Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

King Size Columns
Stef Hublou Solfrian

Schrijft over:
Waarom lijkt de vitaliteit, innerlijke vrede én de geestelijke weerbaarheid, de resilience,de goesting, de gastvrijheid, de openheid, de warmte, en ook de Visie in onze gemeenschap beperkt te zijn? Wat zijn mogelijke oorzaken van wat we zien als een ontrafeling van het sociale weefsel, een kilheid van het menselijke klimaat? Hulpwetenschappen die ons van dienst zijn: geschiedenis, talenkennis (Latijn, Engels, Frans, Duits, noties Russisch en Japans), biologie, psychologie, filosofie, antropologie, Bijbelkennis, theologie, ethologie... Het leggen van originele dwarsverbanden over de disciplines heen is ons waarmerk, evenals het leggen van verband tussen het leven en de wetenschap &de literatuur.

Bio

Historicus met univ. vorming in Filosofie, Cult. Antropologie, Psychologie en Theologie. Destijds opiniemaker via Knack en De Standaard. Feedback: "Ik heb "Drijft onze manier van leven..." met veel belangstelling en waardering gelezen. Een zeer lezenswaardige tekst met veel diepgang en zeer verzorgd geschreven, wat de lezer in een positieve stemming brengt. Een soort dankbaarheid voor de geleverde literaire inspanning. Natuurlijk is de inhoud nog belangrijker dan de vorm." M. Cloet, prof. Geschiedenis. "Dit is een schitterend epigram, to the point en met veel wijsheid", Mark Eyskens. "Bedankt Stefaan om de tijd te nemen om mensen op die manier telkens weer te laten reflecteren over de essentie van het leven", N. Arteel, bedrijfsleider. Schrijfster Margot Vanderstraeten, (Boek van het Jaar 2017, Mazzel tov): 1. "Ik sta verbaasd hoe jij erin slaagt zo veel te lezen, zo veel na te denken en zo veel helder te formuleren". 2. "De teksten geven moed en hoop, zelfs als ik er niet helemaal mee akkoord kan gaan. En dat is juist prettig, dat er in de stukken van de heer Hublou Solfrian altijd iets sprankelt, iets waarmee je verder kunt. "De teksten lezen is als een warm bad nemen in menselijkheid. Ingesluimerde waarden, dromen voel je weer tot leven komen!", Louis Aendekerk. - "Steeds intellectueel hoogstaande, zeer maatschappijkritische teksten, met een hoog gehalte aan streven naar rechtvaardigheid. Een zeldzame vaardigheid tot correcte objectieve analyse, gekaderd in een grotere historische context", Pieter Quisquater, psychiater bij een overheidsagentschap. - Ererector Marc Vervenne: "Ik bewonder je moed en volharding om luidop te spreken in een samenleving die doorgaans liever hoort wat haar vleit." - Prof. jeugdpsychiatrie Peter Adriaenssens: "Dank voor de wijze waarop jij blijft hameren op waarden. Wij moeten de hoop blijven voeden". - Gewezen palliatief en Tele-Onthaal vrijwilliger (1994-02) & freelance redacteur Tertio en DVJ. Sinds 1976 beheer natuurreservaten. Hondenfluisteraar. Ridder in de Kroonorde (2021).

Werkgebied

We streven naar het bevorderen van intelligente emotie. Kennis & wijsheid zijn doel en middel. Een vijftigtal Opinie artikels verschenen in De Standaard, Knack.be, De Morgen, Tertio, La Verna en De Vlaamse Jager. Een driehonderdtal lezersbrieven verschenen in diverse tijdschriften en bladen. Werkgebied: het bewaken, en herstellen van Waarden en levenskracht, levenszin, strijdbaarheid; Good Practices zoals studie, handenarbeid, ontmoeting, tederheid. Aanblazen van spiritualiteit, existentieel bewustzijn, en de smaak voor Verhalen.

Bedenkingen bij De Bekeerlinge en Verschuivingen van Stefan Hertmans

Stefan Hertmans bekeert mij op mijn zestigste tot de beschaving.  Hij bevrijdt mij van de wens te leven als en indiaan. 😃 Deze blog is de locus van deze existentiële bocht. Stefan Hertmans haalt pogend "de romantiek van een oorspronkelijk harmonische wereld" onderuit (Verschuivingen p. 59). Hi...

23.3.23... weer een bijzondere dag. De magie van de maand maart hangt in de lucht. Wat gaat u doen? Wij studeren over de charme van de Natuur. Volgende donderdag komen wij samen met de werkgroep Ecologie en Spiritualiteit van Grootouders voor het Klimaat Vlaams-Brabant. Wij zoeken naar nieu...

Op reis met de trein is altijd een beetje een ander universum intreden. Ik zou dat node moeten missen. Toen ik op 18 maart 2023 langs spoor 1 kom in Leuven staat er een groepje mensen opvallend samengetroept. Al snel zag ik dat een man van ca. dertig onwel was geworden. Hij heeft een mogelijk me...

Onlangs kreeg ik op een gedachtegang in een van mijn stukken op sociale media een reactie van een lezeres: “Goed geweld? Interesse in de schoonheid van roofvogels? Respect voor soldaten indien die de regels van de oorlog respecteren? Wat ben ik blij dat ik aanhanger ben van de pacifistische beweg...

Update: verwijzing naar de manier waarop christelijk denken het economisme heeft bevorderd (Weber en Vermeersch): 14III 18 u 50. 2. Update: mijn motivatie: een bezoek aan martelkamp Breendonk. 18.03.23 ------- Mijn vriend en oud-professor, priester en als filosoof in zijn tijd wereldauto...

Op dinsdagavond 7 maart, daags voor de Internationale Vrouwendag, maakten we de Gespreksavond "Vrouwenrechten toen en nu, hier en ginder" mee in Leuven. Curator was hoogleraar Eva Brems (UGent), in een avond ingericht door de Stad Leuven vertegenwoordigd door schepen Lies Corneillie. De sfeer was...

Onlangs was het complimentendag. Voor mij is het een van de grootste mysteries in de menselijke sfeer: waarom verlenen mensen elkaar niet meer complimenten? Waarom geven zo weinig mensen m/v aanmoedigingen aan elkaar? Waarom lokt een aanmoediging zelfs vaak achterdocht uit? De stille vraag, waaro...

Dit opiniestuk heeft de auteur zelf verwijderd, omdat hij meent dat gematigde stemmen in de gematigde partijen misschien toch gelijk hebben met de stelling dat je bepaalde discussies beter niét voert.

Update: mogelijke historische oorzaken van de Russische angst en wreedheid; een voorstel hoe daarmee om te gaan. 28 II 23, 14u30 In deze dagen, precies een jaar nadat de Russen de oorlog in en tegen Oekraïne begonnen, lijkt het van groter belang dan ooit voorheen, de Russen en de Russische zie...

Update: slot: Invloedsferen van de ziel; leger en politie als voorbeeld: 230223, 11u 50. Bijgaande portretfoto van drie ravissante jonge vrouwen trof mijn aandacht op Facebook.  Vooral wegens de commentaar  erbij: "Uit de jaren vijftig of zestig, toen vrouwen nog vrouwen waren", opinie die ...

Load More