De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bevrijding van koloniaal Europa

zondag 10 mei 2020 18:26
Spread the love
Bevrijding voor de Europese kolonialisten en agressie, bezetting, onderdrukking ,geweld , slavernij ,uitbuiting voor de gekoloniseerde volkeren van anderen continenten(dat ze beschouwen als echte minderwaardigen mensen) onder de Europese koloniale wereld dictatuur.

Voor de Tweede Wereldoorlog , het koloniale Europa en de Europese veroveraars in andere continenten Verenigde Staten(V.S… ),domineerden, beheersten en exploiteerden 80% van de planeet. En Duitsland had sinds 1921 geen kolonies meer, die door de andere Europese kolonialistische landen werden verdeeld.

Wie waren de grote schurken staten  voor het begin van de tweede wereldoorlog?
Het Europese kolonialisme en het Amerikaanse imperialisme zijn een misdaad tegen de menselijkheid.
De reden die Frankrijk en Engeland gaven om Duitsland de oorlog te verklaren was de invasie en bezetting van Polen en Tsjecho-Slowakije door Duitsland, wat de  kwaadaardigheid  van de Europese koloniale werelddictatuur aantoont.
Na de verovering van Polen in oktober 1939 heeft Duitsland vrede aangeboden aan koloniaal Europa. Maar de koloniale wereldrijken hebben het vredesaanbod verworpen.
Groot-Brittannië is zeven maanden later in mei 1940 begonnen met vernietigende luchtbombardementen tegen Duitse steden.
Pas 4 maanden later, in september 1940 is Duitsland begonnen met bombardementen tegen Britse steden.
“The ruthless expansionist policies carried out by Italy in Ethiopia and Libya,Spain in Morocco,the United States in the Philipines and the Western European democracies of Belgium,Holland,France and England throughout Asia and Africa for more than 100 years were now brought home to Europa by Hitler…”
“British air attacks on Hamburg killed more people than all German air attacks against English cities put together .About 50.000 died  in a single night ,the night of july 27,1943.The majority of them were women,children and old people” (1)
            bevrijding 1945  
Koloniaal Europa, de boosaardige en wrede bezetters, uitbuiters  in de rest van de wereld vieren elk jaar de bevrijding van 1945.
De burgers in koloniaal Europa en Europese veroveraars in andere continenten (V.S. ,Canada , Australia, Nieuw-Zeeland…)  werden gehersenspoeld, omdat de koloniën pas tientallen jaren later,  sommigen pas in 1980, gedeeltelijk  Bevrijd werden.
Wanneer werd Congo Bevrijd van de wrede bezetters en uitbuiters?
De Europese koloniale dictatuur en de Amerikaanse imperialistische dictatuur hebben na de bevrijding in 1945 vele illegale oorlogen en honderden genociden gepleegd om de vrijheid en onafhankelijkheid te verhinderen van de koloniën en hun bevolking, die zij als minderwaardig beschouwen.
Vietnam, Laos en Cambodja waren Franse kolonies, Anschluss.
De Franse koloniën in Indochina werden onafhankelijk, kregen hun Bevrijding  door de nederlaag van de Japanners en het vertrek van de Japanners. Voor het vertrek hebben de japanners de onafhankelijkheid aan die landen gegeven.
 De meesters van het universum, de meesters van slaven, het superieure Europese koloniale volk, Frankrijk, na hun bevrijding(!) keerde terug om een illegale agressie oorlog  te voeren tegen Vietnam, Laos, Cambodja om de kolonies/Anschluss terug te winnen, met de goedkeuring en steun van de enige ware god ,de god van de Europese christenen.
          Illegale agressieoorlogen tegen echte minderwaardige mensen
 Ook Indonesië kreeg de onafhankelijkheid en bevrijding  van de Japanners voor hun vertrek. “Twee dagen na de Japanse capitulatie, op 17 augustus 1945,riep Soekarno de Indonesische onafhankelijkheid uit”.(2)
De Nederlanders pleegden ook na het einde van de Tweede Wereldoorlog (na de bevrijding van eigen volk) honderdtal oorlogsmisdaden en genocides om hun Anschluss/kolonies weer op te eisen.(3)
“Als represaille voor een aanval waarbij Nederlandse militairen waren gesneuveld, werden 21 willekeurige gevangenen naar de plek van aanslag meegenomen en ter plekke doodgeschoten”
“Standrechtelijke executies waren bedoeld om af te schrikken, maar voorzagen ook in de behoefte aan wraak”
“Aan de dorpsoude werd gevraagd om de verzetsmensen aan te wijzen. Wees hij niemand ,dan liet (onder-luitenant) Vermeulen een willekeurig aantal mannen doodschieten. Binnen een paar uren waren er ruim tweehonderd mannen vermoord.(4)

Door de bevrijding/onafhankelijkheid moest Indonesië 5 miljard dollar betalen aan de kolonisator Nederland als compensatie voor het verlies van Anschluss.

Vanwege de opstand van de slaven voor hun bevrijding  heeft Haïti ook een grote schadevergoeding betaald aan de meesters van de slaven Frankrijk. Tientallen jaren was Haïti onder het juk van zware schulden.

Dit zijn ook de ‘ idealen, waarden, vrijheid…’ van de Europese  meesters van de slaven.

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_Onafhankelijkheidsoorlog
                  illegale agressieoorlogen van  wrede imperialistische  V.S. 
Toen het koloniale Frankrijk werd verslagen, kwam er een andere schurkenstaat, de wrede Amerikaanse werelddictatuur, de grote terroristen, een  illegale agressie oorlog voeren tegen de binnenlandse veiligheid, territoriale soevereiniteit, vitaal belangen van Vietnam, Laos en Cambodja. V.S hebben met militaire vliegtuigen het volk  vergast, massavernietigingsbommen en illegale wapens (Napalm, witte fosfor…), een misdaad tegen de menselijkheid…
Dit is ook de ‘vrijheid, idealen, waarden…’ van de Europese  meesters van de slaven.
                                    wrede werelddictatuur
Frankrijk en V.S. hebben ieder nog steeds 10 kolonies/annexaties. Die landen en volkeren wachten nog steeds op de Bevrijding van de juk van de wrede superieur volk, westerse koloniale wereld dictatuur.
Een grote oorlogsmisdaad, misdaden tegen de menselijkheid, genocides die blijven ongestraft alleen maar omdat de Europeanen en Amerikanen (NAVO) een duivelse macht hebben om de inheemse bevolking van Vietnam, laos, cambodja, Indonesië…,de inheemse bevolking van  anderen continenten  als een inferieur volk te beschouwen …
Koloniale Europa na bevrijding van eigen volk in 1945 hebben  nog honderdtal agressie oorlogen gevoerd  en honderdtal   genocides gepleegd tegen de bevolking van kolonies/Anschluss in Algerije, Tunesië, Madagaskar, Kameroen, .. en hebben alleen hun gedeeltelijke bevrijding gekregen ongeveer 35 jaar na de bevrijding van de Europese kolonialisten, werelddictators.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Malagassische_Opstand
             Voortvluchtige oorlogsmisdadigers, genocidairs 
Koloniaal Europa en imperialistische V.S. zijn nog niet vervolgd  door een rechtbank die gelijkaardig is aan de Neurenberg-rechtbank omdat  er geen rechtstaat bestaat in deze planeet en de echte superieure volk, Koloniale Europese volk en veroveraars in andere continenten staan en blijven boven de wet.
Europees kolonialisme en Amerikaans imperialisme is groot Lebensraum, Blitzkrieg, Anschluss sinds 500 jaar.
Zij hebben de duivelse militaire kracht om zichzelf als de ware superieure mensen te beschouwen en de inheemse bevolking van andere continenten te verklaren als de echte inferieure mensen.
Daarom plegen ze geen oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocides omdat de echte inferieure volk zoals dieren zijn en dus is het geen misdaad  ze uit te moorden.
De Europese koloniale holocaust van ongeveer 100 miljoen mensen  is de grootste doofpotaffaire in de geschiedenis van de afgelopen 500 jaar.
Politici, media en meerderheid van de bevolking van koloniaal Europa en Europese veroveraars in andere continenten (V.S., Canada, Australia, Nieuw-Zeeland…) hangen nog steeds een nazi-achtige ideologie aan van de ware superieure volk ,de Europese kolonialisten en de echte inferieure mensen ,de zwakke inheemse volkeren van anderen continenten.
              Anschluss/kolonies

Daarbij hebben V.S. en Frankrijk nog steeds ieder 10 annexaties/Anschluss.
Frankrijk bezet nog steeds Nieuw-Caledonië, Réunion, Mayotte, Tahiti, Marquesas eilanden, Guadeloupe, Guyana, Martinique, Marie-Galante, Guyana, Saint-Pierre-et-Miquelon, Archipel des Kergueles, La terre -Adélie, Wallis et Futuna…

Frankrijk heeft ongeveer 20.000 militairen buiten Frankrijk, in ongeveer 10 landen en ook op de verschillende kolonies/Anschluss.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Europese_Overzeese_Gebieden

De V.S. bezetten nog steeds  Bahia de Guantanamo, Hawaï, Alaska,Diego Garcia, Guam, Puerto Rico,Okinawa island, Marshall Islands, Mariana Islands, Maagdeneilanden en een deel van Samoa eilanden…en hebben ongeveer 1000 militaire basis in ongeveer 150 landen..

Blood and Tears: French Decolonisation (Part 1) | The World Wars | Al Jazeera                                                                                                          Afrique 50 by René Vautier – Chris Marker                                                René Vautier – Wikipedia

Europese Annexaties/Anschluss:

Agressieoorlog tegen  vrijheid van Indonesiërs(1945-1950) 

De enige politieke partij die zich openlijk achter het streven naar onafhankelijkheid van Indonesië had gesteld, was de communistische partij. Na de periode van de Duitse bezetting was het niet te rechtvaardigen om in en ander deel van de wereld zelf tot bezetting over te gaan.

Toch besloot de regering hard op te treden tegen dienstweigeraars. De opsporing van deserteurs duurde tot in 1958.Er werden met zware straffen van zeven tot vijftien jaar,4% werden vrijgesproken,45% kregen een gevangenisstraf van maximaal een jaar,24% van een tot drie jaar en 27% van meer dan drie jaar.

“De dienstweigeraars kwamen aanvankelijk niet in aanmerking voor gratie, die gratie gold wel voor veroordeelde oorlogsmisdadigers ,die tor twintig jaar gevangenisstraf waren veroordeeld. Pas in mei 1952 werd gratie verleend aan dienstweigeraars” (5)

“On october 24,1945,the United Nations statute was signed,the first legal document that asserts ‘the principle of equal rights and self-determination of peoples’. Even the European colonials powers signed the statute.They saw it as rhetorical fanfarre,not legally binding treaty.In practice,they continued to uphold the richt of the conqueror anywhere their bombers couls maintain European rule”  (6)

1.Sven Lindqvist “A history of Bombing” (180/202)
2.Antoine Weijzen ” De gewone man als oorlogsmisdadiger” blz. 56
3. zie boeken van Ewald Vanvugt
4. Antoine Weijzen blz. 61 en 65
5.Antoine Weijzen blz.75
6.Sven Lindqvist”A history of Bombing”(243)
De gekoloniseerde zijn terroristen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Counter-terrorism_in_Malaysia
https://osf.io/8s4ar/download                                                               “British counterinsurgency in Malaya”
https://www.dewereldmorgen.be/community/wereldoverheersers-plegen-geweld-en-terreur-tegen-zwakkere-anderen/
video”Algerie sous Vichy’ de Jacques Attali :                                            https://www.arte.tv/fr/videos/098131-000-A/l-algerie-sous-vichy/
https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/07/09/de-racistische-onderbouw-van-de-amerikaanse-oorlogvoering/
https://sites.evergreen.edu/zoltan/interventions/
https://www.truthdig.com/articles/man-is-a-cruel-animal/
https://www.youtube.com/watch?v=lKTbhC0s5xg&fbclid=IwAR0abuS8-SY-2InASFAXvvpL0p8nH-u7umgijO9XFQe5CB_wcgs50jA3LOY
zie film “Red Joan” van Trevor Nunn
Dirk J. Tang “Slavernij ,Een geschiedenis”
Carl Boggs “The crimes of Empire,Rogue superpower and world domination”
Daniele Ganser “Nato’s secret armies:operation gladio and terrorism in western Europe”
-“Les guerres Illégales de L’Otan,Une chronique de Cuba à la Syrie”
David Model “lying for the empire.how to commit war crimes with a straight face”
David Model”From slaves to oil.The role of United States in the plunder of Africa”
Mark Curtis ” Web van deceit:The Britain’s real role in the world”
Saïd Bouamama “Manuel stratégique de L’Afrique” tome 1 et 2.
Sven Lindvist”A history of Bombing”
-“Exterminate all the Brutes”
Film van Raoul Peck
-Elias Davidsson “Amerika verraden,9/11:doel,bedrog en doofpot”
-Willem Middelkoop & Tim Dollee “Patronen van bedrog.Niets is wat lijkt”
Ewald Vanvugt “Roofstaat:wat ieder Nederlander moet weten”
-“Roofstaat compact: De zeven grofste misdaden van Nederland overzee”
-“Wettig opium 350 jaar Nederlandse opiumhandel in de Indische Archipel”
-“De verovering van Bali’
-“De val van Bali”
zie film “Red Joan” van Trevor Nunn
https://www.youtube.com/watch?v=sqxq03izxrQ&feature=share&fbclid=IwAR2GLLYwXpWlS6YLDAnT3HvOLOTSqHMVyRif_vOGj_2ej9rsHcCE33L0RPM

indonesie

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!