Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

King Size Columns
Stef Hublou Solfrian

Schrijft over:
Waarom lijkt de vitaliteit, innerlijke vrede én de geestelijke weerbaarheid, de resilience,de goesting, de gastvrijheid, de openheid, de warmte, en ook de Visie in onze gemeenschap beperkt te zijn? Wat zijn mogelijke oorzaken van wat we zien als een ontrafeling van het sociale weefsel, een kilheid van het menselijke klimaat? Hulpwetenschappen die ons van dienst zijn: geschiedenis, talenkennis (Latijn, Engels, Frans, Duits, noties Russisch en Japans), biologie, psychologie, filosofie, antropologie, Bijbelkennis, theologie, ethologie... Het leggen van originele dwarsverbanden over de disciplines heen is ons waarmerk, evenals het leggen van verband tussen het leven en de wetenschap, de literatuur.

Bio

Een selectie van feedback op bepaalde stukjes "Ik heb "Drijft onze manier van leven ons…naar een Catastrofe" met veel belangstelling en waardering gelezen. Een zeer lezenswaardige tekst met heel veel diepgang en zeer verzorgd geschreven wat de lezer in een positieve stemming brengt. Een soort dankbaarheid voor de geleverde literaire inspanning. Natuurlijk is de inhoud nog belangrijker dan de vorm." M. Cloet, hoogleraar Geschiedenis. "Dit is een schitterend epigram, to the point en met veel wijsheid" Mark Eyskens. "Bedankt Stefaan om de tijd te nemen om mensen op die manier telkens weer te laten reflecteren over de essentie van het leven. (N. Arteel, bedrijfsleider). Staande waardering van collega's en vrienden: Margot Vanderstraeten, schrijfster van het Boek van het Jaar 2017: 1. "Ik sta verbaasd hoe jij erin slaagt zo veel te lezen, zo veel na te denken en zo veel helder te formuleren". 2. “De teksten geven moed en hoop, zelfs als ik er niet helemaal mee akkoord kan gaan. En dat is juist prettig, dat er in de stukken van de heer Hublou Solfrian altijd iets sprankelt, iets waarmee je verder kunt.” "De teksten lezen is als een warm bad nemen in menselijkheid. Ingesluimerde waarden, dromen voel je weer tot leven komen. De religiositeit weer te vinden in het gewone!" (Louis Aendekerk). - "Steeds intellectueel hoogstaande, zeer maatschappijkritische teksten, met een hoog gehalte aan streven naar rechtvaardigheid. Een zeldzame vaardigheid tot correcte objectieve analyse, gekaderd in een grotere historische context". (Pieter Quisquater. psychiater bij een overheidsagentschap) - Ere rector Marc Vervenne: "Ik bewonder je moed en volharding om luidop te spreken in een samenleving die doorgaans liever hoort wat haar vleit." - Prof. jeugdpsychiatrie Peter Adriaenssens: "Dank voor de wijze waarop jij blijft hameren op waarden. Wij moeten de hoop blijven voeden". Sinds 1976 actieve deelname aan beheer in natuurreservaten. Bushcraft Belgium docent. Hondenfluisteraar.

Werkgebied

We streven naar het bevorderen van intelligente emotie. Kennis & wijsheid zijn doel en middel. Een vijftigtal Opinie artikels verschenen in De Standaard, Knack.be, De Morgen, Tertio, La Verna en De Vlaamse Jager. Een driehonderdtal lezersbrieven verschenen in diverse tijdschriften en dagbladen. Werkgebied: het bewaken, bewaren en herstellen van essentiële Waarden en levenskracht, levenszin; Good Practices zoals handenarbeid, ontmoeting, tederheid. Aanblazen van spiritualiteit, existentieel bewustzijn, en de smaak voor Verhalen.

Nog een lastige noot die volgens mij toch daarom juist dringend vraagt om te worden gekraakt. Iemand met een Arabisch klinkende naam heeft op de pagina van Björn Soenens bijgaande fake foto gepost. Met de venijnige suggestie die ik tracht samen te vatten in de titel. Niet de gemakkelijkste kwesti...

Het (digitale) Huis op tijd kuisen: een taak voor ieder gezonde persoon, toch?

Ter herinnering en ter aanvulling van mijn stukje over de fietsbel en dit getiteld "Meer omkijken naar elkaar...", dat intussen bijna duizend keer is gelezen, geef ik graag even het volgende mee. X jaren na het verschijnen van "De vermaledijde vaders" mag en moet de noodzaak misschien toch ond...

Update 1 maart 10 AM: citaten uit het stukje van Ruud Goossens in De Standaard Een reflectie bij beren/heren als Bill Gates en over heiligen als Franciscus I en II.Ik las met vrucht het stukje over de schijnbaar voorbeeldige filantroop, die nu ook een groen kleed aantrekt, in De Standaard ...

Vandaag staat de regering De Croo onder druk van de onbuigzaamheid van de bevolking gebaseerd op de vele en langdurige anti-corona maatregelen; bovendien is deze week de spanning groot over wat er moet gebeuren met de lonen; is er ruimte voor een stijging ervan, zeker in sectoren waar zeer goed g...

Vandaag hebben wij onze garderobe nog eens van een nieuw item voorzien. Bij  deze gelegenheid maken we een selfie bij de doorstoken scarabee van Jan Fabre; een passend symbool, want ook uitbeelding van de manier waarop de mens vol aanmatiging vaak de medeschepselen op industriële wijze en bijna z...

De alom bekende en gerespecteerde priester Staf Nimmegeers, die een leven lang vasthoudend en behoedzaam met verschoppelingen werkte in de Brusselse Finistère kerk bood mij met twee open, indringende,  actuele vragen op zijn F-profiel  inspiratie. Ik ontving zowaar een soort patrijspoort om op mi...

Voor de lezers van De Wereld Morgen geef ik graag ter inspiratie de bedenkingen mee die ik  net formuleerde bij deze van Frederik Polfliet op de site van Apache bij het boek van politicoloog Rik Coolsaet (1958), “Vergeet dat onze tijd zoveel complexer is dan alles wat ooit voorafging. Geschiedeni...

Beste lezers, Mag ik het mij even gemakkelijk maken en dit keer een stukje brengen in de taal waarin ik het schreef in de betreffende F-groep over grappige geschiedenis-facts? NB. Onderaan de bedenking kreeg ik (mogelijk als blijk van waardering voor de betreffende historische achtergrondke...

Een artikel in NRC (Nederland) gaat nog eens naar de diepte aan de hand van het sprekende detail met het stukje "De fietsbel lijkt er nog alleen voor de sier te zitten". Ik hoop dat ik zoals alle vierhonderd vorige keren gewoon rechtdoor en openhartig mag denken bij het zoeken; ik vrees dat i...

In de late uurtjes van deze 20ste Februari, de dag waarop De Standaard naar mijn gevoel de meest groene en filosofisch juiste krant maakte, schreef een verstandige Fbk-vriend met zin voor droge humor het volgende over de mogelijke komst van een aanrollende derde golf: “We kunnen nog altijd - a...

Load More