Bron: 11.11.11
11.11.11

NGO’s dagen Israëlisch scheepvaartbedrijf voor de rechter: ‘illegale wapenhandel via Antwerpse haven’

De Israëlische rederij ZIM kwam eind 2023 in opspraak nadat uit onderzoek van Vredesactie en International Peace Information Service (IPIS) bleek dat het maar liefst 246 ton aan munitie vanuit Hamburg via de haven van Antwerpen vervoerde. Minstens tien schepen verzorgden dat transport met als eindbestemming: de havensteden Ashdod en Haifa in Israël.

woensdag 15 mei 2024 14:19
Spread the love

 

Vandaag dienden 11.11.11, Al-Haq Europe, Association Belgo-Palestinienne (ABP), Broederlijk Delen, De-Colonizer, Intal, Oxfam, Vredesactie en Vrede vzw dan ook een strafklacht in tegen ZIM. De organisaties slepen de rederij en onbekenden voor de rechter wegens inbreuken op het wapenhandeldecreet.

“Voor geen enkele van de passages werd een doorvoervergunning aangevraagd. Indien aangevraagd, zou ZIM zo’n vergunning ook niet gekregen hebben. De Vlaamse overheid stelt duidelijk geen uitvoer of doorvoer van wapens goed te keuren naar Israël als de eindgebruiker de Israëlische overheid is, wegens strijdigheid met de criteria in de wetgeving. Deze doorvoer is dus een strafbare overtreding van het Wapenhandeldecreet”, licht Hans Lammerant van Vredesactie toe.

“Gezien de bezetting en de voortdurende oorlog in Gaza is de kans significant dat die eindgebruiker het Israëlische leger is, en is er een duidelijk risico dat het gebruikt zal worden in oorlogsmisdaden.”

Bron: 11.11.11

Strafrechtelijke klacht ingediend op Nakba-dag

De timing van de strafklacht van de organisaties, 15 mei, valt samen met de herdenking van 76 jaar Nakba of ‘catastrofe’ in 1948, toen meer dan 800.000 Palestijnen uit hun huizen werden verdreven, talloze bloedbaden werden aangericht en meer dan 531 dorpen werden verwoest.

“Het Palestijnse volk herdenkt de Nakba terwijl Israël hen het recht op zelfbeschikking blijft ontzeggen, hen onderwerpt aan een langdurige militaire bezetting, een apartheidsregime, vervolging en daden van genocide”, zegt Dima Issa van Al-Haq Europe.

“Israëls niet aflatende agressie tegen Gaza en de grondaanval op Rafah hebben tienduizenden mensen, die al meerdere keren ontheemd waren, uit hun schuilplaatsen en geïmproviseerde huizen verdreven”, aldus de organisaties op een persconferentie in de haven van Antwerpen.

“Het voortdurende geweld dreigt hen uit Gaza te duwen als deel van een bredere campagne van gedwongen verplaatsing, transfers en uitzetting. De internationale gemeenschap heeft de macht en mogelijkheden om die oorlogsmisdaad te stoppen.”

Bron: 11.11.11

Stop alle wapendoorvoer richting Israël

De mensenrechtenorganisaties roepen de Belgische overheid dan ook op tot dringende actie. Daarbij pleiten ze voor een totale stopzetting van de import, export en doorvoer van wapens, evenals alle militaire samenwerkingen met de Israëlische wapenindustrie. “België steunde begin april 2024 reeds een VN-resolutie in de Mensenrechtenraad in die richting, maar de verschillende bevoegde regeringen laten vooralsnog na om zelf de daad bij het woord te voegen.”

“Het risico op genocide is duidelijk benoemd, toch gaat Israël door met de agressie op Gaza en de aanval op Rafah en blijven landen en bedrijven deze oorlog voeden”, benadrukt 11.11.11-directeur Els Hertogen. “België moet het voortouw nemen om de uitvoer en doorvoer van wapens  munitie richting Palestina te stoppen en de druk verder op te voeren voor onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren.”

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!