Geesteszieke Trump moet afgezet worden!

Geesteszieke Trump moet afgezet worden!

Volgens meer dan 40.697 psychologen en psychiaters, die een online petitie ondertekenden, is VS-president Donald Trump een kwaadaardige narcist en lijdt hij aan paranoia.1 De petitie beoogt de president uit zijn ambt te zetten. John D. Gartner Ph.D., initiatiefnemer van de petitie, meent dat er voldoende reden is om de VS-president af te zetten, omdat er via de media voldoende visuele en auditieve informatie beschikbaar is om een precieze psychiatrische diagnose te kunnen stellen.

zondag 26 maart 2017 17:24
Spread the loveSommige mensen hebben Trump’s gedrag vergeleken met dat van Adolf Hitler.

Klimaatontkenner Trump

Donald Trump verbeeldt zich allerlei gevaren om zich heen, zoekt het conflict op, vernedert mensen, bezondigt zich aan seksuele intimiteiten, negeert wetenschappelijk vastgestelde feiten en bedient zich voortdurend van leugens. Zo beschouwt hij sinds lang de klimaatsverandering en de opwarming van de aarde als nonsens en verzon hij in 2012 dat dit concept was uitgevonden door de Chinezen teneinde de Amerikaanse productie niet-competitief te maken.2 Trump’s gedrag vertaalt zich in de presentatie aan de wereldbevolking van een inhumaan rolmodel. En in een anti-sociaal regeringsbeleid. Opsteller van de petitie is John D. Gartner Ph.D., een psychotherapeut met 28 jaar ervaring als assistent-professor psychiatrie aan de John Hopkins Universiteit. Doel van de petitie is president Trump uit zijn ambt te ontzetten in overeenstemming met artikel 4 van het 25ste amendement aan de Grondwet dat stelt dat de president dient vervangen te worden “wanneer hij niet in staat is om de bevoegdheden en taken van zijn ambt te vervullen”. De lijst van ondertekenaars zal worden overgemaakt aan Chuck Schumer, de fractieleider van de Democraten in de VS-Senaat. Elke hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg kan de petitie ondertekenen.

Kwaadaardig narcisme

Een van de kenmerken van narcistische persoonlijkheidsstoornis (NPS)3 is een behoefte aan bewondering en aandacht voor zichzelf. Getuige hiervan Trump’s razernij toen hij vond dat zijn eerste toespraak in het VS-Huis van Afgevaardigden onvoldoende aandacht had gekregen.4 Hieronder vind je een aantal andere kenmerken van NPS, met citaten van Trump’s uitlatingen die dit illustreren.5

Eigenwaan, zelfverheffing:

“Ik denk dat het zich verontschuldigen een mooie zaak is. Maar je moet dan verkeerd geweest zijn. Ik zal mij absoluut verontschuldigen, in de hopelijk verre toekomst. Als ik al ooit iets verkeerd zou doen.”6 “Kijk, Ik zal het intussen toch niet zo slecht doen, want ik ben de president, en jij bent dat niet. Weet je wel!”7

Een focus op grootse fantasieën:

“Een natie zonder grenzen is helemaal geen natie. We moeten een muur hebben.”8

Laatdunkendheid, hoogmoed, grootheidswaan:

“Sorry verliezers en haters, maar mijn IQ is een van de hoogste – en dat weten jullie maar al te goed! Voel je daarom niet zo onnozel en onzeker. Het is niet jullie fout.”9 “Ik zou in het midden van Fifth Avenue kunnen staan en iemand kunnen afknallen. Ik zou er geen enkele kiezer mee verliezen.”10

Ego-centrisme:

“Ik ben geen eikel. Zelfs als de wereld snel naar de hel gaat, zal ik geen geld verliezen.”11

Opscheppen. Arrogantie:

“De muur zal opgericht worden, en Mexico zal zich dan fatsoenlijk gaan gedragen.”12

Manipulatie (van toehoorders tijdens zijn kiescampagne):

“Het vriest en sneeuwt hier in New York – we hebben de opwarming van de aarde hard nodig.”13

“Een extreem geloofwaardige bron heeft contact met mijn kantoor opgenomen en heeft mij gemeld dat het geboortecertificaat van Barack Obama vals is.”14

Plicht om te waarschuwen

Op 7 februari 2017 meldde The Huffington Post dat sommige leden van Trump’s team zich nu ook vragen stellen bij de geestelijke gezondheid van de president.15 Ted Lieu, een lid van het Huis van Afgevaardigden, heeft de nood aan een wet bepleit die een president op zou leggen om een onderzoek naar zijn geestelijke gezondheid te ondergaan. In essentie zei Lieu: “Ik ben geen psychiater en kan het dus niet met zekerheid weten. Maar hij lijkt zich gek te gedragen.”16 Dr. Gartner: “Je hebt geen interview nodig om te weten te komen of iemand veelvuldig heeft gelogen of de rechten van anderen heeft geschonden. Het psychiatrisch interview is nauwelijks de gouden standaard. Als je massa’s informatie hebt over het gedrag van een persoon, kan die informatie zelfs nauwkeuriger zijn dan een interview. Indien de vraag is of er een diagnose kan gesteld worden op basis van deze informatie, dan denk ik dat het duidelijk is dat we dat kunnen. In ons werkdomein hebben we een plicht om te waarschuwen. […] We hebben de plicht om het publiek te waarschuwen voor het gevaar dat Donald Trump voor de wereld stelt.”16

Nucleaire winter

Men kan zich afvragen of het wel verstandig is om iemand als president te verkiezen, wanneer die persoon duidelijk geestesziek en kwaadaardig is en – als president – de opdracht kan geven om kernwapens te lanceren. Zal Trump een kernwapen gebruiken om Noord-Korea te verhinderen om een eigen kernwapen te ontwikkelen? Een kernoorlog moet in elk geval worden vermeden aangezien zelfs een beperkte regionale kernoorlog een nucleaire winter zal veroorzaken. ‘Nucleaire winter’ is de term die wetenschappers gebruiken om het ernstige globale klimaatafkoelingseffect te beschrijven. Roet zal zich in de stratosfeer wijd verspreiden en zo het zonlicht tegenhouden, de buitentemperatuur sterk doen dalen, de aanmaak van nieuwe vegetatie verhinderen en daardoor alle leven op planeet Aarde beëindigen, inclusief het leven van de menselijke diersoort.

Bronnen:

1NRC Handelsblad 01.02.2017: “Psychologen: ‘Trump lijdt aan kwaadaardig narcisme'”

2USA Today 16.11.2016: “China to Trump: We didn’t make up global warming”

3“Kenmerken Narcistische persoonlijkheidsstoornis”

4De Morgen 05.03.2017: “Trump woedend op communicatieteam”

5 Video met citaten van Trump: “Roger Waters shares epic anti-Trump performance of Pigs (Three Different Ones) in front of 300,000 people”

6 The tonight show with Jimmy Fallon 09.2015: “30 of Donald Trump’s wildest quotes – on apologies”

7Time 23.03.2017: “‘Ik ben president en jij niet.’ En toen stak hij zijn tong uit.”

8 Video YouTube 25.01.2017 “A nation without borders” ; Twitter 28.7.2015: “A nation without borders is not a nation at all. We must have a wall.”

9Twitter 08.05.2013: “30 of Donald Trump’s wildest quotes – on his intellect”

10 Video The Guardian 24.01.2016: “Donald Trump: I could shoot somebody and not lose votes”

11Chicago Tribune 12.03.1989: “Trump: ‘The people’s billionaire'”

12The Daily Pennsylvanian 25.06.2015: “Trump insults Mexico, rises in polls”

13 Twitter 07.11.2012: “It”s freezing and snowing in New York — we need global warming!”

14Twitter 06.08.2012: “An ‘extremely credible source’ has called my office”

15The Huffington Post 07.02.2017: “Leaks Suggest Trump’s Own Team Is Alarmed By His Conduct”

16Medium.com 21.03.2017: “An interview with Dr. John Gartner – ‘We have a duty to warn the world about Donald Trump'”

take down
the paywall
steun ons nu!