De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sixty-two since 1962

donderdag 27 juni 2024 18:52
Spread the love

Vanmiddag had ik het geluk met twee wijze, hooggeleerde vrienden die precies dertig jaar ouder zijn, mijn verjaardag te mogen vieren.
Michel Cloet en Jan Vanderveken doceerden ons Geschiedenis van de periode na de middeleeuwen (Nieuwe Tijd) en van het Dagelijks Leven, respectievelijk Fundamentele Wijsbegeerte in de eighties aan de KU-Leuven. Wij doen dit verjaardagsmaal-ritueel al een jaar of vijf. Altijd in de hoop dat wij er volgende keer alledrie nog bij zijn.

Het is een zeldzaam voorrecht, een vriendschap te mogen onderhouden met oud-professoren, daar ben ik mij van bewust.
De debatten met hen, tot voor kort geschreven en ook vaak met plezier mondeling gevoerd, houden sinds bijna twintig jaar mijn denken mee scherp. De professoren emeriti deden mij keer op keer op punten mijn analyses bijsturen of nuanceren, en wanneer ik hén kon overtuigen, sterkte dat mijn zelfvertrouwen als denker en publicist.

Maar eerlijk gezegd, ook het debat met partner R. en met vele lezers op sociale media heeft mij telkens weer inspiratie geboden tot verder denken en schrijven.
Ook andere professoren emiriti zoals Mark Eyskens en Piet Nijs ben ik om deze reden – met genoegen – erkentelijkheid verschuldigd.

Zoals Remco Campert schreef, “het Leven is verrukuluk!”. Zelfs Kardinaal Godfried Danneels was het in onze dialogen met mij eens dat de emotie voorrang heeft op het woord of de gedachte. Het lichaam blijkt bron van veel geluk en betekenis; maar ook nadenken is voor mij – eigenlijk vanaf de prille kindertijd – een passie, een bron van voldoening. En om het evenwicht te bewaren, voor mij niet zozeer drank, maar: vaak lachen!
😄

De oude vrienden zeggen mij glimlachend, en wellicht met een klein beetje spijt als zij aan zichzelf denken:  “Jij kunt nog alles!” Dat is niet honderd procentig waar, maar in elk geval ben ik na het gesprek nog eens de berg opgereden. Waar ik als 61-jarige mocht poseren voor een illustratie bij het interview over mijn leef-tijd dat in De Standaard verscheen half november.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!