De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

BART DE WEVER: “DIT IS MIJN IDEAALBEELD”

BART DE WEVER: “DIT IS MIJN IDEAALBEELD”

vrijdag 1 november 2013 08:20
Spread the love

Die sakkerse Bart De Wever! Eens te meer heeft hij het de afgelopen dagen weer zeer, zeer slim gespeeld. Want iedereen is er weer ingetuind.

Een ‘slechte’ opiniepeiling die door ’slimme’ commentatoren al meteen wordt geïnterpreteerd als het begin van het einde van de N-VA. Bestuurlijk gepruts in Turnhout en elders. Foto’s uit de oude doos van Jan Jambon als redenaar op een samenkomst ter nagedachtenis van Vlaamse Oostfronters die destijds de lokroep van Hitler niet konden weerstaan en om het leven kwamen op de besneeuwde Russische steppen. Enkele oprispingen van Siegfried Bracke, even onbelangrijk als het verhaal over zijn onderbroeken – weet je nog? – maar als ‘grensverleggend’ ingeschat door de Wetstraat-watchers. Van wie de belangstelling overigens al maandenlang beperkt blijft tot het antwoord op de vraag: gaat Bart De Wever federaal of blijft hij op het Antwerpse Schoon Verdiep? Alsof het einde der tijden nabij is!

Veel belangrijker daarentegen is de onvrede in De Wevers eigen rangen. De oogkleppen beginnen af te vallen, zo kan men wel stellen. Het N-VA heeft het ondanks haar peptalk eigenlijk niet zo begrepen op de Vlaamse familie Doorsnee. De partij is weinig of niet sociaal. Op de keper beschouwd worden haar goedgelovige kiezers, soms handig omschreven als ‘de hardwerkende Vlamingen die teveel belastingen betaald’, gewoonweg bedrogen.

Nick Mouton, inmiddels opgestapt bij de N-VA, heeft ter zake echt zeer zinnige dingen verklaard. Maar wie heeft er zich, verdwaasd door de waanzin van de dag zoals bepaald door Bart De Wever, de moeite getroost om te surfen naar www.nickmouton.info Weinigen, vrees ik. Lees zijn tekst ‘Mijn beslissing’ van 18 oktober. Dit is de getuigenis van een Romeinse galjoensoldaat die op het slagveld weigert nog langer de bevelen van de veldheer op te volgen. Mouton heeft bewezen dat desertie voor anderen zeer leerrijk kan zijn.

EN WAT DOET DE WEVER?

Met veel tralala organiseert hij, keurig in het maatpak, een persconferentie in een Brussels café met een Franstalige benaming. Il faut le faire! De drankjes en hapjes zullen wel gratis geweest zijn, dus mag je daar als persmens geen aandacht aan besteden. Voor wat hoort wat!

Maar wat een woordenkramerij, zeg!

Helaas, niet alleen door De Wever en Co, maar ook door sommige van zijn opponenten. Het verbaast me zelfs dat in het kamp van laatstgenoemden het begrip ‘etnoliberalisme’ nog niet is gevallen. Wees gerust, dat komt nog! Ik klap nu uit de biecht, maar vraag om vergiffenis.

‘Etno’ is dan het luik van het project van De Wever, dat de Vlamingen er moet van overtuigen dat het definitief gedaan is met de Vlaamse geldstromen naar het Waalse profitariaat. Waarom spreekt men nooit over de geldstromen naar de ‘armere’ provincies West-Vlaanderen en Limburg?

‘Liberalisme’ is het luik dat stelt dat de overheid de markt dermate moet organiseren dat de rijken almaar rijker en de minder gegoeden almaar armer worden. Want, in weerwil van wat liberalen beweren: de vrije markt is geen natuurlijk fenomeen zoals regen of zonneschijn. De markt is een constructie van de staat! Wie anders beweert moet dringend naar de psychiater, want hij ijlt ideologische prietpraat. Daarmee bedoel ik: een leuk vertelseltje over hoe de wereld in elkaar zit en iedereen daarvan profiteert, terwijl in feite alleen welbepaalde privé-belangen ermee gediend zijn.

Dit laatste is deze week onomstotelijk aangetoond door de Leuvense professor economie André De Coster, zoals je kunt lezen op http://www.standaard.be/cnt/dmf20131029_00816218

take down
the paywall
steun ons nu!