Betoging aan een Albert Heijn in Amsterdam. Foto: Kristel Van Damme

Nederlandse vakbond FNV samen met ACV-Puls, BBTK en ACLVB in actie tegen sociale afbraak Delhaize (Ahold)

Op 14-15 november overleggen ACV-Puls, BBTK en ACLVB met de Nederlandse vakbond FNV en andere Europese vakbonden uit de retailsector (kleinhandel en distributie) in Amsterdam. Zij gaan gemeenschappelijk actie voeren tegen de sociale afbraak die de franchisering van supermarktketens beoogt. In de Benelux is Ahold, eigenaar van Delhaize, een hardnekkig doorduwer van franchisering.

woensdag 15 november 2023 11:23
Spread the love

 

Voor bijna tienduizend werknemers van Delhaize, de Belgische tak van Ahold, dreigen zware sociale inleveringen. Deze Nederlandse holding verenigt de supermarktketens Albert Heijn en Delhaize. Ahold heeft beslist alle vestigingen van Delhaize te franchisering en weigert over die plannen elke sociale dialoog met de vertegenwoordigers van het personeel.

Om deze sociale afbraak aan te klagen voerden ACV-Puls, BBTK en ACVLVB1 samen met de Nederlandse vakbond FNV actie voor een vestiging van Albert Heijn in Amsterdam op dinsdagavond 14 november.

“Alles voor de aandeelhouders – Niets voor de werkers”. Foto: Kristel Van Damme

Wat door Ahold als ‘verzelfstandiging’ wordt verkocht is in werkelijkheid een nauwelijks verholen operatie om de bestaande loon- en werkvoorwaarden van hun werknemers af te breken, om zo de winstmarges nog te verhogen.

Hun winstmarges moeten ze halen door het personeelsbestand in te krimpen, het overblijvende personeel veel minder te betalen en veel zwaardere werkvoorwaarden op te leggen.

Alleen al voor het loon betekent dit op termijn een daling van €300 netto per maand. Dit is het gevolg van de in maart 2023 aangekondigde plannen van Delhaize om alle winkels te verkopen aan franchise-overnemers.

Foto: Kristel Van Damme

BBTK-voorzitter Myriam Delmee daarover: ‘De werknemers vallen dan niet meer automatisch onder de werkvoorwaarden van de huidige collectieve arbeidsovereenkomst (cao)”. De eigenaars van de franchises zijn niet verplicht de cao’s van de sector over te nemen. Ze bepalen zelf de loon- en werkvoorwaarden van hun personeel. Dat personeel staat in de nieuwe vestigingen veel zwakker dan in het grotere verband van de vroegere Delhaize-keten – wat de voornaamste doelstellingen van franchisering is.

Het Belgisch personeel in België verzet zich al maanden tegen deze plannen, maar de Belgische Delhaize-directie wiegert elk overleg. Kristel van Damme, vakbondsbestuurder AVC Puls: ‘De directie voert zijn plannen verder uit zonder ook maar één concrete afspraak te maken met de vakbonden.’

“In het verleden was Delhaize een voorbeeld van sociaal overleg in de retailsector’, aldus nog Van Damme. Dat is niet langer het geval. Meerdere stakingsacties werden door de directie gebroken, met rechtzaken in kortgeding.

Ook bij de Nederlandse holding Ahold, waar Delhaize sinds 2016 deel van uitmaakt vinden de vakbonden geen enkel gehoor. Ahold is volgens hen de echte oorzaak van de stugge houding van Delhaize. Op een recente poging van het FNV om een gesprek te regelen tussen de Belgische vakbonden en Ahold heeft het concern negatief gereageerd. Michiel Al, woordvoerder van het FNV-Handel: “Het lijkt wel alsof Ahold zich totaal niet bekommert om de werknemers in België.”

Dinsdag 14 en woensdag 15 november komen vakbonden van de retailsector uit heel Europa in Amsterdam samen om te praten over de toekomst en over samenwerking tussen de vakbonden. Ook het onderwerp van e franchisering staat daarbij op de agenda. Volgens Belgische vakbondsbestuurders: “Samenwerking tussen vakbonden over de grenzen heen wordt steeds belangrijker, ook in de retailsector”.

 

Zie voor wat achtergrond bij de syndicale collega’s van het FNV: Interview Kitty Jong, FNV-vice-voorzitter (20:36):

Interview Bas van Weegberg, FNV-Jongeren (14:32):

 

Note:

1   ACV-Puls is de ACV-vakcentrale voor werknemers uit de financiën, non-profit, distributie en diensten. De Bond van Bedienden, Technici en Kaderleden (BBTK) is een ABVV-vakcentrale. ACLVB is de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België. De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is de grootste vakbondskoepel van Nederland. Het FNV verenigt meerdere sectoren en 13 vakbonden en heeft ongeveer 1 miljoen leden.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!