De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Een immunologische studie wees op een verband tussen idiopathisch trombocytopenische purpura en vaccinaties

Kerngezonde 56-jarige verloskundige overleden na vaccinatie (Pfizer)

vrijdag 29 januari 2021 03:15
Spread the love

Nadat in Noorwegen een aantal zwakke bejaarde mensen stierven nadat zij waren ingeënt met het mRNA-vaccin van het farmaceutische bedrijf Pfizer, bleek uit uitgevoerde autopsies dat een verband met de inenting niet helemaal kon worden uitgesloten. De milde bijwerkingen van het messenger-RNA-vaccin waren mogelijk fataal voor deze heel zieke bejaarden. Het Duitse blad Wochenblick meldde op 24 januari 2021 dat sinds veertig bewoners van een verzorgingstehuis in Uhldingen-Mühlhofen werden ingeënt met de eerste dosis van het Pfizer/BioNTech-vaccin er uit deze groep elf bejaarden stierven en zeven anderen acuut de ziekte Covid-19 opliepen. Een vraag dringt zich op: Waarom zou je oude of stervende mensen tegen Covid-19 immuun willen maken met een nieuwe mRNA-technologie die nooit eerder werd goedgekeurd en waarvan preklinisch niet werd onderzocht of deze leeftijdsgroep van mensen er baat bij zou hebben?

 

Het experimenteel vaccin van Pfizer

Toch schrijdt de vaccinatiecampagne onverminderd voort, ook bij deze Noorse en Duitse bejaarden. Elders blijken er ook mensen ‘toevallig’ te overlijden na ingeënt te zijn geweest. Men zou verwachten dat gezonde mensen zonder uitzondering in leven blijven na ingeënt te zijn geweest met het experimenteel vaccin van Pfizer, want er is officieel geen indicatie dat het vaccin een zeldzaam dodelijk effect zou kunnen hebben. Het is niet overdreven om te stellen dat hier sprake is van een experiment met een nieuw medicijn op levende mensen. De VS Food and Drug Administration (FDA) zelf definieert de mRNA-vaccins, die Pfizer/BioNTech en Moderna ontwikkelden, als experimentele vaccins, aangezien zij ressorteren onder de categorie Emergency Investigational New Drugs.

Begin januari 2021 overleed in Miami (VS) de 56-jarige verloskundige Dr. Gregory Michael na zestien dagen eerder te zijn ingeënt met het vaccin ter voorkoming van de ziekte Covid-19.

Dr. Spivak: ‘Een plotselinge verwikkeling bij een man, vooral een relatief jonge, gezonde man, suggereert een recente aanleiding.’

Dr. Jerry L. Spivak, een expert op het gebied van bloedziekten aan de Johns Hopkins Universiteit, vertelde The New York Times dat hij gelooft dat ‘het een medische zekerheid is’ dat Pfizer’s vaccin ter voorkoming van de aandoening Covid-19 de dood van Dr. Gregory Michael heeft veroorzaakt.

Het Florida Health Department en de Centers for Disease Control and Prevention onderzoeken de dood van de arts in Florida die op 3 januari 2021 overleed aan een zeldzame auto-immuunziekte die hij ontwikkelde op 21 december, drie dagen nadat hij het vaccin van Pfizer had toegediend gekregen.

Zoals The Defender, de nieuwsbrief van de organisatie Children’s Health Defense (CHD) meldde, zei Heidi Neckelmann, de vrouw van Dr. Gregory Michael, dat in haar ogen de dood van haar 56-jarige echtgenoot ‘100% in verband stond’ met het vaccin. Nu heeft minstens één arts publiekelijk verklaard dat ook hij aanneemt dat het vaccin de oorzaak was van de ontwikkeling van acute idiopathische trombocytopenische purpura (ITP), de aandoening die Dr. Gregory Michael fataal werd. Het woord ‘idiopathisch’ betekent: ‘met een onbekende oorzaak’.

The New York Times interviewde Dr. Jerry L. Spivak, een expert op het gebied van bloedstoornissen aan de Johns Hopkins Universiteit, die niet betrokken was bij de zorg voor Dr. Gregory Michael. Dr. Spivak verklaarde dat op basis van de beschrijving van mevrouw Neckelmann, hij denkt dat het een medische zekerheid is dat het vaccin gerelateerd is aan de dood van Dr. Michael. ‘Dit zal zeer zeldzaam zijn,’ zei Dr. Spivak die tevens een emeritus hoogleraar is in de geneeskunde. En hij voegde eraan toe dat ‘het gebeurd is en dat het weer zou kunnen gebeuren’. Dr. Spivak vertelde The New York Times dat hij zijn redenering baseerde op het feit dat Dr. Michael’s aandoening snel optrad na de injectie, en ‘zo ernstig was dat het zijn aantal bloedplaatjes naar beneden “deed razen”‘. Dr. Spivak gaf ook twee andere redenen om zijn theorie te ondersteunen. Ten eerste, het feit dat Dr. Michael gezonder en jonger was dan de meeste mensen die een chronische vorm van ITP ontwikkelen. En ten tweede, het feit dat ongeveer 70 % van de mensen die ITP ontwikkelen vrouwen zijn. Dr. Spivak verklaarde verder aan The New York Times: ‘Een plotselinge verwikkeling bij een man, vooral een relatief jonge, gezonde man, suggereert een recente aanleiding.’

Bloedplaatjes, ook wel trombocyten genoemd, zijn nodig voor de bloedstolling. Gewoonlijk bevat een kubieke millimeter bloed er tussen de 150.000 en 350.000. Als er minder dan 40.000 bloedplaatjes per kubieke millimeter zijn, wordt spontane bloeding waarschijnlijk. Een laag aantal bloedplaatjes veroorzaakt de ziekte trombocytopenische purpura en komt voor bij aandoeningen waarbij het beenmerg onvoldoende bloedlichaampjes produceert, zoals pernicieuze anemie, acute leukemie, reacties op geneesmiddelen en bepaalde auto-immuunziekten.

 

Idiopathische Trombocytopenische Purpura, een bekende nevenwerking van vaccins

Pfizer/BioNTech, ontwikkelaar en producent van het mRNA-‘vaccin’ dat sterke gelijkenis heeft met een gentherapeutisch product, verklaarde dat het de dood van Dr. Michael onderzoekt. Maar Pfizer deelde aan meerdere nieuwszenders mee dat het ‘op dit moment niet gelooft dat er een direct verband is met het vaccin’. Kort nadat de eerste berichten over Dr. Michael’s dood naar buiten kwamen, vertelde Pfizer aan USA Today: ‘Er zijn geen aanwijzingen – noch uit grote klinische studies, noch onder mensen die het vaccin hebben gekregen sinds de overheid het gebruik ervan vorige maand goedkeurde – dat er een verband zou kunnen zijn met trombocytopenie.’ Echter, zoals het protocol bepaalt, geeft Pfizer pas 24 maanden na beëindiging van zijn klinische studies de individuele ruwe cijfers prijs, zodat onafhankelijke onderzoekers twee jaar lang de beweringen van Pfizer niet kunnen evalueren.

Lyn Redwood, RN, MSN, voorzitter van Children’s Health Defense, repliceerde dat de verklaring van Pfizer niet in overeenstemming is met de feiten, omdat ITP een bekende bijwerking is van vaccinaties. Aan de hand van gepubliceerde peer reviewed wetenschappelijke studies legde Lyn Redwood uit dat het vaccin dat het vaakst betrokken is bij ITP het mazelen-bof-rubella-vaccin (MMR) is, waarbij de ziekte voorkomt bij ongeveer 1 op de 25.000 tot 40.000 doses van het vaccin. ITP is ook in verband gebracht met hepatitis A- en B-virus (HBV)-, humaan papillomavirus (HPV)-, varicella-zoster-, difterie-tetanus-acellulaire pertussis (DTap)-, polio- en pneumokokkenvaccins. Volgens Lyn Redwood bleek uit een studie waarin de bijwerkingen na een griepvaccinatie werden vergeleken, dat ITP de op twee na meest voorkomende auto-immuunziekte was (na Guillain Barré en reumatoïde artritis). Redwood wees er ook op dat ITP is gemeld na blootstelling aan geneesmiddelen die polyethyleenglycol (PEG) bevatten, een verbinding die zowel in het boodschapper-RNA-vaccin van Pfizer als in dat van Moderna wordt gebruikt.

Lyn Redwood: ‘Gezien het feit dat volgens de U.S. Court of Federal Claims gevallen van ITP zijn vergoed in het National Vaccine Injury Compensation Program (NVICP), is het volstrekt onoprecht van vaccinfabrikanten om dit risico te ontkennen.’

Een ambtenaar van de lijkschouwer van Miami-Dade County Medical Examiner Department verklaarde op 11 januari 2021 aan de media dat ‘de oorzaak van Dr. Michael’s dood in afwachting is van de voltooiing van de onderzoeken’ die in handen zijn van de lijkschouwer en de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Dr. Gregory Michael was in Miami een geliefde verloskundige en vrouwenarts. Hij was een verdediger van vaccins.

 

Studies bevestigen: Hydroxychloroquine samen met zink en azithromycine wél effectief tegen Covid-19

Wat is het alternatief voor een mogelijk gevaarlijk mRNA-vaccin. Hydroxychloroquine, een medicijn tegen malaria en ontsteking, is lange tijd in de mainstream media afgeschilderd als niet effectief tegen Covid-19. Die opvatting geldt echter enkel als men HCQ in een té laat stadium van de ziekte begint toe te passen. Een Nederlandse en een Amerikaanse peer reviewed wetenschappelijke studie kwamen beide tot het besluit dat wanneer HCQ in combinatie met zink en azithromycine reeds thuis wordt gebruikt in een vroeg stadium van de ziekte dit de opname van Covid-patiënten in afdelingen voor intensieve zorgen met 53 % kan verminderen. De manier waarop het wordt toegepast in de gezondheidszorg is controversieel, niet het medicijn HCQ zelf.

Voor wie meer wil weten over geïnformeerde toestemming en wetenschappelijk gefundeerde kritiek op het experimenteel boodschapper-RNA-vaccin van Pfizer en op de massaal gepromote massale inentingscampagne, verwijs ik naar mijn artikel met referenties, getiteld: Kritische wetenschappers over de risico’s van het vaccin van Pfizer. Zie ook: Belgische minderjarigen in het geniep gevaccineerd.

Sta in uw recht en verdedig uw zelfbeschikkingsrecht over de integriteit van uw eigen lichaam en wezen. Lees en onderteken, als u wil, deze peititie: https://petitie.be/petitie/geen-verplichte-vaccinatie-tegen-covid-19 . Opgepast: de e-mail die u wordt toegestuurd met daarin een link om uw ondertekening te bevestigen, kan in uw SPAM-box belanden. Verplaats hem in dat geval naar uw INBOX.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!