Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

King Size Columns
Stef Hublou Solfrian

Schrijft over:
Waarom lijkt de vitaliteit, innerlijke vrede én de geestelijke weerbaarheid, de resilience,de goesting, de gastvrijheid, de openheid, de warmte, en ook de Visie in onze gemeenschap beperkt te zijn? Wat zijn mogelijke oorzaken van wat we zien als een ontrafeling van het sociale weefsel, een kilheid van het menselijke klimaat? Hulpwetenschappen die ons van dienst zijn: geschiedenis, talenkennis (Latijn, Engels, Frans, Duits, noties Russisch en Japans), biologie, psychologie, filosofie, antropologie, Bijbelkennis, theologie, ethologie... Het leggen van originele dwarsverbanden over de disciplines heen is ons waarmerk, evenals het leggen van verband tussen het leven en de wetenschap, de literatuur.

Bio

Een selectie van feedback op bepaalde stukjes "Ik heb "Drijft onze manier van leven ons…naar een Catastrofe" met veel belangstelling en waardering gelezen. Een zeer lezenswaardige tekst met heel veel diepgang en zeer verzorgd geschreven wat de lezer in een positieve stemming brengt. Een soort dankbaarheid voor de geleverde literaire inspanning. Natuurlijk is de inhoud nog belangrijker dan de vorm." M. Cloet, hoogleraar Geschiedenis. "Dit is een schitterend epigram, to the point en met veel wijsheid" Mark Eyskens. "Bedankt Stefaan om de tijd te nemen om mensen op die manier telkens weer te laten reflecteren over de essentie van het leven. (N. Arteel, bedrijfsleider). Staande waardering van collega's en vrienden: Margot Vanderstraeten, schrijfster van het Boek van het Jaar 2017: 1. "Ik sta verbaasd hoe jij erin slaagt zo veel te lezen, zo veel na te denken en zo veel helder te formuleren". 2. “De teksten geven moed en hoop, zelfs als ik er niet helemaal mee akkoord kan gaan. En dat is juist prettig, dat er in de stukken van de heer Hublou Solfrian altijd iets sprankelt, iets waarmee je verder kunt.” "De teksten lezen is als een warm bad nemen in menselijkheid. Ingesluimerde waarden, dromen voel je weer tot leven komen. De religiositeit weer te vinden in het gewone!" (Louis Aendekerk). - "Steeds intellectueel hoogstaande, zeer maatschappijkritische teksten, met een hoog gehalte aan streven naar rechtvaardigheid. Een zeldzame vaardigheid tot correcte objectieve analyse, gekaderd in een grotere historische context". (Pieter Quisquater. psychiater bij een overheidsagentschap) - Ere rector Marc Vervenne: "Ik bewonder je moed en volharding om luidop te spreken in een samenleving die doorgaans liever hoort wat haar vleit." - Prof. jeugdpsychiatrie Peter Adriaenssens: "Dank voor de wijze waarop jij blijft hameren op waarden. Wij moeten de hoop blijven voeden". Sinds 1976 actieve deelname aan beheer in natuurreservaten. Bushcraft Belgium docent. Hondenfluisteraar.

Werkgebied

We streven naar het bevorderen van intelligente emotie. Kennis & wijsheid zijn doel en middel. Een vijftigtal Opinie artikels verschenen in De Standaard, Knack.be, De Morgen, Tertio, La Verna en De Vlaamse Jager. Een driehonderdtal lezersbrieven verschenen in diverse tijdschriften en dagbladen. Werkgebied: het bewaken, bewaren en herstellen van essentiële Waarden en levenskracht, levenszin; Good Practices zoals handenarbeid, ontmoeting, tederheid. Aanblazen van spiritualiteit, existentieel bewustzijn, en de smaak voor Verhalen.

Sommige collega's in de wereld van het denken hoor ik klagen. De mensen moesten hun individuele verantwoordelijkheid beter opnemen. De didactische roepvraag van de politici (en de politie) beter opvolgen. De mensen maken mij bang, zo klinkt het nog net niet.   Aan deze figuren geef ...

Update: disclaimer over onze schuld naar de jongere generatie, en over de onderliggende terechte boosheid: 6 mei, 16 uur en 17 uur 20. Mia Doornaert trekt van leer in een opiniestuk met als titel "Ik heb het gehad met 'wit privilege'". Tegelijk heeft zij gelijk, en ongelijk. Jongeren zijn niet...

De toestand is ernstig. Maar ons model biedt heel wat troeven

De komende weken, maanden en jaren worden niet gemakkelijk. Niet alleen omwille van de gevaren verbonden aan wereldwijde ziekten, aan de klimaatverandering, aan allerlei beschavingsziekten, aan een ontspoord tijdsbesef en tijdsgebruik en ook oorlogen komen weer stilaan dichterbij. Problemen zijn ...

Defensie heeft een boodschap van mea culpa en dank aan de helpers uitgegeven via de Facebook Pagina Defensie Défence Belgian Defense. Met daarin de belofte in de toekomst nog beter samen te werken met organisaties als het ANB (Agentschap Natuur en Bos). De fauna is belangrijk, maar de mensheid ga...

Beste lezers, Uit respect voor de zakelijke balans van de krant waar ik sinds eind jaren tachtig in heb gepubliceerd, De Standaard, zal ik hier niet de gehele tekst meegeven van de duiding die essayiste en buitenlandcorrespondente Caroline De Gruyter vrijdag heeft meegegeven onder de titel "De...

[Update over de getroffen wilde dieren en over landbezit onderaan] [Update over de krant die komt met meer informatie over de militaire kant, 15 uur 50] [Update na een interview met een officier van de Landmacht om 16 u 45] Soldaten hebben tijdens hun training in het Noordoosten van Antw...

Waarom Holslags bewondering voor het handige Rusland onkies blijft

[Update: slot: 28.04.21, 7u37] De geo-strateeg en zeer geleerde bewaker van de grotere belangen van onze gemeenschap Jonathan Holslag deelde op 21 april op zijn Facebook profiel een link naar een artikel dat hij schreef via Eurobserver.com met als titel “Europeans are Russian Pipeline addicts”...

Gelukkigen en ongelukkigen… Nu en 22 jaar geleden beschreven in De Standaard

Mijn opiniestuk van 1 maart 1999 had (bijna) in de krant van vandaag kunnen staan, tweeëntwintig jaar later. Zie integrale tekst onderaan: "Tussen gelukkigen en ongelukkigen gaapt kloof" Ik citeer: “Het behouden van de levenslust heeft ook te maken met de lustbekwaamheid en de relatiebekwaa...

Er is een debat gaande, onder impuls van Apache, over de bestrijding van de talrijk geworden everzwijnen. Die geregeld ernstige schade aanrichten. De jager zou geen nachtkijker mogen inzetten. Wel, de mens kan zich toch maar beter hoeden voor al te grote identificatie met de wilde beesten. En voo...

Leuven, 14 april ’21   Beste lezer,   Ik hoop dat het u goed gaat. Ik vroeg mij af of u het hoofdartikel, het interview in De Standaard Weekblad van 3 april hebben gespot? Het gaat om een interview met de acteur, schrijver en dichter Ramsey Nasr (uit Nederland). Het inter...

Load More