De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

WHO-Pandemieverdrag en wijziging International Health Regulations – gezond?

zaterdag 25 mei 2024 20:36
Spread the love

Update en uitbreiding van dit artikel: 6 juni 2024

 

Ongetwijfeld herinnert de lezer zich nog de maatregelen die overheden in de jaren 2020-2022 wereldwijd oplegden in respons op een luchtwegvirus dat als gevaarlijker dan de griep werd voorgesteld. Hoeveel mensen stierven na infectie aan de Covid-19-ziekte? Een team van wetenschappers stelde een Infection Fatality Ratio (IFR) vast van 1,71% voor personen vanaf 60 jaar, van 0,26% voor de hele populatie en van amper 0,01% voor mensen jonger dan 40 jaar.[1] Onder de 60 jaar was er dus geen reden tot paniek. Vergelijk even met de IFR bij seizoensgriep. Vanaf de leeftijd van 65 jaar is die 0,8%. Een onderzoeksgroep waaraan de Amerikaanse viroloog dr. Anthony S. Fauci deelnam, suggereerde dat de algemene klinische gevolgen van Covid-19 uiteindelijk meer lijken op die van een ernstige seizoensgriep die een sterftecijfer heeft van ongeveer 0,1%.[2] Echter, op 3 maart 2020, drie dagen na publicatie van dat rapport, had de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 3,4% publiek gemaakt. Vanwaar dat hogere sterftecijfer voor Covid-19? Was het een overdrijving om drastische maatregelen te verantwoorden? Een onderzoek kwam uit op een IFR van 1,5% in de algemene Belgische bevolking.[3] Was er reden tot paniek? Was er een legitieme reden om vroege medische behandelingen met beschikbare en aangetoond werkzame medicijnen als ongeschikt te registreren ten voordele van nog te ontwikkelen nieuwe vaccins? Voor ik verder inga op de rol van de WHO geef ik eerst even een overzicht van wat het wetenschappelijk onderzoek ons leert over de maatregelen die ingezet werden tegen het SARS-CoV-2-virus.

 

Mond- en neusbedekkingen opgelegd aan de gehele wereldbevolking

Opgericht door de WHO en de Wereldbank publiceerde de Global Prepardness Monitoring Board (GPMB) in september 2019 zijn eerste jaarrapport A World at Risk. Zowel het voorblad van het rapport als het hoofdstuk, getiteld Preparing for the worst, werden geïllustreerd met kinderen en volwassenen die chirurgische maskers droegen.[4] Dachten de auteurs dat mensen zich daarmee zouden kunnen beschermen tegen een pandemie van een zich snel verspreidend dodelijk respiratoir pathogeen? Slechts enkele maanden na het verschijnen van A World at Risk breekt de Coronacrisis uit. In maart 2020 verklaarde dr. Anthony S. Fauci, die tevens overheidsadviseur was, voor de tv-camera van CBS News wat volgt: ‘De maskers zijn belangrijk voor mensen die geïnfecteerd zijn zodat zij verhinderen dat iemand anders geïnfecteerd wordt. […] Op dit moment [maart 2020] in de VS moeten mensen niet rondlopen met maskers. […] Er is geen reden om met een masker rond te lopen. Wanneer je je te midden van een uitbraak bevind, kan het dragen van een masker ervoor zorgen dat mensen zich een beetje beter “voelen”. Het masker kan misschien zelfs een kleine druppel tegenhouden. Maar het biedt niet de perfecte bescherming dat mensen denken dat het geeft.'[5] Tijdens de SARS-CoV-2viruspandemie was dr. George F. Gao, de directeur van de Chinese overheidsdienst voor ziektecontrole, tevens bestuurslid van de GPMB. Toen Gao aankondigde dat iedereen een mondmasker moest dragen, wijzigde dr. Fauci zijn standpunt met 180 graden door iedereen vanaf de leeftijd van 2 jaar ten strengste aan te raden om mond- en neusbedekkingen te dragen. Eind juni 2020 vertelde virologe Erika Vlieghe, die toen ook voorzitter was van de expertengroep die de Belgische regering adviseerde over de eventuele versoepelingen van de maatregelen, dat ‘het verplichten van het mondmasker het bewustzijn creëert dat het virus er nog is’.[6] In 2022 zag ook staatsviroloog Marc Van Ranst in het verplicht dragen van een masker ‘een signaal op het vlak van sensibilisering’.[7]

Men vraagt zich af of die beleidsadviseurs wel de richtlijnen lazen die de WHO op 5 juni 2020 had gepubliceerd, te weten: ‘Op dit moment is er geen direct bewijs (uit onderzoeken op Covid-19 en bij gezonde mensen in de gemeenschap) over de effectiviteit van het universeel maskeren van gezonde mensen in de gemeenschap om infectie met respiratoire virussen te voorkomen, waaronder Covid-19.'[8] Een chirurgisch masker dient om te verhindeen dat een arts zijn speeksel op een patiënt laat vallen en om te voorkomen dat het bloed of de fluimen van een hoogst infectieuze patiënt in aanraking komt met het aangezicht van een chirurg. Het kan dus grote druppels tegenhouden. De uiterst kleine ademopeningen in chirurgische maskers hebben diameters tot 55.000 nanometer, terwijl de diameter van een Coronavirus ongeveer 140 nanometer meet. Dat virus kan zich dus moeiteloos doorheen een chirurgisch masker bewegen. Een Cochrane meta-analyse van klinische proeven concludeerde dat het wel of niet dragen van maskers waarschijnlijk weinig of geen verschil maakt bij het opdoen van een infectie in de gemeenschap.[9] In mei 2023 concludeerde een wetenschappelijke studie dat chirurgische maskers geassocieerd kunnen worden met een kleine vermindering van het risico op SARS-CoV-2-virusinfecties in omgevingen van routinematige patiëntenzorg.[10] Terwijl kleine kinderen voor het ontwikkelen van normale psychosociale en emotionele vaardigheden de gelaatsuitdrukkingen van hun ouders moeten kunnen waarnemen, werden zij geconfronteerd met volwassenen die hun mond achter textiel verborgen. Wetenschappelijk onderzoek stelde ook andere negatieve effecten vast: o.a. door maskers opgewekt uitputtingssyndroom, hypoxie, hypercapnie, immunosuppressie, verminderde cognitieve performantie en activatie van angst- en stressreacties.[11] Toch verplichtte de overheid kleuters, kinderen en volwassenen om zich te maskeren.

 

‘Blijf in uw kot’ (lockdowns) voor zowel zieke als gezonde mensen

Een meta-analyse van wetenschappelijke literatuur aangaande de effecten van lockdowns (opsluitingen, vergrendelingen) op de graad van sterfte aan de Covid-19-ziekte kwam in januari 2022 tot dit besluit: ‘De lockdowns hebben weinig tot geen effect gehad op de Covid-19-sterfte. Meer specifiek tonen studies over de strengheidsindex aan dat lockdowns in Europa en de Verenigde Staten de Covid-19-sterfte slechts met gemiddeld 0,2% verminderden. Ook de bevelen om in een plaats te gaan schuilen waren ondoeltreffend en verminderden de Covid-19-sterfte slechts met gemiddeld 2,9%. Specifieke studies over niet-farmaceutische interventies vinden ook geen algemeen bewijs van merkbare effecten op de Covid-19-mortaliteit. Terwijl die meta-analyse concludeert dat lockdowns weinig tot geen effect op de volksgezondheid hebben gehad, hebben zij enorme economische en sociale kosten veroorzaakt, daar waar de lockdowns werden toegepast. Bijgevolg is het beleid inzake lockdowns slecht gefundeerd en moet het worden verworpen als beleidsinstrument in geval van een [luchtwegvirus] pandemie.'[12]

 

Inentingen ter preventie van Covid-19

De WHO heeft blijkbaar geen probleem met het gebruik van producten die fataal kunnen zijn bij aanwending van de normale dosis. ‘Dodelijke afloop op de intensieve zorgen werd vastgesteld’, lezen we in de paragraaf over myocarditis en pericarditis, in de bijsluiter over het Comirnaty mRNA-vaccin ter voorkoming van Covid-19, de versie die op 31 augustus 2023 werd gepubliceerd.[13] Die paragraaf stond niet in de eerste versie van die bijsluiter vermeld! Toen na vaststelling van het hoge aantal gevallen van myocarditis België stopte met het ‘aanbieden’ van het mRNA-vaccin van fabrikant Moderna, kon iedereen jonger dan 31 jaar zich nog steeds laten ‘boosten’ met het mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer, wat exact hetzelfde op genetisch materiaal gebaseerd product is![14] Sommige ‘experten’ die hevig voorstander van de inenting zijn, zoals viroloog Steven Van Gucht, voeren als argument ‘long Covid’ – langdurige gevolgen van de Covid-19-ziekte – aan, terwijl er remedies bestaan die hieraan goed en snel kunnen verhelpen.

In 2022 toonde een Canadese studie aan dat in contrast met geschatte hoge werkzaamheid van twee inentingen tegen symptomatische en ernstige infectie met de Delta-variant van het virus, de werkzaamheid van twee inentingen ter voorkoming van symptomatische Omikron-infectie bescheiden en van kortere duur was. Anderzijds werkten die twee inentingen goed tegen een ernstige uitkomst van Omikron, een variant die veel minder dodelijk was dan de Delta. Ten aanzien van symptomatische infectie door Omikron stelden de onderzoekers vanaf de achtste dag na de tweede inenting een terugval tot slechts 36% werkzaamheid vast. Zes maanden na de twee inentingen doofde de werkzaamheid uit. Een derde dosis gaf dan weer een verbeterde werkzaamheid tegen beide virusvarianten.[15]

Wetenschappers in Denemarken vonden zelfs een negatieve werkzaamheid vanaf negentig dagen na de tweede dosis. In contrast met vaccinvrije mensen was er met het vaccin van Pfizer juist 76,5% meer kans op Omikron-infectie en met het vaccin van Moderna 36,7%.[16] In België ging Sciensano de werkzaamheid na van de mRNA-vaccins tijdens de ‘booster’-campagnes. Het rapport geeft de werkzaamheid tegen symptomatische Covid-19-infectie weer. Wat opvalt is dat de derde ‘booster’ lager scoort dan de tweede ‘booster’. Voor alle leeftijdsgroepen (vanaf 18 jaar) was na 120 dagen de werkzaamheid van de ‘boosters’ uitgedoofd (-0%), met slechts één uitzondering: bij de 65-plussers levert de derde ‘booster’ toch nog enkele percenten ‘werkzaamheid’ op.[17] Omkoping is de plausibele verklaring voor het vergunnen van deze ondermaats scorende en schadelijke vaccins.

 

Geen definitieve ontwerptekst voor een Pandemieverdrag en wijziging van IHR-tekst ondemocratisch doorgedrukt 

De 77ste Wereldgezondheidsvergadering (WHA) heeft een substantieel pakket amendementen op de International Health Regulations (IHR) aangenomen. Daarmee hebben burgers wereldwijd een verbluffende nederlaag geleden. Het grote probleem is niet dat de directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zogenaamd een alleen heersende werelddictator zou worden, want volgens de gewijzigde IHR-tekst, die in de late uren van 1 juni 2024 op ondemocratische wijze erdoor werd geduwd, kan elke lidstaat soeverein wetgeving inzake gezondheidsbeleid implementeren, zolang dat die strookt met de doelstellingen zoals neergelegd in de IHR-tekst. Echter, zich bevindend in de mentale en contractuele greep van de machtige farmaceutische industrieën zullen die lidstaten ten tijde van een ‘noodtoestand van internationaal belang inzake de volksgezondheid, die wordt veroorzaakt door een overdraagbare ziekte’ zonder uitzondering voor een aanpak kiezen die het massale gebruik van onder meer ‘relevante gezondheidsproducten’, quarantaines, lockdowns, vaccinatiecertificaten, mondkapjes en reisbeperkingen inhoudt. Merk op dat in de IHR-tekst de tegen Covid-19 gebruikte entstoffen ‘cel- en gen-gebaseerde therapieën’ worden genoemd; dat is een toegeving dat het geen gewone ‘vaccins’ zijn. Activisten die beweren dat de lidstaten door een machtsconcentratie bij de WHO-top hun soevereiniteit verliezen en dus geen eigen invulling zouden kunnen geven aan te nemen maatregelen, vergissen zich. Maar aangezien de meeste lidstaten – beïnvloed als ze zijn door de lobbyisten van Big Pharma en door de behulpzame hoofdstroommedia – de drastische maatregelen, zoals we die kennen van de jaren 2020-2022, als levensreddend, nuttig en werkzaam bestempelen, is de uitvoering van de operatie in wezen te vergelijken met wat een autoritair regime zijn onderdanen oplegt.

De WHO heeft haar 194 lidstaten niet de vier maanden bedenktijd gegeven die volgens haar eigen reglement (IHR Art. 55 Amendments, lid 2) nodig is om een definitief voorstel tot wijziging van de IHR (versie 2005) ter stemming te brengen; op de laatste dag van de 77ste World Health Assembly, die plaatsvond van 27 mei tot en met 1 juni 2024, werd een nieuw ontwerp gemaakt en met kunst- en vliegwerk als definitief aanvaard. De stemming over de IHR hield in dat de ontwerptekst gewoon kon worden aanvaard wanneer de WHO-lidstaten geen afwijzing meedeelden. Maar zoals gezegd heeft de WHO zijn lidstaten geen tijd gegund om hun afkeuring te laten gelden. In de aangenomen IHR-tekst is in het eerste lid van artikel 3 de zin ‘de implementatie van dit reglement zal met volledig respect zijn voor de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen’ aangevuld met de zinsnede ‘… en zal samenhang en solidariteit ondersteunen’. Een ingediend amendement dat de toepassing van het voorzorgsprincipe aan artikel 3 wenste toe te voegen, heeft het niet gehaald.

Het Comité dat de amendementen analyseerde beval in zijn rapport van 6 februari 2023 ten zeerste aan de bestaande tekst ‘volledige eerbiediging van de waardigheid, mensenrechten en fundamentele vrijheden van personen’ als overkoepelend beginsel in het eerste lid van artikel 3 te behouden, en merkt op dat de begrippen mensenrechten, waardigheid en fundamentele vrijheden duidelijk zijn gedefinieerd in het kader van verdragen waarbij veel van de staten die partij zijn bij de verordeningen zich hebben aangesloten. De rapporteurs van het Comité merkten verder op dat de opname van mensenrechten in artikel 3 van een belangrijke verbetering was ten opzichte van de vorige IHR-tekst van 1969. De verwijzing naar ‘eerbiediging van de waardigheid, de mensenrechten en vrijheden van personen’ werkt niet alleen als een overkoepelend beginsel in artikel 3, maar ook als een concreet referentiepunt in de operationalisering van alle artikelen betreffende de reactie op de volksgezondheid, de maatregelen, aanvullende gezondheidsmaatregelen en aanbevelingen.[18] De rapporteurs van de werkgroep die van 22 tot 26 april 2024 samenkwam, hadden een voorsteltekst opgemaakt waarin de geciteerde woorden in de IHR-tekst behouden bleven.[19]

In de ‘aangenomen’ gewijzigde IHR-tekst is het niet-bindende karakter van de aanbevelingen die de WHO uitvaardigt, behouden gebleven. Een amendement om de aanbevelingen bindend te maken, werd dus niet weerhouden.

Misschien werd de IHR op de laatste knip gewijzigd en aanvaard teneinde een aantal voorstellen die in de ontwerpteksten voor een pandemieverdrag – ook wel pandemie-instrument of pandemie-overeenkomst genoemd – aan bod kwamen reeds via de IHR-tekst ingang te laten vinden.[20] Zo wordt er volgens Annex 1 van de IHR-tekst van lidstaten verwacht dat zij binnen hun structuren en hulpbronnen nagaan of zij kunnen beantwoorden aan de minimum vereisten die in de Annex bij de IHR worden gestipuleerd, en dit binnen twee jaar na de inwerkingtreding van de IHR die bepaald was op 31 mei 2024. Tot de minimum vereisten  behoren ‘paraatheid’, ‘respons’, ‘preventie’ en ‘bewaking’. Een belangrijk gewicht wordt onder meer gehecht aan de ‘implementatie van controlemaatregelen’ en ‘risicocommunicatie inclusief het tegengaan van misinformatie en desinformatie’; het tegengaan van desinformatie komt gewoonlijk neer op het minachten, onderdrukken of verzwijgen van nieuwe wetenschappelijke informatie, op dusdanige wijze dat het officiële narratief in de hersenpan van de modale burger wordt gewreven. Net zoals we in de jaren 2020-2022 hebben meegemaakt, zal tijdens een volgende luchtwegviruspandemie opnieuw een gezondheidsdocument moeten worden voorgelegd om toegang tot de horeca te kunnen verkrijgen of om op reis te kunnen gaan. Niet voor diagnose geschikte PCR-testen zullen weer van de zolder worden gehaald. ‘Quarantainekampen’ – quarantaine van verdachte reizigers, bij voorkeur in faciliteiten ver weg van het punt van binnenkomst – zullen aan de orde van de dag zijn. Om de industrie op haar wenken te bedienen, zal de directeur-generaal van de WHO zonder tegenwind naar believen ‘noodtoestanden’ kunnen uitroepen. Onder het goedkeurend oog van de WHO zullen lidstaten tijdens ‘noodsituaties’ bepaalde ‘relevante gezondheidsproducten’ gebruiken, zoals vaccins, medicijnen, et cetera, terwijl andere medicijnen verboden zullen zijn; onder ‘noodsituatie’ dient men een situatie te verstaan waarin er geen adequate medicijnen of vaccins voorhanden zouden zijn. Indien de WHO in de toekomst een ‘noodsituatie’ afkondigt, zullen lidstaten die de autoriteit van de WHO niet betwijfelen, volgzaam en kritiekloos hun op punt gestelde maatregelen uit de kast halen.[21]

In 2023 stond de Verenigde Staten met $ 1,229 miljard aan de top van de WHO-sponsorlijst, gevolgd door de Bill & Melinda Gates Foundation met $ 1 miljard, Duitsland met $ 876 miljoen en GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation) met $ 582,8 miljoen.[22]

Voor een historiek van het onderhandelingsproces, zie bron [23]. In een video gaf advocate Meike Terhorst voorafgaand aan de WHA meer uitleg over wat er op het spel stond.[24]

Op 27 mei 2024 kondigde WHO-directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus aan dat de intergouvernementele onderhandelingen nog niet hadden geleid tot een ontwerptekst over het pandemieverdrag waar een meerderheid van de lidstaten zich achter kon scharen.[25] Hij verklaarde: ‘De wereld heeft nog steeds een pandemieverdrag nodig. […] Een nederlaag dient ons niet te stoppen.'[26] Hij en Bill Gates – sinds jaren bevriend – leggen hun strijdbijl dus nog niet neer. De WHO stelde mei 2025 in het vooruitzicht als einddatum voor de aanname van een globale pandemie-overeenkomst. De evolutie van de besprekingen en de officiële stellingnames worden onder meer opgevolgd en gepubliceerd door James Roguski.[27] Raadpleeg ook even zijn ten overvloede gedocumenteerde analyse van de aanname van de gewijzigde IHR-tekst.[28] En zijn uitleg in een podcast.[29]

Op 1 juni 2024 vond aan het WHO-hoofdgebouw in Genève een internationale manifestatie plaats als protest tegen de machtsgreep die de persoonlijke vrijheid, het recht op geïnformeerde toestemming en de beschikking over het eigen lichaam aantast. Van dit evenement met toespraken van advocaten, gezondheidszorgwerkers, journalisten en activisten, werd een lange videoreportage gemaakt.[30] Die videoreportage is ook gekoppeld aan een artikel van de Amerikaanse milieuorganisatie Childrens Health Defense.[31]

 

Wat kan u doen?

Onderteken mee de OPEN BRIEF aan de WHO: openletter-who.com. Je vind die open brief ook op de website stopwho.nl. Of breng een bezoekje aan exitwho.org.

 

Bronnen:

[1] Justin Blackburn et alii Jan. 2021 Infection fatality ratios for Covid-19 among noninstitutionalized persons 12 and older: results of a random-sample prevalence study Annals of Internal Medicine vol. 174 nr. 1 https://doi.org/10.7326/M20-5352

[2] Anthony S. Fauci et al. 28.02.2020 Covid-19 – Navigating the uncharted The New England Journal of Medicine 382:1268-1269 http://doi.org/10.1056/NEJMe2002387

[3] Geert Molenberghs et al. Febr. 2022 Covid-19 mortality, excess mortality, deaths per million and infection fatality ratio, Belgium, 9 March 2020 to 28 June 2020 Eurosurveillance vol. 27 issue 7 https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2022.27.7.2002060

[4] GPMB jaarrapport september 2019 A World at Risk, annual report on global preparedness for health emergencies https://www.gpmb.org/docs/librariesprovider17/default-document-library/annual-reports/gpmb-2019-annualreport-en.pdf?sfvrsn=bd1b8933_36

[5] CBS News March 2020: Dr. Anthony Fauci talks with Dr. Jon LaPook about Covid-19 https://youtu.be/PRa6t_e7dgI

[6] Freek Willems VRTnws 28.06.2020 https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/06/28/erika-vlieghe-over-mondmaskers-creeren-awareness-dat-virus-nog/

[7] Bruzz 13.04.2022 https://www.bruzz.be/gezondheid/van-ranst-over-mondmaskerplicht-molenbeek-goed-als-sensibilisering-2022-04-13

[8] WHO 05.06.2020 Advice on the use of masks in the context of Covid-19 – Interim guidance https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/332293/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.4-eng.pdf?sequence=1%26isAllowed=y

[9] T. Jefferson et al. 30.01.2023 Cochrane meta-analyse https://www.cochrane.org/CD006207/ARI_do-physical-measures-such-hand-washing-or-wearing-masks-stop-or-slow-down-spread-respiratory-viruses

[10] R. Chou et al. 16.05.2023 Major Update: Masks for Prevention of SARS-CoV-2 in health care and community settings Annals of Internal Medicine vol. 176 nr. 6 https://doi.org/10.7326/M23-0570

[11] Denis G. Rancourt Ph.D. 22.02.2021 Review of scientific reports of harms caused by face masks, up to February 2021 https://archive.org/details/review-of-scientific-reports-of-harms-caused-by-face-masks-up-to-february-2021/mode/2up

[12] Steve H. Hanke, J. Herby, L. Jonung 2022 A literature review and meta-analysis of the effects of lockdowns on Covid-19 mortality Studies in Applied Economics https://ideas.repec.org/p/ris/jhisae/0200.html

[13] bijsluiter p. 2 https://www.laatjevaccineren.be/sites/default/files/2023-09/Comirnaty_XBB-1-5_Maroon_PIL_BeLux_clean_EN_31Aug2023.pdf

[14] A. Willems, P. Huyghebaert, Belga 13.01.2022 Geen Moderna-vaccins meer voor eerste prikken bij 30 jaar en jonger, wel nog voor de boosters https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/01/13/moderna-jonger-30/

[15] Sarah Buchan et al. 22.09.2022 Estimated effectiveness of Covid-19 vaccines against Omicron or Delta symptomatic infection and severe outcomes JAMA Network Open 2022;5(9):e2232760 https://doi.org10.1001/jamanetworkopen.2022.32760

[16] Christian H. Hansen et al. 23.12.2021 Vaccine effectiveness against SARS-CoV-2 infection with the Omicron or Delta variants following a two-dose or booster BNT162b2 or mRNA-1273 vaccination series: a Danish cohort study MedRXiv preprint https://doi.org/10.1101/2021.12.20.21267966

[17] Sciensano 2023 Vaccine effectiveness of the second and third Covid-19 boosters in Belgium – administered during the autumn 2022 campaign https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/Vaccine%20effectiveness%20of%20the%202nd%20and%203rd%20COVID-19%20boosters%2C%20in%20Belgium%20%28autumn%202022%20campaign%29.pdf

[18] WHO A/WHOIHR/2/5 06.02.2023 Report of the Review Committee regarding amendments to the International Health Regulations p. 28 https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_5-en.pdf

[19] WHO A/WGIHR/8 17.04.2024 Proposed Bureau’s text for Eighth WGIHR Meeting, 22-26 April 2024 https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files.wgihr8/WGIHR8_Proposed_Bureau_text-en.pdf

[20] WHO A/INB/9/3 13.03.2024 Revised draft of the negotiating text of the WHO pandemic agreement

[21] WHO A77/A/CONF./14 01.06.2024 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA77/A77_ACONF14-en.pdf

[22] WHO sponsors update tot 12-2023 http://open.who.int/2022-23/contributors/contributor

[23] historiek van onderhandelingsproces Het wereldpandemieverdrag van de WHO https://socialemechanismen.nl/politieke-onderwerpen/op-stapel-staande-knevelwetten/het-mondiale-pandemieverdrag-van-de-who/

[24] VIDEO Café Weltschmertz https://www.youtube.com/watch?v=ZpkkwEVbPyM

[25] Euronews i.s.m. AP 27.05.2024 https://www.euronews.com/health/2024/05/27/world-health-assembly-opens-after-pandemic-treaty-negotiations-stall

[26] VIDEO WHO Director-General Tedros announces the failure of the Pandemic Agreement/Treaty https://twitter.com/i/status/1794946351144358157

[27] Officiële stellingnames naar aanleiding van het voorlopig opbergen van het pandemieverdrag – https://jamesroguski.substack.com/p/official-statements

[28] James Roguski substack 01.06.2024 https://jamesroguski.substack.com/p/the-amendments-to-the-ihr-have-been

[29] VIDEO Tommy’s Podcast (TPC # 1.499) Pandemic treaty | James Roguski https://rumble.com/v4zbysk-pandemic-treaty-james-roguski-tpc-1499.html

[30] VIDEO manifestatie 01.06.2024 We are the change https://youtu.be/MV4UtVVvQ3o

[31] Michael Nevradakis Ph.D. 04.06.2024 https://childrenshealthdefense.org/defender/who-passes-revised-ihr-amendments-revisit-pandemic-treaty-within-year/?utm_id=20240604

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!