De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Poetin
Vladimir Poetin. Foto: Vassilis Sgs, Flickr / CC BY-NC-ND 2.0
Stan Mardaga

Is het Russisch volk goedgelovig en volgzaam?

Bij lange niet, het zou oerdom zijn dat te denken. Laat ons de Russische bevolking uitnodigen en aansporen om medestanders te worden tegen iedere vorm van machtswaanzin.

donderdag 2 maart 2023 10:34
Spread the love

 

Poetin lijkt al ruim een jaar door een meerderheid van Russen ongehinderd zijn gang te kunnen gaan in zijn oorlog met Oekraïne, zo lijkt het toch van hieruit beschouwd. Dat hij daarbij blijkbaar een inschattingsfout van formaat gemaakt heeft weet intussen ook iedereen maar durft niemand in zijn nabijheid hardop te zeggen. Af en toe vernemen we dat kritische stemmen en groepjes moedige betogers, die het toch aandurven, door de politie, al dan niet in burger, in elkaar geslagen worden of in de gevangenis terecht komen. Kritische journalisten en activisten die er soms openlijk of op mysterieuze wijze het leven bij laten. Zelfs zijn eigen beleidsmensen blijken meer dan gemiddeld uit ramen van hoge gebouwen te vallen.

De bestraffingen op Poetins beleidskritiek kunnen na recent aangepaste wetgeving extra jaren celstraf opleveren. Het doet mij een beetje denken aan het sprookje van Kulderzipken waarin Koning Jozef een wet afkondigt dat het morgen niet mag regenen want dan wil hij gaan jagen. Maar blijkbaar is er een grote meerderheid van gewone Russen die toch lijdzaam ondergaan wat in het Kremlin door hun autoritaire leider beslist wordt. Wat we regelmatig horen en lezen in de media is dat nog steeds veel Russen blijken te geloven dat westerse NAVO lidstaten en Europa hun vijandig gezind zijn, Rusland zouden willen schaden of zelfs vernietigen. Als je niets anders te horen en te lezen krijgt dan wat door het Kremlin gecontroleerde media naar believen blijven filteren of aandikken is dat min of meer begrijpelijk.

Alhoewel het Russische volk niet dommer of slimmer is dan andere volkeren zullen ze zich net zo goed als wij vragen blijven stellen over Poetins zogezegde bevrijdingsinval in Oekraïne. Ik ga ervan uit dat zij hun dagelijkse situatie zelf beter ervaren en kennen dan wij van hieruit en dat zij daarom ook voorlopig eerder bedenken om te zwijgen als de beste of de minst slechte keuze.

Wat mij hierbij verbaast is dat de westerse politici en media geringe moeite doen om de doorsnee Russen te bereiken met de eigen standpunten in het conflict, tenzij ik dit gemist zou hebben. De mediakanalen buiten Rusland zouden de aanhoudende angstwekkende verhalen die ze van Poetin te horen krijgen kunnen keren als ze massaler zouden inzetten op het ontkrachten van die Kremlinleugens. Veel meer massaal berichten dat het westen geen slechte bedoelingen heeft tegen de Russische bevolking maar tegen de agressie van Poetin in Oekraïne dat toch een soeverein land is met een meerderheid die dat ten koste van alles liefst zo wil houden. Dat ook de Russischsprekenden er net zo vrij hun leven kunnen leiden. Maak op die manier van het Russische volk een medestander in plaats van een soort domme kritiekloze volger van die machtszieke autocraat in het Kremlin.

De gehele wereld merkt toch dag na dag de leugens en mateloze vernietigende waanzin van Poetin die er eigenlijk alleen maar uitzichtlozer op kan worden. Ook al wint hij weer eens een veldslag. De talloze vernietigingen met burgerslachtoffers en nutsvoorzieningen die hij al ruim een jaar aanricht, dat is toch waanzinnig en onmiskenbaar misdadig, ook al wil hij het Russische volk doen geloven dat het uit noodzaak is. Dit zelfbedrog kan je uiteindelijk niet als geloofwaardig blijven volhouden. Door die ziekelijke hardnekkige waanzin blijven aan te houden heeft hij zichzelf tot paria gemaakt voor de rest van zijn leven in heel de wereld. Enkel bij gelijkgezinde autoritaire leiders zal hij nog terecht kunnen. Maar die zijn ook meestal meer bekommerd om hun eigen positie op het internationale toneel. Het is allerminst mijn bedoeling om Poetin af te schilderen als de slechte tegenover de rest van de wereld als de goede.

Frankrijk en America in Vietnam en Irak, ons eigen België in Kongo, om er maar historische feiten te benoemen, waren in het verleden ook geen voorbeelden bij het vlekkeloos toepassen van mensenrechten. Volkeren onder elkaar willen niets liever dan vrede en rust. Toch slagen nationalistische en religieuze machtsgeile zotten er nog te vaak in om mensen tegen elkaar op te jutten. We weten intussen wat we aan Poetin hebben, maar dat wil niet zeggen dat we ook het Russisch volk als vijandig moeten beschouwen, integendeel. Vandaag lijkt het wederzijds wapengekletter alsmaar uitzichtlozer. Laat ons samen de dingen beschouwen zoals ze werkelijk zijn en hun aansporen om medestanders te worden tegen iedere autoritaire machtswaanzin. Mogelijk dat Poetin beter kan bestreden worden en meer angstig is voor zijn eigen volk wanneer de dag aanbreekt dat zij zelf zijn masker zullen af trekken. Dat zou mogelijk de vrede voor de Oekraïne en de Russen eerder bevorderen dan van hieruit nog meer moorddadig oorlogstuig naar het front te brengen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!