De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De internationale gemeenschap is medeverantwoordelijk voor de huidige malaise in Gaza
Palestina, Gaza, Intal, Wereld, Dr Yousef Mousa, UHWC, Gezondsheidszorg -

De internationale gemeenschap is medeverantwoordelijk voor de huidige malaise in Gaza

donderdag 23 december 2010 21:25
Spread the love

INTERVIEW MET DR. YOUSEF MOUSA, DIRECTEUR VAN UNION OF HEALTH WORK COMMITTEES IN GAZA

De Union of Health Work Committees (UHWC), een partnerorganisatie van intal, is een Palestijnse ngo die in Gaza het Al Awda-ziekenhuis en diverse gezondheidscentra runt om gemarginaliseerde regio’s te voorzien van medische zorgen. Inge Neefs bracht een bezoek aan het ziekenhuis en sprak met dr. Yousef Mousa, algemeen directeur van UHWC, over de huidige toestand in Gaza, twee jaar na de oorlog.

Foto’s: Inge Neefs en Anne Paq/Activestills.org

Op zondag 26 december zijn we met intal present op de manifestatie ‘Gaza, nooit vergeten’, be there!

http://www.intal.be/nl/gaza-nooit-vergeeten

Hoe ziet u de situatie in Gaza, twee jaar na de oorlog?

Dr. Mousa: “In Gaza is niet veel veranderd. In het noorden tekent de verwoeste infrastructuur nog steeds het landschap. Er is geen nabeleving, mensen beleven een chronisch trauma. Israël beweert de grenzen versoepeld te hebben, maar ze blijven verzegeld voor de Palestijnen zelf, voor de import van constructiemateriaal en voor elke vorm van export. Slechts enkele UNRWA-scholen (van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen) en een rioleringssysteem konden na toelating van Israël heropgebouwd worden. Het overige bouwmateriaal in Gaza wordt binnengesmokkeld via de tunnels en verkocht tegen een drievoud van de normale prijs.”

“Gaza is geen humanitaire kwestie, laat dit duidelijk zijn. Het is een politiek probleem! We willen niet om aalmoezen smeken. Alle economische en sociale problemen zijn te herleiden tot een politiek conflict dat zijn wortels heeft in de geschiedenis, maar dat stuurs standhoudt in het heden. Alles heeft met politiek te maken. De internationale gemeenschap draagt een belangrijke verantwoordelijkheid in dit probleem. De Balfour-verklaring kondigde het begin aan van de huidige situatie. Israël werd in het leven geroepen als thuishaven voor joden wereldwijd op geconfisqueerd Palestijns land, gepaard met een tomeloze agressie tegen de Palestijnen. De internationale gemeenschap is medeverantwoordelijk voor de huidige malaise in Palestina, maar we hebben hen nu nodig om vrij in ons land te kunnen leven. Op dit ogenblik zijn er zes miljoen Palestijnse vluchtelingen; zolang hun recht op terugkeer niet verzekerd is, zal de onrust voortduren.”

Wat zijn de voornaamste problemen waar UHWC vandaag mee worstelt?

Dr. Mousa: “Door de blokkade loopt de import van reserveonderdelen voor medisch materiaal vaak oeverloze vertragingen op. We hebben slechts een beperkte voorraad aan medicijnen en een tekort aan verdovingsmiddelen voor operaties. Het personeel heeft nood aan training en buitenlandse experts, maar de blokkade sluit ons af van de buitenwereld en bemoeilijkt de toegang tot Gaza voor buitenlanders. Omdat we ons richten op gemarginaliseerde groepen, bieden we onze diensten gratis aan, maar door de interne politieke problemen krijgen we geen financiële steun van Fatah in Ramallah noch van Hamas hier. We hebben een schuld die oploopt tot 400.000 dollar. De hele gezondheidszorg lijdt onder de politieke versplintering. Wie de juiste overheid steunt, krijgt financiële middelen, terwijl gezondheid volledig hoort los te staan van politieke affiliatie. Ondertussen is de buitenlandse steun ook teruggelopen.”

“De gezondheidssituatie in Gaza is complex: er zijn ziektes die typisch zijn voor ontwikkelde landen zoals kanker en diabetes, en ziektes die je in onderontwikkelde landen aantreft zoals bloedarmoede en ondervoeding. Door Israël hebben we ook een leger van mensen met een fysieke handicap. Die mensen hebben continue verzorging nodig, terwijl onze gezondheidszorg al overbelast was. Onze algemene gezondheidssituatie gaat achteruit: kindersterfte bijvoorbeeld is op twee jaar tijd gestegen van 22 op 1000 naar 25 op 1000.”

Hoe kunnen mensen van buitenaf zich inzetten voor een rechtvaardige vrede in Palestina?

Dr. Mousa: “Helaas heeft de civiele maatschappij in Europa een beter begrip van onze situatie dan hun politieke leiders, we voelen ons enkel gesteund door burgers. Ik nodig iedereen uit om naar Gaza te komen en te ontdekken dat we geen bevolking van terroristen zijn zoals Israël en vele westerse media ons kenschetsen. Mensen die hier geweest zijn en de werkelijkheid met eigen ogen hebben waargenomen, zijn onze beste ambassadeurs: hun getuigenissen kunnen de leugens en het beeld van “Palestijnse terroristen” doorprikken. We zijn gewone mensen die lachen wanneer er plezier te beleven valt, die dansen als er muziek speelt en die zich verzetten wanneer hen onrecht wordt aangedaan. Mensen in landen zoals België kunnen verschillende acties ondernemen om ons te helpen: ze kunnen zich tot de media richten om de realiteit van Gaza te belichten of ze kunnen directe acties ondernemen om de blokkade te doorbreken, via flottieljes bijvoorbeeld. Dat is de beste manier om aan te tonen dat Israël liegt wanneer het zegt dat er geen bezetting is in Gaza. Israël is overal en heeft ons opgesloten in een openluchtgevangenis. Iedere actie, waar ook ter wereld, die potentieel druk kan uitoefenen op politici, is belangrijk.”

Op de vraag of hij zelf nog iets wenst toe te voegen, antwoordt Dr. Moussa met een videoboodschap, die pijnlijk herkenbaar is voor vele ouders in Palestina:

Zie video : 

http://vimeo.com/18087001

Bron : by Inge Neefs – Intal

Luc Schrijvers is lid van Intal.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!