin velen allergisch reageren op een PEG-bevattend vaccin, met in potentie dodelijke gevolgen. PEG-antilichamen kunnen ook de effectiviteit van het vaccin verminderen. Verwacht wordt dat verschillende kandidaat-vaccins tegen spijlvormige eiwitten van SARS-CoV-2 de vorming van humorale antilichamen zullen induceren. Het eiwit Syncytin-1 dat instaat voor de fusie van celmembranen is afgeleid van menselijke endogene retrovirussen (HERV) en is verantwoordelijk voor de vorming van de placenta bij zoogdieren zoals de mens.[21] Het is daarom een essentiële voorwaarde voor een succesvolle zwangerschap. Syncytin-1 is ook te vinden in homologe vorm in de spijlvormige eiwitten van SARS-virussen. Er is geen indicatie of antilichamen tegen spijlvormige eiwitten van SARS-virussen ook zouden werken als anti-Syncytin-1-antilichamen. Als dit echter het geval zou zijn, zou dit ook de vorming van een placenta voorkomen, hetgeen ertoe zou leiden dat gevaccineerde vrouwen in wezen onvruchtbaar worden.[22] Dr. Lee Sin Hang van het Milford Molecular Diagnostics Laboratory heeft op 25 november 2020 een verzoekschrift tot opschorting van de proeven van Pfizer verstuurd naar de Food ann Drugs Administration (FDA) in de VS. Opschorting eindigend wanneer de studieopzet zou zijn aangepast. Net zoals Yeadon en Wodarg stelt Sin Hang de toepassing voor van Sanger sequencing teneinde de infectiestatus van personen die wordt bepaald met de RT-qPCR-testen te kunnen bevestigen of weerleggen. Wijd en zijd heeft men erkend dat de Ct-waarden in RT-qPCR-testen tot vals-positieven leiden.[23] De toepassing van Sanger sequencing is de enige manier om betrouwbare uitspraken te doen over de effectiviteit van een vaccin tegen Covid-19. Op basis van de vele verschillende PCR-test van heel uiteenlopende kwaliteit kan noch het risico op ziekte, noch een mogelijk vaccinvoordeel met de nodige zekerheid worden vastgesteld. Dit feit maakt dat het testen van het vaccin op mensen onethisch is.

In een artikel schreef Michael Yeadon: ‘Er zijn absoluut geen vaccins nodig om de pandemie uit te doven. Ik heb nog nooit zulke onzin gehoord over vaccins. Je moet geen mensen vaccineren die geen risico lopen op een ziekte. Je moet ook geen plannen maken om miljoenen gezonde mensen een vaccin te geven dat niet uitvoerig is getest.[24] Yeadon staat aan het hoofd van het farmaceutisch bedrijf Ziarco.[25]
Uit verbijstering heeft de bekende arts en specialist tropische en infectieziekten Christian Perronne op 3 december 2020 in diverse Franse kranten een opiniestuk laten publiceren.[26][27] Zijn kritiek luidt: ‘Het ergste is dat de eerste vaccins die ons worden voorgesteld geen “vaccins” zijn, maar producten voor gentherapie. We gaan nucleïnezuren injecteren die ervoor zorgen dat onze eigen cellen elementen van het virus produceren. De gevolgen van deze injectie zijn volledig onbekend, want het is een primeur voor de mens. Wat als de cellen van sommige “gevaccineerde” mensen te veel virale elementen maken en zo oncontroleerbare reacties in ons lichaam veroorzaken? De eerste gentherapieën zullen met RNA zijn, maar er zijn projecten met DNA. Normaal gesproken gaat de boodschap in onze cellen van DNA naar RNA, maar het omgekeerde is mogelijk onder bepaalde omstandigheden, vooral omdat onze menselijke cellen sinds het begin der tijden zogenaamde “endogene” retrovirussen bevatten, die in het DNA van onze chromosomen zijn geïntegreerd. Deze gedomesticeerde retrovirussen die ons bevolken zijn meestal onschadelijk (in tegenstelling tot HIV, het AIDS retrovirus bijvoorbeeld), maar ze kunnen een enzym produceren, reverse-transcriptase, dat in staat is om terug te transcriberen van RNA naar DNA. RNA dat vreemd is aan ons lichaam en via injectie wordt toegediend, zou kunnen coderen voor DNA, dat net zo vreemd is, dat dan in onze chromosomen kan worden geïntegreerd. Er is dus een reëel risico dat onze genen permanent worden getransformeerd. Er is ook de mogelijkheid om, door het wijzigen van de nucleïnezuren van onze eicellen of zaadcellen, deze genetische modificaties door te geven aan onze kinderen.’

” Als de ziekte Covid-19 weinig immuniteit opwekt, waarom zou een vaccin dat dan wel doen? “

 

Jongens kregen leukemie als gevolg van gentherapie

Het mRNA dat men via injectie in de bovenarm intramusculair in algemene lichaamscellen brengt, is geïsoleerd uit het SARS-CoV-2-virus. Dit nieuwe SARS-coronavirus behoort niet tot de familie van retrovirussen. Omdat het vaccin gebruik maakt van een genetische code uit het boodschapper-RNA van een coronavirus, zou bijgevolg reverse-transcriptase niet via die inenting in het spel zijn. Het retrovirus wordt gedefinieerd als ‘een groep RNA-virussen die een DNA-kopie van hun genoom in de gastheercel inbrengen om te repliceren, bijvoorbeeld HIV. Als een voertuig voor gentherapie wordt het retrovirus zodanig gemodificeerd dat het geen besmettelijk virus zou kunnen produceren nadat het de cel is binnengedrongen.[28]
In dr. Robert Youngsons Medische Gezinsencyclopedie uit 2001 lezen we over gentherapie: ‘Veel virussen zijn inmiddels gemanipuleerd om als overdragers van genen te fungeren. (…) Als dus een retrovirus het vereiste gen bevat en verder onschadelijk is, vormt hij een ideaal bezorgsysteem. Helaas kunnen retrovirussen kanker verwekken, zeker als ze zich in het lichaam kunnen vermenigvuldigen. Dit is een enorm probleem.’[29] In 2003 meldde het wetenschappelijke tijdschrift Science dat twee jongens leukemie hadden opgelopen als een onverwacht effect van gentherapie. De ongelukkigen behoorden tot een groep van elf jongens die bij Dr. Alain Fischer in behandeling waren ter correctie van de ziekte SCIDS, een ernstige aandoening van gecombineerde immuundeficiëntie. De inenting met genetisch gemanipuleerde beenmergcellen had het kankerverwekkende gen LMO2 geactiveerd, wat op zijn beurt kanker van de witte bloedcellen had veroorzaakt. Het voorval was aanleiding voor Amerikaanse medische ambtenaren om zevenentwintig studies naar gentherapie tijdelijk op te schorten.[30] Retrovirussen zijn evolutionair geoptimaliseerde genendragers die zich op natuurlijke wijze hebben aangepast aan hun gastheer om hun nucleïnezuren efficiënt in het chromatine van de doelcel af te leveren en zo de natuurlijke celbarrières te overwinnen.[31] Retrovirussen veroorzaken borstkanker bij muizen.[32] De Jaagsiekte sheep retrovirus veroorzaakt een besmettelijke longkanker bij schapen en geiten.

 

Wetenschappelijke studies: XMRV’s en virusinterferentie

Coronavirussen zoals SARS-CoV-2 zijn lid van de sub-familie van de Orthocoronavirinae, die valt onder de familie van Coronaviridae. Een groot vraagstuk is of vaccins steeds op gecontroleerde en steriele wijze worden gefabriceerd. Is het mogelijk dat in labo’s van de farmaceutische bedrijven celkweeklijnen worden besmet met retrovirussen zoals HIV en/of XMRV? Het gammaretrovirus XMRV staat voor xenotrope murine leukemia virus-related virus (xenotroop tot de familie van knaagdieren behorend leukemie-gerelateerd virus). Xenotroop verwijst naar virussen die zich alleen vermeerderen in andere cellen dan die van de gastheersoort. XMRV’s zijn dus niet-menselijke virussen die menselijke cellen infecteren.[33] In 2010 ontdekte een team van wetenschappers XMRV’s in bloedcellen van patiënten die leden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Het team bewees geen causaal verband tussen XMRV’s en CVS maar suggereerde een testbare hypothese van een infectieuze basis voor CVS.[34] Sommige onderzoekers vragen zich af of deze retrovirussen wanneer ze in het menselijk lichaam aanwezig zijn, de ernst van infectie met het SARS-CoV-2-virus kunnen verhogen. Er is vooralsnog geen bewijs dat XMRV’s ziekte bij de mens kunnen verwekken. Is de respiratoire ziekte Covid-19 een samenspel van het SARS-CoV-2-virus en bepaalde retrovirussen? Een peer reviewed wetenschappelijke studie onder duizenden leden van Amerikaans militair personeel toonde in 2019 aan dat griepvaccinaties infectie met coronavirussen, die de ademhaling verstoren, in de hand werken. Conclusie van de studie: ‘Vaccinatie tegen griep was niet geassocieerd met virusinterferentie onder onze populatie. Onderzoek naar virusinterferentie voor specifieke respiratoire virussen liet gemengde resultaten zien. Van het vaccin afgeleide virusinterferentie met het vaccin werd significant gelinkt aan het coronavirus en het menselijke metapneumovirus; een significante bescherming met vaccinatie werd echter niet alleen geassocieerd met de meeste griepvirussen, maar ook met parainfluenza, RSV (respiratory syncytial virus) en met niet aan griep verbonden co-infecties van virussen.’[35] Het is abnormaal dat een besmettelijke ziekte zich wereldwijd uitbreid. Men zou zich best eens de vraag stellen waarom besmetting met SARS-CoV-2 zich vooral in westelijk Europa, het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika in achtereenvolgende golven voordoet, en veel minder in andere landen. Houdt dit verband met inenting tegen de seizoensgriep? Of met het feit dat men in een aantal landen als behandeling hydroxychloroquine gebruikt? In een interview met Paris Match verklaarde de Franse microbioloog en specialist infectieziekten Didier Raoult: ‘Een vaccin vinden voor een ziekte die niet immuun maakt … dat is zelfs een domme uitdaging.’[36][37] Als de ziekte Covid-19 iemand onvoldoende immuun maakt, waarom zou het vaccin van Pfizer dat dan wel doen? Men weet niet of een persoon die de ziekte Covidd-19 heeft doorgemaakt nadien immuun is of de ziekte een tweede keer kan krijgen. Misschien is een tweede keer onwaarschijnlijk. Tenzij het om een mutant van het virus gaat. Een al of niet gezonde levenswijze heeft invloed op het algemene immuunsysteem, wat een verschil kan maken in de mate van ernst waarmee men Covid-19 zal doormaken. Omwille van zijn publieke uitlatingen heeft de Orde van Geneesheren een gerechtelijke procedure opgestart tegen professor Raoult waartegen hij onmiddellijk beroep aantekende. Professor Perronne kreeg na zijn open brief in de kranten niet enkel tegenwind van de Orde van Geneesheren, maar werd tevens uit zijn functie als afdelingshoofd infectieziekten gezet. Op gefundeerde wijze vaccins en vaccinaties bekritiseren is blijkbaar politiek niet meer geoorloofd.

De Belgische wetgeving verplicht niemand zich te laten inenten tegen Covid-19. We kunnen alleen maar hopen dat dit voor iedereen een weloverwogen vrije keuze zal blijven. De Belgische media zou ik willen vragen om op te houden met te melden dat ‘alle Belgen zich moeten laten vaccineren’.

Voor kritische beschouwingen aangaande vaccins tegen Covid-19, verwijs ik naar het grote dossier over SARS-CoV-2 van de vzw Preventie Vaccinatieschade.[38]

 

Bronnen:

1. mRNA staat voor messenger RNA. RNA is ribonucleïnezuur. Dit boodschapper-RNA is een gemodificeerde structurele subeenheid van nucleïnezuren die de erfelijkheidsregelende componenten van levende cellen vormen. Na vaccinatie gaan onze cellen met deze genetische instructies aan de slag om de spijlvormige eiwitten aan de buitenzijde van het virus te produceren. Waarna ons lichaam er antistoffen tegen kan aanmaken.

2. Het vaccin Covid-19 BNT162b2 is een lipide nanodeeltjes geformuleerd en sterk gezuiverd boodschapper-RNA (mRNA), geproduceerd door celvrije in vitro transcriptie uit de overeenkomstige DNA-mallen, wat codeert voor het virale spijlvormige eiwit van SARS-CoV-2.

3. Pfizer rapport (10 december 2020) Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa2034577

4. Pfizer klinische testen: Study to Describe the Safety, Tolerability, Immunogenicity, and Efficacy of RNA Vaccine Candidates Against COVID-19 in Healthy Individuals https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04368728?term=vaccine&cond=covid-19&draw=3

5. The New York Times 11.12.2020 https://www.nytimes.com/2020/12/11/health/Covid-Pfizer-vaccine-allergies.html

6. Bijsluiter van het vaccin, in het Verenigd Koninkrijk https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/943249/Information_for_UK_recipients.pdf

7. Comirnaty concentraat voor dispersie voor injectie CoViD-19-mRNA-vaccin (nucleoside-gemodificeerd) https://www.fagg.be/sites/default/files/LEAFLET%20(NL)-COMIRNATY%20(EMEA-H-C-005735)-2020.12.21.pdf

8. Infectiespecialist Eric Caumes https://www.dejongeturken.com/beroemde-infectiespecialist-en-professor-waarschuwt-voor-corona-vaccin/

9. European Medicines Agency (21.12.2020): Comirnaty, COVID-19 mRNA vaccine (nucleoside modified) https://www.ema.europa.eu/en/documents/smop-initial/chmp-summary-positive-opinion-comirnaty_en.pdf

10. https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_nl.pdf p. 7

11. Doshi, P. 21.102020 Will Covid-19 vaccines save lives? Current trials aren’t designed to tell us The BMJ (British Medical Journal) https://www.bmj.com/content/bmj/371/bmj.m4037.full.pdf

12. Supplementary Appendix bij het rapport van Pfizer https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa2034577/suppl_file/nejmoa2034577_appendix.pdf

13. The Lancet (18 dec. 2020) https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30226-3/fulltext

14. CBS 20 Minutes (mei 2020) https://9now.nine.com.au/60-minutes/a-safe-covid-vaccine-in-12-months-is-a-false-hope-expert-says/14ccb869-9f66-476a-aa49-3a9b66841334

15. Curriculum vitae van Arthur L. Caplan PhD. https://med.nyu.edu/faculty/arthur-l-caplan

16. Bijsluiter voor gezondheidswerkers https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/948101/Temporary_Authorisation_HCP_Information.pdf

17. 2020news.de 01.12.2020 https://2020news.de/en/dr-wodarg-and-dr-yeadon-request-a-stop-of-all-corona-vaccination-studies-and-call-for-co-signing-the-petition/

18. 2020news.de 12.12.2020 https://2020news.de/en/80000-people-sign-vaccine-petition-ema-silent/

19. RT-qPCR test = Reverse Transcription Quantitative Polymerase Chain Reaction test

20. De definitie van vals positieven is een negatief staal dat in eerste instantie positief scoort, maar dat negatief is na het opnieuw testen met dezelfde testmethode. Vals positieven zijn foutief positieve testresultaten, met andere woorden negatieve monsters die positief testen.

21. Gallaher, Bill, Virological 01.02.2020 Response to nCoV2019 Against Backdrop of Endogenous Retroviruses https://virological.org/t/response-to-ncov2019-against-backdrop-of-endogenous-retroviruses/396

22. Wodarg, W. & Yeadon, M. verzoekschrift aan het EMA 01.12.2020 https://dryburgh.com/wp-content/uploads/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial_FINAL_01DEC2020_signed_with_Exhibits_geschwarzt.pdf

23. Sin Hang, Lee 17.07.2020 International Journal of Geriatrics and Rehabilitation 2(1):69-96 Testing for SARS-CoV-2 in cellular components by routine nested RT-PCR followed by DNA sequencing http://www.int-soc-clin-geriat.com/info/wp-content/uploads/2020/03/Dr.-Lees-paper-on-testing-for-SARS-CoV-2.pdf

24. Yeadon, Michael 16 oktober 2020 What Sage got wrong https://lockdownsceptics.org/what-sage-got-wrong/

25. Curriculum vitae van Mike Yeadon https://www.bloomberg.com/profile/person/17885352

26. Opiniestuk van arts en specialist infectieziekten Christian Perronne: http://www.francesoir.fr/opinions-societe-sante/vaccin-arnm-lappel-solennel-du-pr-perronne

27. Curriculum vitae van arts en specialist infectieziekten Christian Perronne  https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Perronne

28. Definitie van retrovirus https://www.lexico.com/definition/retrovirus

29. Youngson, dr. Robert Medische Gezinsencyclopedie (2001) p. 469-470

30. NBC News (bron: The Associated Press) 16.10.2003 Gene therapy caused cancer in boys https://www.nbcnews.com/id/wbna3226740

31. Gammaretroviral Vectors: Biology, Technology and Application Viruses 2011 juni; 3(6): 677–713 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3185771/

32. Youngson, dr. Robert: Medische Gezinsencyclopedie (2001) p. 144; zie ook p. 154 (retrovirussen in functie van vaccins); p. 141 (definitie van reverse-transcriptase)

33. Arias, Maribel; Fan, Hung The saga of XMRV: a virus that infects human cells but is not a human virus, Emerging Microbes & Infections 2014 april; 3(4):e25  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4008767/

34. Lombardi, Vincent C. et. al. Detection of an infectious retrovirus, XMRV, in blood cells of patients with chronic fatigue syndrome Virulence 2010 sept.-okt.; 1(5): 386–390  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3073172/

35. Wolff, Greg G. Influenza vaccination and respiratory virus interference among Department of Defense personnel during the 2017-2018 influenza season, U.S. Armed Forces Health Surveillance Branch Air Force Satellite, Wright-Patterson Air Force Base; 20.06.2019 (ontvangen), 30.09.2019 (herzien), 01.10.2019 (aanvaard), 10.10.2019 (online) Vaccine 2020 jan. 10; 38(2): 350–354  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7126676/

36. Paris Match 07.05.2020 https://www.parismatch.com/Actu/Sante/Professeur-Didier-Raoult-Je-suis-un-renegat-1683722

37. Curriculum vitae van prof. Didier Raoult https://fr.wikipedia.org/wiki/Didier_Raoult#cite_note-341

38. Preventie Vaccinatieschade vzw, uitgebreid dossier over het Coronavirus  https://www.vaccinatieschade.be/content/corona-uitgebreid

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!