Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  In onze verkiezingscheck Palestina, Oekraïne en de weg naar vrede schreven we dat het partijprogramma van CD&V eerder uit algemeenheden bestond. We vonden in hun programma geen eis dat de wapenleveringen aan Israël moeten stopgezet worden. Daarover maakten we ook een visual, die goe...

  De Federatie, de koepel van de organisaties in het sociocultureel volwassenwerk en de amateurkunsten, heeft unaniem een resolutie aangenomen die aan de nieuwe Vlaamse regering vraagt om onverkort in te zetten op vrije en autonome organisaties. Die autonomie staat steeds meer onder druk....

  Koen Van Kerkhoven, Secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC), praat ons bij: “We proberen al jaren tot een loopbaanpact te komen, een heleboel afspraken over wat het werk en de loopbaan van een leraar moet zijn. Dat is onder minister Crevits niet gelukt. De huidig...

  Bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt (Lier) kunnen er 1.116 jobs sneuvelen. Tijdens een speciale ondernemingsraad maakte de directie bekend dat deze herstructurering zich zal uitstrekken over de komende drie jaar, waarbij dit jaar al 830 banen geschrapt zouden worden. "Ik denk dat...

  Eén van de oorzaken is een recente hervorming van het stelsel ‘leren en werken’. Leerlingen vanaf 16 jaar konden ervoor kiezen om een deeltijdse baan te zoeken, en daarnaast nog enkele dagen per week naar school te gaan. Het was een manier van schoollopen die vooral gericht was op leerl...

  Sterker en rechtvaardiger onderwijs. Iedereen geeft een eigen invulling aan die wens. Het Masereelfonds werkte een jaar lang rond onderwijs, en lanceerde in het najaar de campagne Maak het wijs, die leerkrachten, directies, ouders en leerlingen uitdaagde om hun eigen wensen voor onderwi...

  Dat blijkt bijvoorbeeld uit de uitgaven die de Vlaamse politieke partijen op sociale media doen. Waar middenpartijen als Open VLD en Vooruit ‘slechts’ enkele honderden euro’s uitgeven aan de promotie van berichten op sociale media over de boerenprotesten, gaf Vlaams Belang minstens 6.10...

  We bellen met Henk Vanthournout, secretaris van ACV Voeding en Diensten, net na de vergadering. Die ging door in Tour & Taxis in Brussel, in een zaaltje, niet toevallig, tegenover de kantoren van sectorfederatie Federgon. We horen een flink fluitconcert op de achtergrond. “De dames ...

  Het was uitkijken naar Mijn kind, slim kind, het boek waarmee Duyck een groot geïnteresseerd publiek wil aanspreken en dus verder op het onderwijsdebat wil wegen. Hij toont zich meteen eerlijk in de inleiding: “Het boek is niet enkel wetenschap. Ik zal je ook uitleggen hoe het onderwijs...

  In oktober stelde Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) een stekelige vraag aan Jan Jambon, partijgenoot en naast Vlaams Minister-President ook bevoegd voor Cultuur. Of het wel kan dat DeWereldMorgen en Vrede vzw openlijk kant kiezen in het conflict in de Gazastrook. Meteen werden...

Load More