De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bart, laat u niet doen!
Brussel, Bart de wever, Caroline Gennez, Di Rupo, Preformatie, Vergilius, Cicero -

Bart, laat u niet doen!

zaterdag 4 september 2010 23:16
Spread the love

 Mijn buurman zegt: “Bart, laat u niet doen. Ik weet dat ge onder druk wordt gezet, door Laeken, door het VBO, door Kris Peeters, door Caroline Gennez, die u nog “haar vriend” heeft genoemd…Timeo Danaos et dona ferentes! (“Pas op voor de Grieken als ze met cadeau’s afkomen” – vertaling voor de gewone man die niet het geluk had Vergilius te studeren zoals gij en ik).

Ge had groot gelijk u niet de das te laten omdoen door het Strikje, dat ge zo goed hebt afgebeeld op uw verkiezingsaffiche.

Slim dat ge niet in de verleiding zijt gekomen van het aanbod BHV te splitsen, dat u geoffreerd werd in ruil voor honderden miljoenen voor Brussel: dat waren de dertig zilverlingen waarvoor Jezus verraden werd. Gij en ik weten immers dat BHV een bijzaak is, een symbool maar zonder harde inhoud. Waar het echt om gaat is het Vlaamse bedrijfsleven en de strijd tegen de leeggangers die in hun hangmatten de sociale zekerheid plunderen. Vlaanderen weet dat ge de Slimste Mens zijt, en dat ge niet zult toegeven zonder verlaging van de vennootschapsbelasting en de controle over de werklozen en lonen, en verhoging van het kindergeld. Responsabilisering is geen hol woord, maar een heel nieuwe maatschappijvisie. Voortaan moeten de regio’s  en de mensen voor zichzelf zorgen, de Walen voor de Walen, zodat we verlost zijn van de corruptie in het PS-imperium. In plaats van werkloosheid en armoede te belonen, zullen wij beslissen hoelang nog (quousque tandem! – Cicero) de Brusselse hangjongeren op onze kosten de straten onveilig maken. Iedereen aan het werk! Desnoods als vrijwilliger om de parken schoon te houden, de bedpannen in de bejaardentehuizen te legen, overal waar er noden zijn, in de scholen, de nieuwe kinderdagverblijven, de ziekenhuizen, de bibliotheken.

Vlaanderen heeft recht op zijn eigen geld, om de ondernemers met pit een ruggesteun te geven, maar ook om duizenden overtollige federale ambtenaren met pensioen te sturen, en te vervangen door overtuigde Vlamingen – ik weet hoe lang de lijsten sollicitaties zijn die ge dagelijks ontvangt. Die willen tenminste de handen uit te mouwen steken om in al de geregionaliseerde domeinen het andere Vlaamse beleid kleur en inhoud te geven. Er moeten nieuwe frisse volks-culturele en sportieve verenigingen voor alle leeftijden de trotse Vlaamse boodschap uitdragen, open naar de wereld, maar weg onder de voogdij van de monarchie, de kerktoren en het ACV.

Laat u niet doen, nie pleue, zeggen ze in Gent. Indien de Brusselse franskiljons eraan zouden denken de personenbelasting van de Vlaamse pendelaars te innen op de arbeidsplaats, laat ze maar komen! Huur gewoon binnen de Vlaamse grens een brievenbus voor onze eigen regering en eigen bedrijven; en zelfs voor de Europese instellingen, waarom niet? They have nothing seen yet! (Reagan) (vert.: ze hebben nog niets gezien)”.   

 

take down
the paywall
steun ons nu!