De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De vlaming en zonnepanelenn
Vlaanderen, Groenestroomsubsidies, Leefmilieu, Filip Somers, APERe -

De vlaming en zonnepanelenn

dinsdag 24 januari 2012 12:58
Spread the love

Volgens APERe, een organisatie die hernieuwbare energie promoot behoort Vlaanderen met 1 zonnepaneel per inwoner tot de wereldtop.
88% van alle zonnepanelen in ons land ligt in Vlaanderen.
Opmerkelijk is dat de minderwaarde van de groenestroommertificatennde ontwikkeling niet verstoord geeft.

take down
the paywall
steun ons nu!