De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Filosofische Eerste Hulp bij herfst-duizelingen

donderdag 6 oktober 2022 13:47
Spread the love

De Standaard waarschuwt dat de herfst sommige mensen dwars zit, uit evenwicht brengt. Na de lange, extreme zomer, betekent de plots invallende herfst wat bekend staat als “een cultuurschok”. Mijn advies: als jouw situatie en status het toelaten, begeef je vaak tussen de bomen!

Het is niet de herfst die ons pijn doet,
het is onze vervreemding van de Seizoenen en van de Natuur die ons parten speelt, geloof ik.

Het wegvallen van de zot-warme en zot-droge, zeer lange zomer verdient tegelijk ‘gevierd te worden’!

Ook in dees geval ligt de sleutel tot goed gevoel en de beste omgang met de dingen buiten ons daarom ook juist in dit: Aanwezigheid bieden.
Met Aandacht en verdiept Bewustzijn erbij trachten komen. En ook erbij te blijven. Niet geheel verschillend, mijn tactiek, van de manier waarop ik onze hond opvoed en bejegen, en hoe ik meen dat je met een kind na zijn geboorte hoort om te gaan.

 

De Mens of de Klok

Meer mét in plaats van tégen de Natuur in gaan leven, het blijkt soms lastig. Het lijkt tegen diverse trends in te gaan.

Sommigen halen bij het samen nadenken over Waarden, zin, Geluk, kansen en de richting waarin we gaan, te pas en te onpas de uitdrukking boven:

“We kunnen de klok toch niet terugdraaien?”

Voor ons als radicale denkers is dat een vreemde redenering. Als historici weten we dat culturen niet steeds maar vooruit gingen, maar vaak genoeg wel degelijk grondig hebben moeten bijsturen. Ook over gewoonten die verworven leken, boven elke twijfel verheven.

Vaak ontvang ik zulke dooddoener met stilte. Dan denk ik wel eens bij mezelf: “Wie zegt dat? Waarom niet? Wat moet, moet. Er zijn bij nader toezien duidelijke, onomstotelijke, diepe en zeer goede redenen die maken dat we niet ‘gewoon verder kunnen doen’.”

Als individuele persoon en als mensheid moeten wij de integriteit en de moed hebben op bepaalde momenten ons ongelijk in te zien, en terug te keren op onze passen.

Tegenwoordig begrijpen mensen het dankzij de bekende omstandigheden wellicht weer wat beter, als je militair vocabulaire gebruikt als metafoor of beeldspraak. Wel, ik inspireer mij geregeld aan volgende uitdrukking:

“Een goede generaal weet wanneer hij verslagen is!”

Sommigen hebben bij debat overigens duidelijk niet bedacht dat het vaak helemaal niet duidelijk is, wat “goed leven” is, & wat echte vooruitgang is, en wat misschien eerder Achteruitgang is.

Onze vader zegde ongetwijfeld om dit soort redenen geregeld luidop, op speels-belerende toon:

“[Du muss] nicht Denken,

aber Náchdenken!”

 

Afbeelding: de Chinese generaal uit de antieke tijden, Sun Tzu.

 

Ter herinnering & ter inspiratie:

we-moeten-onze-intimiteit-met-de-natuur-herstellen

2022-10-06_02-04-43

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!