Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  BTB lijkt daarmee een flinke bocht te maken. Tot nu toe had de vakbond, net als de andere bonden, gesteld dat platformwerkers als gewone werknemers moesten gezien worden, met dezelfde rechten, tenzij duidelijk kon aangetoond worden dat ze als zelfstandigen werkten. Een zogenaamde ‘derde...

  We ontmoeten Nadia Naji in een wat hippe bar vlak naast het Federaal Parlement. Woordvoerder Veva Daniëls luistert aandachtig mee, maar komt zelden tussenbeide. Klopt het dat de partijvoorzitter zo’n machtige politicus is? Is dat wel zo? Hoe wordt het partijprogramma bij jullie gevor...

Lees hier het stuk van Koenzel: Reactie op het verwijderen van M. Desmet op DWM In debat met Desmet? De belangrijkste vragen die je stelt zijn strategische vragen. Zou DeWereldMorgen beter plaats bieden aan een bijdrage van Mattias Desmet? Jij vindt van wel, wij eerder van niet. Ieder zijn me...

  Eind augustus werd de groep van een 40-tal seizoenarbeiders uit Roemenië en Polen overgebracht om te werken op de boerderij van Wim Van der Velpen, nabij Bekkevoort. De afspraken verliepen via een Roemeens tussenpersoon, P., die als vertegenwoordiger functioneerde. De arbeiders werd ...

  Verdere resultaten uit het onderzoek: maar liefst 55% van de winkelbedienden heeft een tweede job of denkt eraan een bijbaantje te zoeken. Het overgrote deel van de werknemers kreeg in 2022 nog geen loonopslag buiten de indexering. De winkelbedienden geven ook aan dat ze niet voldoende ...

  De blogtekst van Desmet is op vele platforms, waaronder Doorbraak, te lezen. Onze beslissing om deze tekst bij ons platform offline te halen, is niet bedoeld om de professor monddood te maken. Dat zou ons niet lukken als we het al zouden willen. Wat we wel doen, is desinformatie en extr...

  Milo Rau bracht begin september zijn nieuwe boek 'Theater is democratie in het klein - Kunst, maatschappij en verzet' uit. Centraal in zijn werk staat het globaal realisme: hij stelt de realiteit niet voor, maar maakt de voorstelling zelf reëel. En dat is tegelijkertijd ook het eerste s...

  In 2019 werd de kinderbijslag een Vlaamse bevoegdheid en werd ze omgevormd tot het groeipakket. Voortaan maakten andere Vlaamse maatregelen voor gezinnen met kinderen, zoals de schooltoelage, automatisch deel uit van het bedrag dat ieder gezin met kinderen ontving. Bij die hervorming...

  Rudi Van Rompaey is vakbondsdelegué voor BBTK, de bediendenbond binnen het ABVV, bij Maersk. Dat bedrijf verscheept wereldwijd containers. Het ABVV roept alle leden op om naar Brussel te komen. Na een samenkomst op het Muntplein trekt de betoging naar de hoofdzetel van het Verbond van B...

  Desmet beweerde in het programma dat hij zelf gezien heeft hoe openhartoperaties onder hypnose veilig kunnen verlopen zonder dat de patiënt verdoofd hoeft te worden. In een reactie op Facebook heeft de professor sindsdien al toegegeven dat hij die operaties niet met eigen ogen gezien he...

Load More