De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

FDA-rapport: cijfers tonen aan dat het vaccin van Pfizer 0,01 % werkzaam is tegen ernstige Covid-19. Bron: FDA VRBPAC 2020

Wat de cijfers van Pfizer zelf vertellen over de werkzaamheid van zijn vaccin

vrijdag 26 februari 2021 19:32
Spread the love

Op 9 november 2020 kondigde de website van Pfizer als eerste van een aantal vaccinontwikkelaars aan dat de werkzaamheid van zijn BNT162b2-vaccin 90 procent zou bedragen, vanaf zeven dagen na toediening van de tweede dosis. Toen de Amerikaanse concurrent Moderna op 16 november 2020 aankondigde dat zijn kandidaat-vaccin voor 94,5 % effectief is ter voorkoming van de ziekte Covid-19, kondigde Pfizer twee dagen later aan 95 % werkzaamheid te hebben bereikt.[1]

Had Pfizer op negen dagen tijd ineens veel meer proefpersonen getest zodat het vaccin 5 % effectiever werd? Is dit percentage een werkelijk resultaat uit zijn klinische testen met 43.448 proefpersonen? Kondigde Pfizer dit percentage aan om Moderna de loef af te steken en dus eerder dan Moderna bestellingen in de wacht te slepen? Of om zijn beursnoteringen gunstig te beïnvloeden? Waar komt Pfizer’s claim van 95 % effectiviteit van zijn boodschapper-RNA bevattend vaccin vandaan?

Het vaccin van Pfizer is 0,01 % effectief om ernstige Covid-19 te voorkomen

 

Wat bezielt de medicijnwaakhonden?

Het is altijd nuttig om op zoek te gaan naar de cijfers waarop Pfizer zich baseerde. Basiscijfers van de individuele proefpersonen worden pas vrijgegeven aan het eind van de monitoring van de proefpersonen die twee jaar duurt nadat ze een tweede dosis kregen ingeënt. Om te weten te komen waar de 95 procent vandaan komt, raadplegen we even de rapporten van de overheidsinstanties die een voorwaardelijke of tijdelijke vergunning verleenden aan het vaccin, waarvan de nieuwe mRNA-techniek voor het eerst werd uitgetest op mensen. Op miraculeuze wijze hebben officiële medicijnwaakhonden (FDA, MHRA, FAGG, EMA) dit vaccin een marktvergunning verleend.

Als bij mirakel, schrijf ik, omdat nooit eerder een vaccin in minder dan acht maanden werd ontwikkeld, uitgetest en zelfs in productie gebracht voorafgaand aan het verkrijgen van een vergunning. De Amerikaanse overheidsinstantie Food and Drug Administration (FDA) erkent dat het vaccin van Pfizer experimenteel is, aangezien het voldoet aan de definitie van een Emergency Investigational New Drug. Op 10 december 2020 bracht de FDA een rapport uit waarin de cijfergegevens van Pfizer werden verwerkt. Het voorblad ervan vermeldt de sponsors: Pfizer en BioNTech! Tabel 6 in dat rapport geeft 170 proefpersonen weer die op de zevende dag na inenting met de tweede dosis voor het eerst geconfronteerd werden met symptomen die in verband werden gebracht met Covid-19. Deze Tabel 6 geeft de specifieke subgroepen van mensen waarvoor er geen bewijs was dat zij besmet geraakten in de dagen voorafgaand aan die zevende dag. In de specifieke subgroep van 18.198 personen die met het vaccin werden ingeënt, waren er 8 die eerste symptomen ontwikkelden (= 0,04 %). De 162 overige personen uit de groep van 170 behoorden tot de specifieke subgroep van 18.325 personen die ingeënt waren met een placebo (= 0,88 %). Het vaccin gaf dus een relatieve vermindering van dit specifieke risico met 0,84 %.[2] In Tabel 6 op pagina 32 van het rapport van het Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) zijn dezelfde getallen terug te vinden.[3]

Het Belgische Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) heeft dezelfde cijfers over eerste symptomen gebruikt om een foutieve berekening te maken die Pfizer’s claim bevestigt! Het FAGG zag dat om het getal 8 te bekomen je 95,06 % kunt aftrekken van 162, een berekening die het feit negeert dat 8 in verhouding staat tot 18.198 en dat 162 in verhouding staat tot 18.325.[4] Pure volksverlakkerij om Pfizer in bescherming te nemen. En deze vier cijfers hebben geen betrekking op het ontwikkelen van ernstige Covid-19 na een inenting met het vaccin van Pfizer.

We kijken nu naar Tabel 11 in het FDA-rapport. Deze tabel geeft het aantal gevallen weer van ernstige Covid-19 bij proefpersonen waarvan geen infectie was aangetoond gedurende de eerste zeven dagen na toediening van de tweede dosis. Er is daar 1 geval in de specifieke subgroep van 18.198 vaccin-ontvangers (= 0,006 %). Van de specifieke subgroep van 18.325 placebo-ontvangers zijn er 3 die ernstige Covid-19 ontwikkelden (= 0,016 %). De laatste paragraaf van pagina 32 van het MHRA-rapport geeft dezelfde situatie en cijfers weer. Inenting met het vaccin van Pfizer geeft dus 0,01 % minder risico op het ontwikkelen van de ernstige vorm van Covid-19! Dit betekent dat wanneer 10.000 mensen ingeënt zijn, het vaccin slechts bij één van hen ernstige Covid-19 kan voorkomen. Het vaccin is dus amper werkzaam!

In contrast hiermee lezen we onderaan pagina 42 van het MHRA-rapport dat 240 proefpersonen na vaccinatie werden geconfronteerd met ernstige bijwerkingen van het vaccin. Dat is 1,1049 % van de totale groep van 21.720 vaccin-ontvangers. 139 anderen die ernstige bijwerkingen rapporteerden behoorden tot de totale groep van 21.728 placebo-ontvangers, dat is 0,6397 %. Het verschil tussen de vaccin- en de placebogroep geeft dus een met 0,4652 % verhoogd risico op ernstige bijwerkingen.

Bill Gates: ‘Veel meer dan 700.000 mensen zullen lijden na wereldwijde vaccinatie.’

 

Het dictaat van een zelfverklaarde vaccin-expert zonder medische opleiding

Bill Gates, voormalig boegbeeld van Microsoft, heeft via zijn stichting, The Bill & Melinda Gates Foundation, tien jaar lang onderzoek naar RNA-vaccins gefinancierd. In een interview met de BBC sneed deze superrijke vaccindealer het heikele punt van de veiligheid van de vaccins aan. Gates: ‘Gezien het zwakke immuunsysteem van oude mensen, is de effectiviteit een enorme uitdaging. Als je het vaccin echt opvoert om dat te doen, kun je veiligheidsproblemen krijgen.’[5] ‘Maar er zal een ruil zijn. We zullen minder veiligheidstesten hebben dan normaal. En dus moeten de regeringen beslissen of ze de bedrijven vrijwaren.’[6]

Eventueel schadelijke effecten op de langere termijn werden nooit onderzocht, omdat er daarvoor, volgens Gates, ‘geen tijd was’. In gesprek met de BBC verklaarde hij; ‘Als je wil wachten en nagaan of er twee jaar later een neveneffect optreedt, tja … dat neemt twee jaar in beslag.’[7] Over de neveneffecten vertelde Bill Gates breed glimlachend aan CNBC: ‘We hebben één neveneffect op 10.000. Weet je, dat is veel meer dan 700.000 mensen die daaronder zullen lijden. […] Regeringen zullen erbij moeten worden betrokken, want er zal enige vrijwaring van het risico nodig zijn voordat we erover kunnen beslissen.’[8] Amerikaanse vaccinfabrikanten hebben zich via twee mandaten juridisch ingedekt zodat ze niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor aan vaccins toegeschreven kwetsuren of dood.[9][10] In 2010 zei Bill Gates: ‘De wereld telt vandaag 6,8 miljard mensen. Dat zullen er 9 miljard worden. Als we echt goed werk leveren met nieuwe vaccins, gezondheidszorg en reproductieve gezondheidsdiensten, kunnen we dat aantal misschien met 10 of 15 % verminderen.’[11] Met ‘nieuwe vaccins’ de ‘overbevolking’ terugdringen? Bedoelt hij dan experimentele, ziekmakende of eventueel dodelijke vaccins?

Waarom worden nieuwe vaccins op de markt gebracht die amper effectief zijn tegen Covid-19 en waarvan Bill Gates zegt dat ze nuttig zijn om de overbevolking terug te dringen? Zit er hier een plan, een vooraf bepaalde agenda, achter verscholen?

In mijn lang artikel met de titel Kritische wetenschappers over de risico’s van het vaccin van Pfizer vind je in het laatste hoofdstuk meer achtergrondinformatie betreffende Gates’ hang naar bevolkingsbeperking, nieuwe vaccins en eugenetica.

Sta in uw recht en berscherm uw onvervreemdbaar zelfbeschikkingsrecht over de integriteit van uw lichaam en wezen. Lees en onderteken, als u wil,  deze petitie: https://petitie.be/petitie/geen-verplichte-vaccinatie-tegen-covid-19 . Opgepast: de e-mail die u wordt toegestuurd waarin een link om u in staat te stellen uw ondertekening te bevestigen, kan in uw SPAM-box belanden. Verplaats hem in dat geval naar uw INBOX.

Noot: Lees ook mijn artikels Kritische wetenschappers over de risico’s van het vaccin van Pfizer, Kerngezonde 56-jarige verloskundige overleden na vaccinatie (Pfizer) en Belgische minderjarigen in het geniep gevaccineerd die onder meer verwijzen naar peer reviewed wetenschappelijke literatuur.

Bronnen:

 1. IEX.nl 18.11.2020 https://www.iex.nl/Nieuws/ANP-181120-220/Pfizer-ons-coronavaccin-is-95-procent-effectief.aspx
 2. FDA 10.12.2020 https://www.domusmedica.be/sites/default/files/bijlagen/VRBPAC-12.10.20-Meeting-Briefing-Document-FDA%20(1).pdf

 3. MHRA 15.12.2020 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/944544/COVID-19_mRNA_Vaccine_BNT162b2__UKPAR___PFIZER_BIONTECH__15Dec2020.pdf

 4. FAGG Welke voordelen van Comirnaty zijn aangetoond in studies? https://www.fagg.be/nl/MENSELIJK_gebruik/geneesmiddelen/geneesmiddelen/covid_19/vaccins/vragen_en_antwoorden_over_vaccins#60

 5. BBC (VIDEO) – Bill Gates 12.04.2020 (citaat: van 6:12 tot 6:34) https://www.youtube.com/watch?v=ie6lRKAdvuY

 6. ibidem – citaat van 07:47 tot 08:05

 7. ibidem – citaat van 08:38 tot 08:46

 8. CNBC Breaking News (VIDEO) interview met Bill Gates (citaat: van 03:15 tot 03:55) https://d33wjekvz3zs1a.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/05/Gates-700000-Dead.mp4?_=1

 9. H. Rept 99-908 Part 1, part B – H.R. 5546 – National Childhood Vaccine Injury Act of 1986 – 99th Congress (1985-1986)

 10. Health and Human Services 04.02.2020 Declaration under the Public Readiness and Emergency Preparedness Act for Medical Countermeasures Against Covid-19 document nr. 2020-05484 p.15198-15203 https://www.federalregister.gov/documents/2020/03/17/2020-05484/declaration-under-the-public-readiness-and-emergency-preparedness-act-for-medical-countermeasures

 11. TEDtalk 2010 (VIDEO) Bill Gates citaat: 04:21-04:42 https://www.ted.com/bill_gates_innovating_to_zero/transcript#t-271329

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!