De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Veiligheidsraad van de VN een werelddictatuur

donderdag 15 augustus 2013 11:47
Spread the love

De volkeren van de wereld lijden onder een wrede dictatuur

Om te streven naar een vredevollere wereld en een meer rechtvaardige verdeling van de rijkdom is de afschaffing nodig van het vetorecht van de 5 machtige landen en een uitbreiding nodig van de Veiligheidsraad van de VN tot minstens 30 landen. Beter nog zou zijn gewoon de Veiligheidsraad van de VN af te schaffen.

Alle resoluties moeten genomen worden door de Algemene Vergadering van de VN, in absolute democratie, elk land één stem.

De Algemene Vergadering van de VN moet ook verhuizen van New York, het land van de wrede wereldoverheerser, naar een land dat de mensenrechten meer respecteert.

Want door deze werelddictatuur in de Veiligheidsraad van de VN  kan de wereldoverheerser, de Verenigde Staten van Amerika, met de steun en medeplichtigheid van Europa, nog steeds ongestraft oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid blijven plegen, terreurbombardementen uitvoeren met massavernietigingswapens op landen die zich verzetten tegen de roofzuchtige “vrije markt” van de wereldoverheersers .

Het zijn brutale agressieoorlogen voor olie en andere grondstoffen.

De Verenigde Staten van Amerika zijn wrede psychopaten, seriemoordenaars die de volkeren van de wereld bedreigen, aanvallen en slachtingen en genocides plegen. Ze zijn het grootste gevaar voor de veiligheid, vrede en vrijheid in de wereld.

De Verenigde Staten van Amerika zijn in feite een één partij land. De politiekers leiders staan ten dienste van een “elite” van ziekelijke hebzuchtige en kwaadwillige mensen, bazen van de grote multinationals en banken die zeer rijk worden door agressieoorlogen te voeren, massavernietigingswapens te produceren, wapenhandel, frankensteinvoedsel…

Vrije Markt

We leven in een misdadige wereld gebaseerd op de kolonialistische “vrije markt”.

“Vrije markt” is gebaseerd op de wet van de sterkste, economisch kolonialisme. De economische en militair zwakke landen worden ongebreideld uitgebuit.

De rijkdom van België/Europa/de Verenigde Staten van Amerika is de vrucht van een wrede, gewelddadige diefstal.
Het resultaat is 5 miljard extreem armen, een misdaad tegen de mensheid.

De “vrije markt” moet volledig hervormd worden zodat de economisch en militair zwakke landen een rechtvaardiger deel krijgen van de wereldrijkdom.

De wereld heeft een “Fair Play markt” nodig, ongeveer zoals in de paralympics waar de atleten worden ingedeeld in verschillende categorieën volgens hun handicap zodat ze op een gelijkwaardiger manier met mekaar kunnen wedijveren.

Intussen moeten de Kolonialisten een maandelijks leefloon van ongeveer 200 euro aan de volkeren van het zuiden betalen.

Brainwashing

De media weerspiegelen en verkondigen nog steeds de belangen en standpunten van de meester van slaven. De media zijn de ideologische propagandamachine van de onderdrukkende en uitbuitende meester van slaven.
De geschiedenis wordt geschreven door meesters van slaven, de wakkere burger moet de geschiedenis lezen vanuit het standpunt van de slaaf/slachtoffer.

De Gaulle en Churchill waren wrede meesters van slaven die oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid gepleegd hebben in de kolonies zelfs tientallen jaren na de “bevrijding” (van de kolonialisten/meesters van slaven) op het einde van de tweede wereldoorlog.

De kolonialist heeft een beschaafd, deftig en achtenwaardig masker op dat een hebzuchtige plunderaar, een wrede sadist en een gruwelijke doder verbergt.

https://www.dewereldmorgen.be/blogs/janu/2012/05/15/afschaffing-dictatoriale-veiligheidsraad-van-de-vn

VS-Cuba: de langstdurende economische blokkade uit de wereldgeschiedenis – DeWereldMorgen.beDeWereldMorgen.be

Adam Hochschild “De geest van koning Leoplold II en de plundering van Congo”

Ewald Vanvugt “Roofstaat.Wat iedere Nederlander moet weten”

David Icke “I’am free. The robots guide to freedom”

Jeffrey Grupp”the telescreen”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!