Media. Afbeelding van Megan Lee via Pixabay
Opinie, Mediakritiek - and

Alle media bedrijven journalistiek vanuit een specifieke ideologische invalshoek

Volgens Professor Mediastudies Ike Picone (VUB) brengen 'media zoals DeWereldMorgen en MO* (...) nieuws vanuit een specifieke ideologische invalshoek'. Die stelling is volledig juist, maar tevens zeer onvolledig. Dit geldt immers voor alle media.

donderdag 2 november 2023 17:37
Spread the love

 

Recent werden twee organisaties DeWereldMorgen.be en Vrede vzw door Marius Meremans, Vlaams Parlementslid van de N-VA, aangevallen met beschuldigingen van onder meer ‘steun aan terrorisme’ omwille van de berichtgeving over de oorlog van Israël tegen de bevolking van Gaza.

Ten gronde klopt dit natuurlijk niet. Wij steunen geen enkele vorm van terrorisme. Ook het staatsterrorisme van Israël tegen de bevolking van Gaza steunen we niet. We hopen van Marius Meremans hetzelfde.

Vlaams minister-president Jan Jambon, tevens Vlaams minister van cultuur, antwoordde met de beslissing een inspectie te gelasten van beide organisaties om na te gaan of zij de voorwaarden van hun subsidiëring al dan niet zouden hebben overtreden.

Naar aanleiding van deze poging tot intimidatie werden een aantal mediacommentaren, opinies en lezersbrieven gepubliceerd die grotendeels de verdediging van de twee geviseerde organisaties opnemen.

Inspectie welkom

DeWereldMorgen is ontstaan uit onvrede met de manier waarop de grote mediabedrijven omgaan met de werkelijkheid, door middel van selectie van wat passeert als nieuws of niet, door framing, taalgebruik, tijdsbestek, titels, commentaren.

Wij verwelkomen inspecties. Reeds dertien jaar voldoen we aan alle vereisten voor subsidiëring als socioculturele organisatie.

DeWereldMorgen is ontstaan uit onvrede met de manier waarop de grote mediabedrijven omgaan met de werkelijkheid

Wij worden gesubsidieerd omdat we mensen helpen media te maken en te verspreiden. In ons beleidsplan voor de lopende periode zeiden we: “Het Vlaamse medialandschap wordt steeds meer bepaald door enkele spelers en buitenlandse multinationals (zoals Facebook en Twitter). Dit leidt tot ongezonde machtsconcentraties en steeds meer informatie die achter betaalmuren verdwijnt.”

“Daartegenover plaatsen wij de noodzaak van open, toegankelijke mediaplatformen die gedragen worden door geëngageerde vrijwilligers en zich niet laten leiden door commerciële motieven. Hierdoor kan ook een inhoudelijk tegenwicht ontstaan tegenover de inhoud die de meeste commerciële media brengen.”

Wat je bij DeWereldMorgen leest is dus anders dan wat je in de mainstreammedia leest en ziet, in de eerste plaats omdat het door andere mensen en om andere redenen gemaakt wordt. De meeste van onze auteurs zijn geen professionals, en daar zijn we nog trots op ook! Zeker omdat we dezelfde kwaliteit nastreven als andere media, die met veel meer middelen gemaakt worden.

Andere ideologische invalshoek

Wij zijn links. Voilà, nu weet u het. Om het in de termen van ons beleidsplan te zeggen: DeWereldMorgen streeft naar het “tot stand komen van een gedekoloniseerde, antiracistische, duurzame, inclusieve, basisdemocratische en sociaal rechtvaardige samenleving en onderschrijft de waarden die tot een dergelijke samenleving bijdragen.”

Dat weet onze subsidiërende overheid al jaren. Wij willen de maatschappij en de wereld verbeteren, en nog geen klein beetje. En omdat de overheid het tot nog toe een meerwaarde vond dat gewone burgers media konden maken en aan maatschappelijke verandering konden werken, hebben we daarvoor een al met al bescheiden som aan subsidies mogen gebruiken. We zullen die blijven aanvragen, omdat we geloven dat we een meerwaarde zijn voor zowel onze mediamakers als voor een breed publiek.

Geïnterviewd door De Standaard zegt VUB-professor Mediastudies Ike Picone: “Media zoals DeWereldMorgen.be en MO* brengen nieuws vanuit een specifieke ideologische invalshoek”.

Dat willen we volledig beamen. Wij komen er open en transparant voor uit dat onze analyse van de feiten, opinies, commentaren, interviews gedreven worden door de wil om die andere versie te geven over de gebeurtenissen.

Tabel: imec.be

DeWereldMorgen wil nieuws brengen vanuit een ‘andere ideologische invalshoek’ dan de grote mediabedrijven. De nadruk in de voorgaande zin ligt op het woord ‘andere’. Wij zijn het met andere woorden niet eens met de ideologische invalshoek van de mainstreammedia.

Want dat hebben de grote media wel degelijk: een eigen specifieke ideologische invalshoek. Daar hebben ze volledig recht op. Waar ze geen recht op hebben is ten eerste te doen alsof ze géén eigen specifieke ideologische invalshoek zouden hebben en ten tweede te pretenderen dat nieuws gebracht door grote media per definitie meer betrouwbaar zou zijn.

De stelling van professor Ike Picone klopt. DeWereldMorgen.be en MO* brengen inderdaad nieuws vanuit een eigen specifieke ideologische invalshoek. De stelling is echter onvolledig en daarom wat misleidend. Er ontbreekt immers een essentiële aanvulling aan: … net zoals alle media.

Er is inderdaad een verschil. Media als DeWereldMorgen, MO* en een aantal andere kleine mediamakers komen open en transparant uit voor die eigen ‘specifieke ideologische invalshoek’. Dat doen de grote media niet.

De eigen ideologische agenda verdoezelen maakt voor de grote media deel uit van hun verdienmodel. Zij willen dat hun publiek hen leest/beluistert/bekijkt vanuit de indruk dat ze objectief of neutraal zouden geïnformeerd zijn. Dat is niet zo en dat is niet correct.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!