Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Geesteszieke Trump moet afgezet worden!

Sommige mensen hebben Trump's gedrag vergeleken met dat van Adolf Hitler. Klimaatontkenner Trump Donald Trump verbeeldt zich allerlei gevaren om zich heen, zoekt het conflict op, vernedert mensen, bezondigt zich aan seksuele intimiteite...

Het onderzoek en evaluatie is gebaseerd op onbewezen vooronderstellingen, tegenspraak in het eindevaluatierapport, niet-naleving van de wet, onzorgvuldigheid in de evaluatieprocedure en het in een kwaad daglicht stellen van heel kritische wetenschappers. Werking scheurtjesreactoren “toegelaten” ...

Een groep van nucleaire veiligheids- en materiaaldeskundigen legde in 2014 de rapporten van Electrabel en van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) onder de kritische loep. De kritiek van deze deskundigen op het door Electrabel gedirigeerde onderzoek is drieledig: methodische fou...

Een giftige erfenis In a State of Uncertainty behandelt de blijvende onzekerheden ten gevolge van de impact en de erfenis van de 400.000 kilogram verarmd-uraniumprojectielen die Amerikaanse en Britse troepen in Irak afvuurden. Voor de eerste keer onthult dit rapport de omvang van he...

Voor haar artikel (1) interviewde correspondente Judit Neurink onder meer de kinderarts Jenan Ghalib Hassan die na de Irakoorlog van 2003 een verband zag tussen het verarmd uranium dat via munitie in het milieu was beland, en een sterk verhoogd aantal kankergevallen, met name onder k...

Zolang verarmd uranium nog wordt geproduceerd, dient het in gecontroleerde omstandigheden veilig bewaard te worden. Dit artikel maakt duidelijk waarom het onaanvaardbaar is om verarmd uranium in vliegtuigen te gebruiken. "Regering van Laos niet vertrouwd met licht radioactief materi...

In de intro van zijn tekst doet bioloog en Knack-redacteur Dirk Draulans een voorspelling: “Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat de ramp met de kerncentrale  van Fukushima zware gevolgen zal hebben voor de volksgezondheid.” Dit lijkt ons een al te voorbarige voorspelling. Een doct...

De kritiek van onafhankelijke wetenschappers is niet mals. Een overzicht. Op 18 januari 2011 antwoordde de Franse oud-minister van Defensie op een parlementaire vraag dat onderzoeken door onder meer de Europese Commissie "geen gevallen hadden opgeleverd van langetermijneffecten op d...

Met witte kruisbeelden wilden de actievoerders de dodelijke langetermijngevolgen van het gebruik van wapens met verarmd uranium symbolisch uitdrukken. Momenteel heeft Frankrijk als enige land in West-Europa de capaciteit om nieuwe met verarmd uranium versterkte munitie te produceren. Frankrijk h...

Zo schreef in juni 1995 het U.S. Army Environmental Policy Institute in haar technisch rapport Health and Environmental Consequences of Depleted Uranium use in the U.S. Army: “Het aantal verarmd uranium patiënten op toekomstige slagvelden zal waarschijnlijk significant toenemen omda...

Load More