Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

King Size Columns
Stef Hublou Solfrian

Schrijft over:
Waarom lijkt de vitaliteit, innerlijke vrede én de geestelijke weerbaarheid, de resilience,de goesting, de gastvrijheid, de openheid, de warmte, en ook de Visie in onze gemeenschap beperkt te zijn? Wat zijn mogelijke oorzaken van wat we zien als een ontrafeling van het sociale weefsel, een kilheid van het menselijke klimaat? Hulpwetenschappen die ons van dienst zijn: geschiedenis, talenkennis (Latijn, Engels, Frans, Duits, noties Russisch en Japans), biologie, psychologie, filosofie, antropologie, Bijbelkennis, theologie, ethologie... Het leggen van originele dwarsverbanden over de disciplines heen is ons waarmerk, evenals het leggen van verband tussen het leven en de wetenschap, de literatuur.

Bio

Een selectie van feedback op bepaalde stukjes "Ik heb "Drijft onze manier van leven ons…naar een Catastrofe" met veel belangstelling en waardering gelezen. Een zeer lezenswaardige tekst met heel veel diepgang en zeer verzorgd geschreven wat de lezer in een positieve stemming brengt. Een soort dankbaarheid voor de geleverde literaire inspanning. Natuurlijk is de inhoud nog belangrijker dan de vorm." M. Cloet, hoogleraar Geschiedenis. "Dit is een schitterend epigram, to the point en met veel wijsheid" Mark Eyskens. "Bedankt Stefaan om de tijd te nemen om mensen op die manier telkens weer te laten reflecteren over de essentie van het leven. (N. Arteel, bedrijfsleider). Staande waardering van collega's en vrienden: Margot Vanderstraeten, schrijfster van het Boek van het Jaar 2017: 1. "Ik sta verbaasd hoe jij erin slaagt zo veel te lezen, zo veel na te denken en zo veel helder te formuleren". 2. “De teksten geven moed en hoop, zelfs als ik er niet helemaal mee akkoord kan gaan. En dat is juist prettig, dat er in de stukken van de heer Hublou Solfrian altijd iets sprankelt, iets waarmee je verder kunt.” "De teksten lezen is als een warm bad nemen in menselijkheid. Ingesluimerde waarden, dromen voel je weer tot leven komen. De religiositeit weer te vinden in het gewone!" (Louis Aendekerk). - "Steeds intellectueel hoogstaande, zeer maatschappijkritische teksten, met een hoog gehalte aan streven naar rechtvaardigheid. Een zeldzame vaardigheid tot correcte objectieve analyse, gekaderd in een grotere historische context". (Pieter Quisquater. psychiater bij een overheidsagentschap) - Ere rector Marc Vervenne: "Ik bewonder je moed en volharding om luidop te spreken in een samenleving die doorgaans liever hoort wat haar vleit." - Prof. jeugdpsychiatrie Peter Adriaenssens: "Dank voor de wijze waarop jij blijft hameren op waarden. Wij moeten de hoop blijven voeden". Sinds 1976 actieve deelname aan beheer in natuurreservaten. Bushcraft Belgium docent. Hondenfluisteraar.

Werkgebied

We streven naar het bevorderen van intelligente emotie. Kennis & wijsheid zijn doel en middel. Een vijftigtal Opinie artikels verschenen in De Standaard, Knack.be, De Morgen, Tertio, La Verna en De Vlaamse Jager. Een driehonderdtal lezersbrieven verschenen in diverse tijdschriften en dagbladen. Werkgebied: het bewaken, bewaren en herstellen van essentiële Waarden en levenskracht, levenszin; Good Practices zoals handenarbeid, ontmoeting, tederheid. Aanblazen van spiritualiteit, existentieel bewustzijn, en de smaak voor Verhalen.

Vraagtekens zaaien?

Opgelet: updates Mark Eyskens op Facebook op 2 augustus 2021: "Vraagtekens zaaien? Mijn hele leven lang heb ik vraagtekens gezaaid en was ik beducht voor het planten van uitroeptekens. Ik heb ze uitgestrooid, mijn vraagtekens, in de moestuin van mijn dagelijksheid, tijdens het tumult van...

(Trans)gender vragen blijken geregeld te voortvarend en te positief behandeld te worden door dokters. Psychische problemen die aan de basis liggen van de vraag krijgen te weinig aandacht. Onherstelbare medische verminkingen veroorzaken leed, vervreemding en... zelfdodingen. De Standaard klaagt te...

De grootste uitdaging bestaat er vandaag voor de wereldburger wellicht in de visie verborgen in andere culturen en wereldbeelden, en zelfs vreemde spiritualiteit te assimileren… zonder de kennis en waardering voor je eigen cultuur en wortels op te geven, of erop neer te kijken. Dat is geen sinecu...

Update 29 juli Deze tijd, is hij dan toch ook gekenmerkt door hersenspinsels? Door schijnwaarheden die het natuurlijke wantrouwen leggen  bij de verkeerde zaken? Door angst vanwege niet begrijpen? Ik neem tekenen waar van een opnieuw toenemende problematische Onwetendheid. (Zelf)Studie neemt gew...

Als gewezen beoefenaar van Aikido, dat de hogeschool van de Japanse martiale sporten wordt genoemd, keek ik met grote belangstelling uit naar de tekst over Taekwondo in Tokyo die Mia Doornaert vandaag 26 juli ’21 heeft geschreven via Facebook. Ik laat haar tekst volgen, en daarbovenop mijn kritis...

‘In plaats van te bellen, zul jij als een hologram in mijn zetel zitten’ Mark Zuckerberg, ceo van Facebook De Standaard geeft op vrijdag 23 juli 2021 een interview weer met de stichter en beheerder van Facebook en een handvol andere wereldomspannende netwerken en sociale universa. "Fac...

Uitleg van VRT en de integrale toespraak van koning Filip bij deze Nationale feestdag van ons land. Persoonlijke toelichting Persoonlijk vind ik de rede mooi en voorzien van Wijsheid, een lucide tekst. Klaar en duidelijk is in de toespraak elk woord van grote betekenis en goed gewikt...

Vandaag is mij enerzijds aangenaam geweest, anderzijds overkwam mij een vreemde en licht verontrustende gebeurtenis. Het was een warme dag, de thermometer aan de Tiense Poort gaf om 18:30 u 33 ° aan, maar dat ding moet stuk zijn. Plots knorde een dikke man van een jaar of 67 mij van nabij bittere...

In twee woorden. Metaforen als munitie voor wie progressief of spiritueel wil meespreken

Een antwoord aan de tegenstander van mensen die van religie houden.   Ach... de mens is het meest ontwikkelde dier, dat in extreme persoonlijke variëteiten voorkomt. Hoe zou een spin de wereld, ook de denkwereld van een olifant, een wilde kat, een vleermuis, een anemoon of een ...

Hoogleraar internationale betrekkingen, (geo)strateeg en reservesoldaat van het Belgisch leger Jonathan Holslag drukt recent op Facebook zijn "respect" uit voor vrouwen in Afghanistan die bij het vertrek van de Amerikanen zelf de wapens opnemen om zichzelf en hun vrijheden te trachten verdedigen ...

Load More