60 years... Unblock Cuba

VS-Cuba: de langstdurende economische blokkade uit de wereldgeschiedenis

Vandaag is het zestig jaar geleden dat president Kennedy een economische blokkade tegen Cuba afkondigde. Dat was in volle Koude Oorlog. Op dit moment is er geen enkele reden meer voor zo’n economische sancties. Toch wordt het land, ook onder Biden, nog steeds economisch gewurgd, met alle gevolgen van dien.

donderdag 24 maart 2022 10:37
Spread the love

 

Chronologie

Op 3 februari 1962 tekent  president Kennedy het presidentieel besluit 3447. De economische en financiële blokkade tegen Cuba  ligt hiermee officieel vast.

Een goede maand later, op 24maart, verbiedt de VS de import van elk product dat geheel of gedeeltelijk met Cubaanse bestanddelen werd vervaardigd, zelfs als het in een derde land werd geproduceerd.

Deze twee maatregelen zijn het begin van een hele reeks maatregelen. Zeker de harde maatregelen van president Trump betekenen voor Cuba een economische wurggreep.  De stille hoop dat president Biden een soepelere houding tegenover Cuba zou aannemen, is ijdele hoop gebleken.

De stille hoop dat president Biden een soepelere houding tegenover Cuba zou aannemen, is ijdele hoop gebleken.

Zware economische crisis

Jaarlijks kost de VS-blokkade  Cuba 5,5 miljard dollar aan gemiste inkomsten en meeruitgaven. Door de corona-pandemie  vielen bovendien alle inkomsten uit het toerisme volledig weg en moest het land extra uitgaven maken.

De drooglegging van de bovengenoemde inkomsten hebben Cuba in de ergste economische crisis sinds het wegvallen van de Sovjet-Unie als belangrijkste handelspartner gestort. Cuba heeft op dit ogenblik tekort aan zowat alles, voeding, geneesmiddelen, grondstoffen.

Deze situatie dwingt de overheid keuzes te maken in welke sectoren de harde deviezen worden geïnvesteerd. De gratis gezondheidszorg en onderwijs zijn nooit ter discussie gekomen. In volle corona-pandemie heeft de overheid miljoenen geïnvesteerd in de huisvesting en de voeding van mensen opgenomen in quarantaine-centra na een risico-contact.

Cuba beleeft de ergste economische crisis sinds het wegvallen van de SU als belangrijkste handelspartner.

En omdat Cuba geleerd heeft om op eigen benen te staan, werden alle onderzoeksprojecten in de biofarmaceutische sector on hold gezet om zo snel mogelijk eigen corona-vaccins te ontwikkelen.

Buitenlandse deviezen voor het algemeen belang.

Het tekort aan buitenlandse deviezen heeft de overheid gedwongen om ook het privékapitaal van de burgers aan te spreken. De overheid wil beletten dat de deviezen in het bezit van particulieren naar het buitenland verdwijnen.

Daarom kunnen Cubanen die via remesas (opgestuurd geld van familieleden uit het buitenland, n.v.d.r.) of via het toerisme buitenlandse deviezen bezitten, deze op een MLC-rekening zetten. Deze Moneda Libremente Convertible is een munteenheid die de waarde heeft van een dollar, of 24 pesos aan de officiële wisselkoers.

Met een MLC-bankkaart kan de burger aankopen doen in MLC-winkels, waar de overheid een ruimer aanbod aan (ingevoerde) producten, zoals voedingswaren en huishoudapparaten, garandeert.

De MLC-winkels moet de overheid toelaten om basisgoederen aan gecontroleerde prijzen voor iedereen aan te bieden.

Met tegenzin heeft de regering beslist de verkoop in de MLC-winkel te beperken tot betaling met een MLC-bankkaart, in het besef dat veel Cubanen niet over harde deviezen beschikken en dus uitgesloten zijn van deze producten. Maar de inkomsten van de MLC-winkels moet de overheid toelaten om basisgoederen aan gecontroleerde prijzen in de nationale munt, de peso, voor iedereen aan te bieden.

Minister verdedigt zich tegen kritiek

Toch krijgt de maatregel veel kritiek onder de bevolking. De achterliggende doelstelling mag goed klinken, in de praktijk zien de burgers te weinig verbetering. Zij blijven botsen op lege winkels, lange wachtrijen en hoge prijzen.

In antwoord op deze kritiek heeft de minister van economie, Alejandro Gil Fernández zich op 8 februari verdedigd. Zonder de MLC-winkels zou de economische situatie van het land nog veel erger zijn. Dank zij de winst behaald in de MLC-winkels heeft de regering het afgelopen jaar 2021 ruim 300 miljoen dollar kunnen besteden aan de bevoorrading van basisproducten, die voor gans de bevolking beschikbaar waren in peso nacional.

De maatregel is sociaal rechtvaardig, aldus A. Fernández, want het laat toe de deviezen van enkele burgers te herverdelen via het ter beschikking stellen van basisconsumptiegoederen voor alle burgers. De minister voegde er nog aan toe dat de verkoop in MLC-winkels een tijdelijke maatregel is, die wordt opgeheven zodra de nationale economie is hersteld.

De maatregel laat toe de deviezen van enkele burgers te herverdelen via het ter beschikking stellen van basisconsumptiegoederen voor alle burgers.

particulier winkeltje cubaDat producten in het buitenland tegen harde deviezen aangekocht, in Cuba ook in de tegenwaarde in MLC of peso nacional te koop worden aangeboden, is begrijpelijk.

Maar het plaatje klopt niet helemaal. Een nationaal product als rum is nu enkel nog in een MLC-winkel verkrijgbaar. Toch zie je in sommige kleine winkeltjes, in de deuropening van het huis rum te koop aan peso nacional. De prijzen liggen daar wel een pak hoger, 1.200 peso voor een fles rum; omgerekend is dat 40 MLC/dollar.

Dat wil zeggen dat deze verkoper in een MLC-winkel tegen harde deviezen rum heeft opgekocht en die aan een serieuze meerprijs in peso nacional doorverkoopt.

Inflatie kent ongekende hoogtes
Voor de bevolking die geen toegang heeft tot harde deviezen, zijn het harde tijden. De schaarste aan alles en nog wat heeft de prijzen op hol doen slagen. De inflatie is enorm.

Eén euro kan je bij de bank inwisselen tegen de officiële koers van 27 pesos. Maar op straat is dezelfde euro  tot 108 peso waard. Voor een blikje frisdrank betaal je tot 120 pesos, omgerekend 4,5 euro aan de officiële koers. Wie kan dat nog betalen?

Isel is werkonbekwaam na een zware kankeroperatie. Zij is afhankelijk van het inkomen van haar zoon die als kok in de toeristische sector werkt, maar daar gaan de zaken slecht. De buurvrouw van Isel is een alleenstaande moeder met 2 kinderen die met een minimuminkomen van 2.400 pesos moet rondkomen.

Voor de bevolking die geen toegang heeft tot harde deviezen, zijn het harde tijden.

Libreta Cuba

Libreta: boekje waarmee je goedkoop voedsel kan kopen

Voeding is een heel gevoelig onderwerp, in welk land dan ook. De Cubaanse overheid heeft altijd geprobeerd de bevolking te voorzien van een basispakket aan groenten, fruit, bonen, vlees. Met het zogenaamde ‘libreta’ (boekje) kan elke Cubaan tegen heel lage prijzen een basispakket voedingswaren kopen.

Hoewel het de bedoeling was om de libreta af te schaffen, heeft  de overheid omwille van de huidige inflatie beslist om  het systeem nog een tijdje aan te houden. Gelukkig maar, wat niet belet dat dit basispakket van  rijst, bonen, olie, koffie, kip en wat yuca of zoete patat moet aangevuld worden met wat op de markt tegen hoge prijzen te krijgen is.

Minder afhankelijk van import.
Het is niet te verwonderen dat de hoge prijzen tot gemor leiden. De lange wachtrijen zijn de Cubanen wel gewoon. Maar wat tegen de borst stoot, is de toenemende sociale ongelijkheid.  De tekorten en hoge prijzen wekken afgunst tegenover de Cubanen die een goed leven kunnen leiden.

Deze ontevredenheid heeft niets met politiek te maken, maar alles met deze zware economische crisis van vandaag. De belangrijkste remedie is het verhogen van de nationale productie, een belangrijke doelstelling van de regering Díaz-Canel.

De ontevredenheid heeft niets met politiek te maken, maar alles met deze zware economische crisis van vandaag.

Ook het toerisme kan nu opnieuw opstarten, nu de coronacrisis beheersbaar is. Maar het economisch herstel zal vele maanden duren. Zolang zal de Cubaan nog deze moeilijke situatie moeten doorstaan.

Oproep

De Coördinatie Opheffing Blokkade roept op om op 24 maart  je protest tegen de blokkade te tonen. Plaats het beeld ‘60 years… Unblock Cuba!‘ en zet er onderstaand tekstje bij in je instagram/facebook verhaal of post. 

24 maart is de 60ste verjaardag van de onrechtvaardige blokkade tegen Cuba.
We zeggen klaar en duidelijk stop de blokkade! –  #Unblock Cuba .

Download hier het beeld.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!