Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

King Size Columns
Stef Hublou Solfrian

Schrijft over:
Waarom lijkt de vitaliteit, innerlijke vrede én de geestelijke weerbaarheid, de resilience,de goesting, de gastvrijheid, de openheid, de warmte, en ook de Visie in onze gemeenschap beperkt te zijn? Wat zijn mogelijke oorzaken van wat we zien als een ontrafeling van het sociale weefsel, een kilheid van het menselijke klimaat? Hulpwetenschappen die ons van dienst zijn: geschiedenis, talenkennis (Latijn, Engels, Frans, Duits, noties Russisch en Japans), biologie, psychologie, filosofie, antropologie, Bijbelkennis, theologie, ethologie... Het leggen van originele dwarsverbanden over de disciplines heen is ons waarmerk, evenals het leggen van verband tussen het leven en de wetenschap &de literatuur.

Bio

Historicus met univ. vorming in Filosofie, Cult. Antropologie, Psychologie en Theologie. Destijds opiniemaker via Knack en De Standaard. Feedback: "Ik heb "Drijft onze manier van leven..." met veel belangstelling en waardering gelezen. Een zeer lezenswaardige tekst met veel diepgang en zeer verzorgd geschreven, wat de lezer in een positieve stemming brengt. Een soort dankbaarheid voor de geleverde literaire inspanning. Natuurlijk is de inhoud nog belangrijker dan de vorm." M. Cloet, prof. Geschiedenis. "Dit is een schitterend epigram, to the point en met veel wijsheid", Mark Eyskens. "Bedankt Stefaan om de tijd te nemen om mensen op die manier telkens weer te laten reflecteren over de essentie van het leven", N. Arteel, bedrijfsleider. Schrijfster Margot Vanderstraeten, (Boek van het Jaar 2017, Mazzel tov): 1. "Ik sta verbaasd hoe jij erin slaagt zo veel te lezen, zo veel na te denken en zo veel helder te formuleren". 2. "De teksten geven moed en hoop, zelfs als ik er niet helemaal mee akkoord kan gaan. En dat is juist prettig, dat er in de stukken van de heer Hublou Solfrian altijd iets sprankelt, iets waarmee je verder kunt. "De teksten lezen is als een warm bad nemen in menselijkheid. Ingesluimerde waarden, dromen voel je weer tot leven komen!", Louis Aendekerk. - "Steeds intellectueel hoogstaande, zeer maatschappijkritische teksten, met een hoog gehalte aan streven naar rechtvaardigheid. Een zeldzame vaardigheid tot correcte objectieve analyse, gekaderd in een grotere historische context", Pieter Quisquater, psychiater bij een overheidsagentschap. - Ererector Marc Vervenne: "Ik bewonder je moed en volharding om luidop te spreken in een samenleving die doorgaans liever hoort wat haar vleit." - Prof. jeugdpsychiatrie Peter Adriaenssens: "Dank voor de wijze waarop jij blijft hameren op waarden. Wij moeten de hoop blijven voeden". - Gewezen palliatief en Tele-Onthaal vrijwilliger (1994-02) & freelance redacteur Tertio en DVJ. Sinds 1976 beheer natuurreservaten. Hondenfluisteraar. Ridder in de Kroonorde (2021).

Werkgebied

We streven naar het bevorderen van intelligente emotie. Kennis & wijsheid zijn doel en middel. Een vijftigtal Opinie artikels verschenen in De Standaard, Knack.be, De Morgen, Tertio, La Verna en De Vlaamse Jager. Een driehonderdtal lezersbrieven verschenen in diverse tijdschriften en bladen. Werkgebied: het bewaken, en herstellen van Waarden en levenskracht, levenszin, strijdbaarheid; Good Practices zoals studie, handenarbeid, ontmoeting, tederheid. Aanblazen van spiritualiteit, existentieel bewustzijn, en de smaak voor Verhalen.

Beste vrienden, Gisteren had ik nog inspiratie; ik heb een bondige geloofsbelijdenis voor de Democratie geschreven. Tegen regimes met een tiran. Die ik graag met u deel. Het lijkt mij belangrijk dat wij de essentie blijven zien; het bos door de bomen. De kleine bekommernissen van elke dag, ...

Het is waarschijnlijk waar dat sommige middenklasse ouders goed voor hun (kleine?) kinderen weten te zorgen. Omdat ze zelf een goed ontwikkelingsniveau hebben en geen geldzorgen. Omdat ze, als kleinkinderen van landgenoten, Master of their Universe zijn, in tegenstelling tot een deel van de immig...

Deze morgen zette ik mij na de aankopen van voeding een kleine kilometer verder op het terrasje van de oude bruine Leuvense kroeg De Marengo. Wegens gezondheidsredenen neem ik tegenwoordig graag een déca en ik beperk het rookgenoegen volgens het adagium, wie voldoende sensitiviteit bewaarde, heef...

Ik ben het aloude, invloedrijke Europese avonturenboek, de heerlijke roman "Reis om de wereld in 80 dagen" aan het lezen. In dat succesverhaal geschreven kort voor 1900 door de Fransman Jules Verne, zoals altijd op basis van voor die tijd verbazend uitgebreide kennis van de geografie, de e...

Volgende bedenking schreef ik binnen het uur na de aankoop van De Valstrik uit de reeks Blake en Mortimer, klassieker uit de stripcanon. Toen ik de vierjarige studie Moderne Geschiedenis ondernam aan de KU Leuven in de jaren tachtig had ik geregeld het gevoel een soort Geluksbonus te krijgen. ...

Wat moeten onze buren aan met de Great in “Groot Brittanië”? De historische trots van een land kan haar vooruitgang en wendbaarheid belemmeren in een latere fase. Enige tijd terug las ik in The Times een lezersbrief van een generaal op rust. Hij vond dat er voldoende moest geïnvesteerd worden ...

Op de stapel kranten van de laatste weken was er gisteren één pagina die in het bijzonder mijn aandacht trok: een zekere Alexia Leysen kreeg als titel boven het interview "Ik zou het mooi vinden, mochten we elkaar meer aanraken". Het interview maakt deel uit van de artikelreeksen die mij de laats...

Updates: 1) uitgebreide concepten in de inleiding, 31.10.22 2) Punt 10: de grote versnelling van de geschiedenis, met stress en onveiligheidsgevoel tot gevolg, 1.11.22. 3) Het probleem van de versnelling van de veranderingen in een mensenleven. Vanwaar komt de vrij algemene verruwing? De verru...

In het klimaatrevoltejaar heb ik samen met tientallen makkers een 22-tal betogingen meegedaan. Twee daarvan geleid door Greta. Al vele decennia was ik immers "van haar gedacht". Hier volgt dan ook het leeuwendeel van het interview dat De Standaard (naar The Times) bracht vorig weekend, ...

"Hallo Helmut Lotigiers. Zoals aangekondigd hier op Facebook zijn wij naar het optreden in de Trixxo arena gekomen op deze zondag 23 oktober 2022. Mijn partner is al lang een grote fan, voor mij was het een eerste concert & show. Ik wist niet of het mij zou bevallen. Ik gaf u het voordeel van...

Load More