De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Doomsday-clock staat opnieuw op vijf voor middernacht
Klimaatverandering, Wereld, Arabische lente, Doomsday-clock, Nucleaire dreiging, Apocalyptische middernacht, BAS, Protesten in Rusland, Occupy-demonstraties -

Doomsday-clock staat opnieuw op vijf voor middernacht

donderdag 12 januari 2012 11:13
Spread the love

De wereldwijd onzekerheid over een nucleaire dreiging en de klimaatverandering heeft de zogenaamde Doomsday-clock het voorbije jaar opnieuw één minuut dichter bij de apocalyptische middernacht. gebracht. Dat heeft Allison Macfarlan, voorzitter van de Bulletin of Atomic Scientists (BAS), gezegd. Er wordt opgemerkt dat de klok het jaar voordien nog met één minuut was teruggedraaid door de hoop op een wereldwijde nucleaire samenwerking en de verkiezing van de Amerikaanse president Barack Obama. Nu is de klok echter opnieuw op het niveau van vijf jaar geleden geplaatst.

“De hoopvolle verwachtingen van de voorbije periode zijn niet verwezenlijkt,” merken de wetenschappers op. “De nucleaire proliferatie, de klimaatverandering en de moeilijkheden om nieuwe en veilige bronnen van energie te vinden, blijven een bedreiging vormen voor de toekomst van de wereld. Het kernongeval in het Japanse Fukushima heeft het gevaar van kernenergie in gevoelige gebieden duidelijk gemaakt. Bovendien is er de blijvende terroristische dreiging met massavernietigingswapens.”

Ook wordt gewezen op de toenemende tendens om bij grote wereldproblemen de bewijzen van de wetenschap naast zich neer te leggen. De wetenschappers waarschuwen dat de wereldwijde gemeenschap dicht bij een punt zou kunnen staan waarin er geen terugkeer meer mogelijk is en een catastrofale verandering in het klimaat niet meer kan worden tegengehouden. De Arabische lente, de protesten in Rusland en de Occupy-demonstraties worden wel als een gunstig signaal gezien dat de wereldbevolking een grotere zeggenschap wil hebben zijn toekomst.

De Doomsday-clock werd kort na het einde van de tweede wereldoorlog geïntroduceerd. In 1953 bereikte ze het meest gevaarlijke punt van twee minuten voor middernacht na thermonucleaire proeven van zowel de Verenigde Staten als de Sovjet-Unie. In 1991 werd de klok tot zijn meest veilige positie van zeventien minuten voor middernacht teruggedraaid na de SALT-kernwapenakkoorden die de twee mogendheden hadden afgesloten. Nu is de Doomsday-klok echter opnieuw op vijf minuten voor middernacht geplaatst.

Bron : (MH) / Express.be

take down
the paywall
steun ons nu!