Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

King Size Columns
Stef Hublou Solfrian

Schrijft over:
Waarom lijkt de vitaliteit, innerlijke vrede én de geestelijke weerbaarheid, de resilience,de goesting, de gastvrijheid, de openheid, de warmte, en ook de Visie in onze gemeenschap beperkt te zijn? Wat zijn mogelijke oorzaken van wat we zien als een ontrafeling van het sociale weefsel, een kilheid van het menselijke klimaat? Hulpwetenschappen die ons van dienst zijn: geschiedenis, talenkennis (Latijn, Engels, Frans, Duits, noties Russisch en Japans), biologie, psychologie, filosofie, antropologie, Bijbelkennis, theologie, ethologie... Het leggen van originele dwarsverbanden over de disciplines heen is ons waarmerk, evenals het leggen van verband tussen het leven en de wetenschap, de literatuur.

Bio

Een selectie van feedback op bepaalde stukjes "Ik heb "Drijft onze manier van leven ons…naar een Catastrofe" met veel belangstelling en waardering gelezen. Een zeer lezenswaardige tekst met heel veel diepgang en zeer verzorgd geschreven wat de lezer in een positieve stemming brengt. Een soort dankbaarheid voor de geleverde literaire inspanning. Natuurlijk is de inhoud nog belangrijker dan de vorm." M. Cloet, hoogleraar Geschiedenis. "Dit is een schitterend epigram, to the point en met veel wijsheid" Mark Eyskens. "Bedankt Stefaan om de tijd te nemen om mensen op die manier telkens weer te laten reflecteren over de essentie van het leven. (N. Arteel, bedrijfsleider). Staande waardering van collega's en vrienden: Margot Vanderstraeten, schrijfster van het Boek van het Jaar 2017: 1. "Ik sta verbaasd hoe jij erin slaagt zo veel te lezen, zo veel na te denken en zo veel helder te formuleren". 2. “De teksten geven moed en hoop, zelfs als ik er niet helemaal mee akkoord kan gaan. En dat is juist prettig, dat er in de stukken van de heer Hublou Solfrian altijd iets sprankelt, iets waarmee je verder kunt.” "De teksten lezen is als een warm bad nemen in menselijkheid. Ingesluimerde waarden, dromen voel je weer tot leven komen. De religiositeit weer te vinden in het gewone!" (Louis Aendekerk). - "Steeds intellectueel hoogstaande, zeer maatschappijkritische teksten, met een hoog gehalte aan streven naar rechtvaardigheid. Een zeldzame vaardigheid tot correcte objectieve analyse, gekaderd in een grotere historische context". (Pieter Quisquater. psychiater bij een overheidsagentschap) - Ere rector Marc Vervenne: "Ik bewonder je moed en volharding om luidop te spreken in een samenleving die doorgaans liever hoort wat haar vleit." - Prof. jeugdpsychiatrie Peter Adriaenssens: "Dank voor de wijze waarop jij blijft hameren op waarden. Wij moeten de hoop blijven voeden". Sinds 1976 actieve deelname aan beheer in natuurreservaten. Bushcraft Belgium docent. Hondenfluisteraar.

Werkgebied

We streven naar het bevorderen van intelligente emotie. Kennis & wijsheid zijn doel en middel. Een vijftigtal Opinie artikels verschenen in De Standaard, Knack.be, De Morgen, Tertio, La Verna en De Vlaamse Jager. Een driehonderdtal lezersbrieven verschenen in diverse tijdschriften en dagbladen. Werkgebied: het bewaken, bewaren en herstellen van essentiële Waarden en levenskracht, levenszin; Good Practices zoals handenarbeid, ontmoeting, tederheid. Aanblazen van spiritualiteit, existentieel bewustzijn, en de smaak voor Verhalen.

Half november schreef ik een doordachte persoonlijke kritiek op de pagina van Bart De Wever op Facebook waarin ik geen blad voor de mond nam.  Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Vele collega-denkers zullen vaak verzuchten, Hublou is toch veel te vriendelijk, om zich met adviezen aan zulk ...

Vanmorgen lag ik een tijdje wakker. Ik liet de winterkoude op mijn torso inwerken. Dat is tonisch, verfrissend. Wanneer ik de radio aanzet in de woonkamer, hoor ik nog één zeer mooie noot op Klara, en dan is er het nieuws.   Er is een grote studie gebeurd door KU Leuven psychologen....

°Entry by Capt. of Starship <Littera> S. Solfrian CT, MA, Sr. DWM Blogger° Winston Churchill/ ° 30 november 1874 Churchill was een van de aardbewoners die het meest verfijnd, verstandig en meesterlijk met Taal is omgegaan, vanuit een rijk en verfijnd, dapper en geëngagee...

De Natuur trekt dit jaar, dezer dagen, weer fel onze aandacht. Na de betogingen die het meisje uit Mortsel en haar kring op touw zetten na de zitstaking in Stockholm die eigenlijk voor binnen een eeuw was gepland, als het van de mensengoden had afgehangen, kijkt iedereen met andere ogen. Idem nu ...

Onlangs vond ik onverwacht de ruimte die heet "het herbergzame meningsverschil". Een dame dankte mij in een ecologische denktank facebookgroep voor de nuance die ik had aangebracht in de kwestie van de menselijke verhoudingen met dieren. Dit naar aanleiding van een stukje in Knack over nertsenkwe...

Over de voorliefde voor vuile straling bij de verloren Antwerpenaar en dertien duistere mannen De voorzitter van de Nieuw-Vlaamse Alliantie heeft zich, waarschijnlijk vooral in een wanhoopspoging nog mee te kunnen spelen in het beleid, met nadruk pro het gebruik van nucleaire energie uitgespro...

Anthony Hopkins adviseert alleen nog om te gaan met toffe mensen. Het tegendeel is pas heilzaam!

Via een groep op Facebook en mijn geliefde, bereikte mij een opvallende beschouwing, een pogende wijsheid en levensadvies voor velen van Anthony Hopkins. De oude rot in het Hollywood-vak is bekend van indringende en boeiende films als de trilogie rond de kwaadaardig -gekke psychiater Hannibal Lec...

De hoofdredacteur van het financiële dagblad De Tijd klaagt dat onze regeringen niet enthousiast zijn over 5 G en dat omliggende landen al verder zijn in installeren van de snellere technologie. Maar... gaat dat echt de goede toekomst zijn? Hebben wij echt nood aan operaties met robots op a...

We zitten met de gebakken peren. Trump is nog lang niet weg. De boosaardige clown lijkt zich in te graven. Vele waarnemers breken er zich het hoofd over hoe het mogelijk is dat Donald Trump nog zoveel stemmen kon achter zich krijgen. Zelfs van bevolkingsgroepen als de Latino's die hij vaak heeft ...

L.S, Na mijn voor de westerse wereld en democratieën erg-, zeg maar radicaal-kritische essay geschreven op 1 november, was het uitkijken naar het eerstvolgende stukje van Mia Doornaert. De lectuur van het stukje van de opiniemaker van 28 oktober had mijn Inspiratie doen opvonken. Donderdag 5 n...

Load More