Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

Geesteszieke Trump moet afgezet worden!

Sommige mensen hebben Trump's gedrag vergeleken met dat van Adolf Hitler. Klimaatontkenner Trump Donald Trump verbeeldt zich allerlei gevaren om zich heen, zoekt het conflict op, vernedert mensen, bezondigt zich aan seksuele intimiteite...

Het onderzoek en evaluatie is gebaseerd op onbewezen vooronderstellingen, tegenspraak in het eindevaluatierapport, niet-naleving van de wet, onzorgvuldigheid in de evaluatieprocedure en het in een kwaad daglicht stellen van heel kritische wetenschappers. Werking scheurtjesreactoren “toegelaten” ...

Een giftige erfenis In a State of Uncertainty behandelt de blijvende onzekerheden ten gevolge van de impact en de erfenis van de 400.000 kilogram verarmd-uraniumprojectielen die Amerikaanse en Britse troepen in Irak afvuurden. Voor de eerste keer onthult dit rapport de omvang van he...

Load More