De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Evaluatie. Bezinning.

Evaluatie. Bezinning.

zaterdag 24 september 2022 12:27
Spread the love

De pandemie van ’20 eindigde niet met een verklaring ‘dat het voorbij is’. Er waren geen feestelijkheden al waren we wereldkampioen voetbal geworden. De pandemie bleef nog geruime tijd op de achtergrond aanwezig.

 

We schrijven dit aan het begin van de herfst ’22. Ik wil hiermee de geschiedenisschrijvers uit de toekomst een handje helpen.

Nu lijkt het wel tijd voor bezinning binnen de ‘vrijheidsbeweging’ die is ontstaan als reactie op de ingrijpende maatregelen in een poging covid in te dammen. Bezinning, want met het (voorlopige?) einde van veel totalitaire maatregelen zien we dat vele prominente figuren uit de beweging hun strijd verder zetten. Enerzijds begrijpelijk, door bv. een neutrale, kritische evaluatie te eisen van de covid politiek en de werking van de vaccins kritisch op te volgen. Anderzijds gaat een deel verder met andere thema’s als klimaat, Ukraine-Rusland, stikstof en de energiecrisis, waarbij alles op één hoop wordt gegooid en iedereen wel gek lijkt behalve zij. Dat zou kunnen, of is het net omgekeerd?

Terugblik

Een eerlijke terugblik maar ook eerlijk naar het heden kijken. Omtrent de inflatie en energiecrisis wil ik toch even benadrukken dat economische malaise één van de belangrijkste argumenten was in ’20 tegen de lockdowns. Veel mensen willen die link niet zien. Geld bijdrukken, terwijl je mensen geld geeft om thuis naar Netflix te kijken, zorgt voor inflatie. Je moet geen ‘expert’ economie zijn om dat te begrijpen. Nu kan je argumenteren dat zonder die lockdowns, er meer mensen ziek geworden zouden zijn, en dat dit ook slecht zou zijn geweest voor de economie. Op dat vlak verschillen we van mening.

De geschiedenis zal oordelen, in ’20 was er sprake van massahysterie.

Ik herinner je graag aan een open brief van maart ’20 die gedeeld werd door VRTNWS vanwege Derave W. waarin gesteld werd dat: ‘Het is niet zo gek om te denken dat er een probleem kan komen als de drie bakkers in je buurt alle drie tegelijk ziek in bed liggen … hamstergedrag raad ik af’. Of denk maar aan de rechters, vaak 60 plussers, die jongeren in de rechtbank uitkafferen omdat ze elkaar hebben ontmoet. Eén van de diepste basisbehoeften die wel als mens hebben, elkaar ontmoeten.

 Wij vragen een neutrale, doch kritische evaluatie van alles wat gezegd, geschreven, verplicht en verboden is geweest tijdens deze donkere periode. Maar ik wil ook even naar de vrijheidsbeweging zelf kijken. Die lijkt zelf de weg wat kwijt.

 

De teloorgang van de ‘vrijheidsbeweging’

Reiner Fuellmich

Deze week kwam het tot een scheiding binnen het comité dat een rechtszaak voorbereidt om aan te tonen dat corona een fraude is. Reiner Fuellmich, een advocaat met een behoorlijke cv, heeft Duitsland verlaten en is terug naar zijn verblijf in de VS. Volgens de achterblijvers in Duitsland is hij er met 700.000€ cash vandoor en heeft hij 650.000€ à 660.000€ onterecht geint. Fuellmich zelf beweert dat het tot een scheiding kwam wegens verschillende visies. Hij zegt zijn strijd voort te zetten, maar nu ruimer dan omtrent corona alleen, ook Oekraïne en klimaat komen in het vizier van de spookadvocaat. Dit is natuurlijk niet ernstig meer te nemen en toont aan dat je nimmer een grote ‘bevrijder’ blind moet volgen. Verschillende bekende gezichten uit de coronaoppositie zoals Nederlandse parlementsleden van FvD of Mattias Desmet lieten zich vangen door de bewering van Fuellmich dat hij over bewijzen beschikt en een rechtszaak aan het voorbereiden is.

 

Mattias Desmet

Dat brengt ons bij een tweede figuur die niet onbesproken is, professor klinische psychologie Mattias Desmet. DeWereldMorgen publiceerde nog een lang, vernietigend, wat verbitterd, artikel over Desmet waarin de link met extreemrechts gelegd werd. Nu kan ik iedereen geruststellen, het boek van Desmet kan u gerust lezen, u zal er geen rechtse praat tegenkomen. Het geloof in de wetenschap en technologie als ultieme redder voor zowat elk probleem en de kritiek daarop is, lijkt mij, rechts noch links. Het is een vrij nieuw thema. Desmet heeft gelijk als hij aanhaalt dat er een vermenging is tussen wetenschap en commerciële belangen en dat sommige zaken niet door de wetenschap zijn uit te klaren. ‘De wetenschap mag weten, het wonder blijft bestaan’ zingt Stef Bos. We overschatten onszelf na decennia van vooruitgang en voorspoed.  Desmet kaart daar terecht iets aan en ik zou zijn boek oprecht aanraadden.

Nu heeft de promotietour voor dat boek in de VS zijn geloofwaardigheid wat mij betreft geen goed gedaan. Desmet heeft het graag over ‘waarheidsspreken’ maar loog zelf. En, minstens even erg, op de koffie gaan bij rechtse wapenfreaks die voor de rechtbank moesten toegeven dat hun complot denken foutief was.  Desmet is wat naast zijn voeten gaan lopen, zoals wel meer prominenten uit de vrijheidsbeweging die plots op een achterban konden rekenen.

Desmet raakte zelf ‘gehypnotiseerd’ door het succes en de knappe inzichten die hij had omtrent de coronapolitiek. Desmet is ook maar een mens.

 

Geert Vanden Bossche

Mattias Desmet, zo gaf hij zelf aan in een interview, gaat wel eens op visite bij Geert Vanden Bossche. De ‘veearts’ die waarschuwde voor een ziekmakende variant als gevolg van massavaccinatie tijdens een pandemie. Hoe zou hij nog met hem zijn? Ik was zelf geneigd geloof te hechten aan de oprechtheid van de man, zonder hem blind te volgen. Vanden Bossche, die niet actief was op de sociale media voor ’20, heeft ondertussen een vrij grote achterban, op Twitter heeft hij 251.900 volgers. Een pak meer dan twitterkampioen Marc Van Ranst.

Het kan natuurlijk snel veranderen zo aan het begin van de herfst, maar we kunnen nu al stellen dat Vanden Bossche er goed naast zat.

Er naast zit Vanden Bossche sowieso al verschillende malen qua timing. In de lente verkondigde hij, vol overtuiging en voor de tweede lente op rij, dat het voor de zomer zou gebeuren. Sindsdien is het stiller rond Vanden Bossche, hij valt, zolang zijn voorspellingen niet uitkomen, moeilijk ernstig te nemen. Niet omdat hij zich heeft vergist, dat is des mensen, maar wel omdat hij zo zeker is van zijn verhaal. ‘Je mag me in de gevangenis stoppen als ik verkeerd ben’ is één van zijn uitspraken waaruit de zekerheid van zijn gelijk blijkt. Wel Vanden Bossche, dat zal niet gebeuren, maar wil je wel je donaties aan een goed doel schenken indien u foutief blijkt. Dank.

 

Persoonlijk zal ik niet meer geneigd zijn Vanden Bossche aan te halen als ‘expert’. Wil de overheid en de media dat dan ook doen met Van Damme die verschillende malen de zaken foutief voorstelde omtrent de werking van de coronavaccins.

 

 

Ieder zijn waarheid

 

Er zo zijn er wel meer voorbeelden van, vooral via sociale media gekende, opposanten van het coronabeleid die de weg wat kwijt zijn. Ik denk dat psychologie hier een rol speelt. Men gaat (terecht) niet mee in de ’20 hysterie. In sommige gevallen groeit uit het niets een achterban. De endorfine die vrij komt bij de likes online doet zijn werk. Vaak zit men ook in een bubble van informatie. Hierdoor ontstaat een tunnelvisie gecombineerd met een vorm van grootheidswaanzin omdat men rationeel bleef in tijden van collectieve angstpsychose.

Voor sommige mensen die erg geloven in lockdowns en de vaccins lijkt dit de bevestiging van hun gelijk. Zo zwart/wit is het niet. Zo is de economische crisis, waar lockdown-critici voor waarschuwden er gekomen. Al zijn er nog andere oorzaken. De vaccins blijken verre van 95% effectief en moeten meermaals per jaar geüpdatet worden. Dat is, al dan niet toevallig, ideaal voor het kapitaal achter de vaccins. Ook al iets waar op gewezen werd door de ‘oppositie’. Denk maar aan mijn eigen artikel op DeWereldmorgen. Dat heeft het, hopelijk onterecht, fout dat de groene QR-code aan de vaccinupdates gekoppeld wordt. Als dat niet het geval is, is er voor mij geen probleem en is het een persoonlijke overweging, eventueel in samenspraak met de arts, of je u al dan niet laat updaten.

Mensen als ikzelf hadden het fout, zo blijkt uit de data momenteel, dat natuurlijke immuniteit meer bescherming biedt dan de vaccins. Qua besmettingen is het verschil niet groot, qua ziekenhuisopname is er voordeel voor de vaccins zo blijkt. Maar opvalland, de mensen die niet updaten lijken een groter risico op (ernstige) ziekte dan ongevaccineerden of mensen die zich wel laten boosteren. Dat doe vragen oprijzen naar de toekomst toe.

Een eerlijke analyse naar de werking van de vaccins is moeilijk en lijkt nog steeds taboe.

Er zijn zaken die in het voordeel van de critici wijzen. Zo doet Brussel het beter dan Vlaanderen ondanks de lagere vaccinatiegraad. Landen die niet vaccineren, er zijn er maar twee, doen het ook goed. Eritrea melde het laatste overlijden aan covid meer dan zes maanden geleden, Noord-Korea verklaarde zich coronavrij in augustus na één golf maar gaat in november toch beginnen met vaccineren omdat de immuniteit daalt na besmetting.

 

Conclusie.

De waarheid is niet zwart/wit. We hebben allemaal onze eigen waarheid.

Zowel het officiële narratief als de ‘oppositie’ zat er wel eens goed naast. In een democratie mag/moet er ‘oppositie’ zijn. Die kreeg te weinig het woord en werd/wordt gemarginaliseerd. Ze is echter divers, van het gezin om de hoek dat geen goed gevoel heeft bij de vaccins, tot de rechtse pro-Putin klimaatontkenner, en alles daartussen. Ook linkse mensen. Zo is er in Nederland de burgerbeweging De vierde golf dat het opneemt tegen uitsluiting op basis van vaccinatiestatus. In België schreef  Bert De Munck een verhelderend boek over de pandemie en de reactie daarop.

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!