Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Het systeem is failliet, het naoorlogse globaal-kapitalisme botst op limieten. Nadat afgelopen jaren massaal geld is bijgedrukt om het systeem overeind te houden, is het momenteel voor iedereen wel duidelijk dat we met een probleem zitten.  De economische groei, die nodig is binnen het ...

Succesvolle mannen en grensoverschrijdend gedrag

  Het lijstje van mannen met bekendheid wiens naam en reputatie besmeurd is door aantijgingen wegens grensoverschrijdend gedrag naar vrouwen toe is lang. Het gaat hier niet om een individuele afweging van schuld of ernst van de feiten, wel over het fenomeen van mannen die flirten over de gr...

  Tegenwind. In zes afleveringen worden zes wetenschappers aan het woord gelaten die het tijdens de coronacrisis hard te verduren kregen omwille van hun kritiek op het gevoerde beleid. Bekendste zijn Lieven Annemans en Sam Brokken. De reeks werd door de meeste media genegeerd, ondanks de ...

De mensheid op een kruispunt richting transhumanisme

  De mensheid zit op een kruispunt. Weinigen lijken er zich van bewust. Welke weg gaan we heen na het kapitalisme en de natiestaat. De digitale revolutie zorgt, in combinatie met globalisering en een op grenzen botsend kapitalisme, voor een keerpunt.  De grote instellingen pleiten voor ee...

Storm op komst

    Storm op komst.  Op het eind van de winter. Dat is heel normaal. Alles wat dood of verzwakt is moet weg. Plaats maken voor nieuw leven. De lente komt er immers aan. Storm op het eind van de winter. Is dus heel normaal. Moeder Natuur, u bent geniaal.     ...

Provax, antivax en transvax

Het is me wat, al dat gedoe rond het vaccineren tegen covid-19. Op dit moment lijkt het hoogtepunt van de afgunst jegens mensen die zich niet wensen te vaccineren tegen covid voorbij. De pandemie van de ongevaccineerden heeft maar enkele weken geduurd.   Zowel de voorstanders van vaccina...

Verslag betoging Brussel tegen coronapas en verplichte vaccinatie

De betogers zijn kwaad op Europa, dat met het boosterpaspoort zijn programma van digitalisering een duw in de rug wil geven. De betogers, waaronder heel wat gezinnen, kwamen vanuit verschillende landen naar Brussel om samen met lotgenoten en sympathisanten te manifesteren voor mensenrechten.  ...

Wie of wat bepaalt het einde van een pandemie?

In maart 2020 werd het coronavirus door de WHO officieel uitgeroepen tot pandemie. Maar wie of wat bepaalt het einde van een pandemie?   we moeten 70% vaccineren om groepsimmuniteit te bekomen (oproepingsbrief vaccinatie covid-19 Vlaamse Overheid) de lente van de vrijheid komt eraan (...

  Enkele weken geleden nog had de media het continu over Brussel en zijn lage vaccinatiegraad. Toen de cijfers uit het hoofdstedelijk gewest boven het Belgische gemiddelde zaten waren ze er bij de media als de kippen bij hierover te berichten. Wat Brussel-basen, daar is wel een lezerspubli...

'Nieuwsdiversiteit is een groot democratisch goed en het is eigenlijk niet gezond dat één frame of nadruk het nieuws zo domineert als wat we gezien hebben in 2020.' Het zijn de woorden van politicoloog Steven Walgrave van de UAntwerpen vorig jaar. Na wetenschappelijk onderzoek was immers gebl...

Load More