Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

  Tim Verheyden is een journalist die zijn nek durft uitsteken. Hij confronteerde voor een lopende camera Dries Van Langenhove met de inhoud van de geheime chatgroepen van Schild en Vrienden. Dat Verheyden een uitstekend verteller is weten we sinds zijn docuseries Privacy en ik en Faceboo...

  Tim Verheyden: “Het is zonde dat de sociale media geworden zijn wat ze zijn. Er gebeuren ook leuke dingen op. Er zijn creatieve en innovatieve vlogs, mensen doen fantastische dingen op Instagram en TikTok, op Wikipedia waar goede moderatoren aan de slag zijn, Reddit... maar er is een do...

  Eindtermen zijn de minimumdoelen voor het onderwijs, datgene wat iedereen moet kennen en kunnen om over te gaan naar een volgende graad. De eerste generatie eindtermen werd in de vroege jaren 1990 ingevoerd. Eindtermen zijn geen kant-en-klare lesinhouden. Ze bepalen wat je moet kenne...

  Het onderwerp van deze therapie is een gevoel dat in onze cultuur aanwezig is, het gevoel van onbehagen en woede. Willaert ontleent de termen aan Sigmund Freud, die stelt dat beide onlosmakelijk bij de menselijke natuur horen. Mensen worden gedreven door drift en conflict. Zelfs in een ...

  Dat heeft niet kunnen voorkomen dat de peilingsresultaten voor wiskunde in het basisonderwijs voor de zoveelste keer achteruitboeren. Sommige einddoelen worden nog door amper 40% van de leerlingen behaald. Het heeft niet kunnen voorkomen dat 21% van de leerkrachten symptomen van burn...

  “Regularisatie van mensen zonder papieren is een uitzonderingsmaatregel die ik als staatssecretaris voor Asiel en Migratie kan nemen”, zegt Sammy Mahdi in De Ochtend op Radio vandaag 3 juni. “De actievoerders die vorig jaar in de Begijnhofkerk in Brussel in hongerstaking gingen, vragen ...

  Nancy Libert kent het onderwijs door en door. Ze stond 20 jaar voor de klas, vooral in het secundair beroepsonderwijs, en leidt vandaag ACOD Onderwijs als algemeen secretaris. Wie beter om te antwoorden op de vraag: is het onderwijs nog wel aantrekkelijk als werkplek? Nancy Libert: “...

  “In elke oorlog wordt iedereen die voorzichtig is, die naar de argumenten van beide partijen luistert alvorens een standpunt te vormen, of die officiële informatie in twijfel trekt, onmiddellijk beschouwd als medeplichtig aan de vijand”, aldus historica Anne Morelli. Daar doet DeWere...

VRT-medewerkers in actie

  Michelle Graus: “Bij het aantreden van de huidige Vlaamse Regering kregen we te horen dat we 44 miljoen moesten besparen. De toenmalige gedelegeerd bestuurder, Paul Lembrechts, heeft zich daar toen samen met het personeel tegen verzet. Het publiek heeft dat protest gesteund. Ruim 1800 m...

  Het brengt ons recht naar Jan Blommaert, van wie als hommage enkele korte eerder gepubliceerde teksten zijn opgenomen. Het brengt ons ook naar Antonio Gramsci, de Italiaanse marxistische denker waar Zahidi en Vanderbeeken in de inleiding naar verwijzen. Wie erin slaagt om zijn eigen ter...

Load More