Bevrijding van koloniaal Europa

zondag 10 mei 2020 18:26
Spread the love
Bevrijding voor de Europese kolonialisten en agressie, bezetting, onderdrukking ,geweld , slavernij ,uitbuiting voor de gekoloniseerde volkeren van anderen continenten(dat ze beschouwen als echte minderwaardigen mensen) onder de Europese koloniale wereld dictatuur.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog  het koloniale Europa en de Europese veroveraars in andere continenten (Verenigde Staten(V.S… ),domineerden, beheersten en exploiteerden 80% van de planeet. En Duitsland had sinds 1921 geen kolonie meer, die door de andere Europese kolonialistische landen werd verdeeld.

Wie waren de grote schurken staten  voor het begin van de tweede wereldoorlog?
Het Europese kolonialisme en het Amerikaanse imperialisme zijn een misdaad tegen de menselijkheid.
De reden die Frankrijk en Engeland gaven om Duitsland de oorlog te verklaren was de invasie en bezetting van Polen en Tsjecho-Slowakije door Duitsland, wat de  kwaadaardigheid  van de Europese koloniale werelddictatuur aantoont.
Koloniaal Europa, de boosaardige en wrede bezetters, uitbuiters  in de rest van de wereld vieren elk jaar de bevrijding van 1945.
De burgers in koloniaal Europa en Europese veroveraars in andere continenten (V.S. ,Canada , Australia, Nieuw-Zeeland…)  werden gehersenspoeld, omdat de koloniën pas tientallen jaren later,  sommigen pas in 1980, gedeeltelijk  Bevrijd werden.
Wanneer werd Congo Bevrijd van de wrede bezetters en uitbuiters?
De Europese koloniale dictatuur en de Amerikaanse imperialistische dictatuur hebben na de bevrijding in 1945 vele illegale oorlogen en honderden genociden gepleegd om de vrijheid en onafhankelijkheid te verhinderen van de koloniën en hun bevolking, die zij als minderwaardig beschouwen.
Vietnam, Laos en Cambodja waren Franse kolonies, Anschluss.
De Franse koloniën in Indochina werden onafhankelijk,kregen hun Bevrijding  door de nederlaag van de Japanners en het vertrek van de Japanners. Voor het vertrek hebben de japanners de onafhankelijkheid aan die landen gegeven.
 De meesters van het universum, de meesters van slaven, het superieure Europese koloniale volk, Frankrijk, na hun bevrijding(!) keerde terug om een illegale agressie oorlog  te voeren tegen Vietnam, Laos, Cambodja om de kolonies/Anschluss terug te winnen, met de goedkeuring en steun van de enige ware god ,de god van de Europese christenen.
 Ook Indonesië kreeg de onafhankelijkheid en Bevrijding  van de Japanners voor hun vertrek. De Nederlanders pleegden ook na het einde van de Tweede Wereldoorlog (na de bevrijding van eigen volk) honderdtal oorlogsmisdaden en genocides om hun Anschluss/kolonies weer op te eisen.(1)
Toen het koloniale Frankrijk werd verslagen, kwam er een andere schurkenstaat, de wrede Amerikaanse werelddictatuur,de grote terroristen,een  illegale agressie oorlog voeren tegen de binnenlandse veiligheid,territoriale soevereiniteit, vitaal belangen van Vietnam, Laos en Cambodja. V.S hebben met militaire vliegtuigen het volk  vergast, massavernietigingsbommen en illegale wapens (Napalm, witte fosfor…), een misdaad tegen de menselijkheid…
Frankrijk en V.S. hebben ieder nog steeds 10 kolonies/annexaties.Die landen en volkeren wachten nog steeds op de Bevrijding van de juk van de wrede superieur volk,westerse koloniale wereld dictatuur.
Een grote oorlogsmisdaad, misdaden tegen de menselijkheid, genocides die blijven ongestraft alleen maar omdat de Europeanen en Amerikanen (NAVO) een duivelse macht hebben om de inheemse bevolking van Vietnam, laos, cambodja, Indonesië…,de inheemse bevolking van  anderen continenten  als een inferieur volk te beschouwen …
Koloniale Europa na bevrijding van eigen volk in 1945 hebben  nog honderdtal agressie oorlogen gevoerd  en honderdtal   genocides gepleegd tegen de bevolking van kolonies/Anschluss in Algerije, Tunesië, Madagaskar, Kameroen, .. en hebben alleen hun gedeeltelijke bevrijding gekregen ongeveer 35 jaar na de bevrijding van de Europese kolonialisten, werelddictators.
Koloniaal Europa en imperialistische V.S. zijn nog niet vervolgd  door een rechtbank die gelijkaardig is aan de Neurenberg-rechtbank omdat  er geen rechtstaat bestaat in deze planeet en de echte superieure volk, Koloniale Europese volk en veroveraars in andere continenten staan en blijven boven de wet.
Europees kolonialisme en Amerikaans imperialisme is groot Lebensraum, Blitzkrieg, Anschluss sinds 500 jaar.
Zij hebben de duivelse militaire kracht om zichzelf als de ware superieure mensen te beschouwen en de inheemse bevolking van andere continenten te verklaren als de echte inferieure mensen.
Daarom plegen ze geen oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, genocides omdat de echte inferieure volk zoals dieren zijn en dus is het geen misdaad  ze uit te moorden.
De Europese koloniale holocaust van ongeveer 100 miljoen mensen  is de grootste doofpotaffaire in de geschiedenis van de afgelopen 500 jaar.
Politici, media en meerderheid van de bevolking van koloniaal Europa en Europese veroveraars in andere planeten(V.S., Canada, Australia, Nieuw-Zeeland…) hangen nog steeds een nazi-achtige ideologie aan van de ware superieure volk ,de Europese kolonialisten en de echte inferieure mensen ,de zwakke inheemse volkeren van anderen continenten.
1. zie boeken van Ewald Vanvugt
Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!