foto Wikimedia
Opinie - Belgische Coalitie Tegen Kernwapens

NAVO leiders drijven de nucleaire dreiging op

De staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen hadden op de NAVO-top in Vilnius (11 & 12 juli) geen oren naar de-escalatie en dreven de nucleaire dreiging alleen maar verder op.

dinsdag 18 juli 2023 09:53
Spread the love

 

De leiders van de NAVO-landen bekritiseerden de Russische beslissing om tactische kernwapens te ontplooien in Wit-Rusland. Tegelijkertijd legitimeerde de NAVO de VS-kernwapens die voorwaarts ontplooid liggen in België, Duitsland, Nederland, Italië en Turkije.

De militaire alliantie heeft besloten om haar nucleaire afschrikkingscomponent te blijven moderniseren en om in te zetten op intensievere nucleaire oefeningen. Dit is een gevaarlijk signaal naar de andere kernwapenstaten toe en kan escalerend werken.

Het internationaal Verdrag inzake het Verbod op Kernwapens (TPNW) wordt op die manier volledig genegeerd. Het TPNW is uiteraard niet compatibel met de nucleaire afschrikkingsdoctrine van de NAVO. De leiders van de lidstaten blijven hypocriet beweren dat het TPNW het nucleaire non-proliferatie- en ontwapeningsregime en het Non-proliferatieverdrag (NPT) van 1970 dreigt te ondermijnen.

Al deze argumenten tegen het TPNW werden al ontkracht door verschillende studies. De reden waarom de NAVO zo fel gekant is tegen het TPNW is omdat het verdrag beschouwd wordt als een bedreiging voor de politieke eensgezindheid omtrent de nucleaire strategie van de NAVO.

Hoewel de NAVO pretendeert voor een wereld zonder kernwapens te zijn, is nucleaire ontwapening duidelijk geen prioriteit

Op de NAVO-top in Vilnius werd met klem herbevestigd dat nucleaire wapens voor de NAVO essentieel zijn. Hoewel de NAVO pretendeert voor een wereld zonder kernwapens te zijn, is nucleaire ontwapening duidelijk geen prioriteit. De kans om de huidige alarmerende nucleaire dreiging te verminderen werd niet gegrepen.

De redeneringen van de NAVO zijn paradoxaal en onhoudbaar in het huidige geopolitieke klimaat. De Belgische Coalitie tegen Kernwapens veroordeelt ten stelligste de houding van de NAVO en haar lidstaten die kernwapens blijven legitimeren en geen stappen ondernemen om van nucleaire ontwapening een feit te maken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!