Foto: Malkia Mutiri
Netwerk Duurzame Mobiliteit

Nabijheidsbudget voor iedereen leidt tot meer duurzame mobiliteit

Om een trendbreuk op het vlak van mobiliteit te realiseren zijn 3 sleutelmaatergelen noodzakelijk: investeren in mensen in plaats van asfalt, de invoering van een slimme kilometerheffing voor personenwagens en de introductie van een nabijheidsbudget voor iedereen. Dat stelt het Netwerk Duurzame Mobiliteit in een memorandum in de aanloop naar de verkiezingen in 2024.

vrijdag 10 maart 2023 10:59
Spread the love

 

Van mobiliteitsbudget voor werknemers naar nabijheidsbudget voor iedereen

Een van de sleutelmaatregelen die Netwerk Duurzame Mobiliteit voorstelt is het invoeren van een nabijheidsbudget voor iedereen. “Met het nabijheidsbudget voor iedereen gaan we een stap verder dan het mobiliteitsbudget voor werknemers, dat de salariswagen in stand houdt en maar mondjesmaat toegepast wordt”, zegt Miguel Vertriest, beleidsmedewerker van het netwerk.

Door alle fiscale voordelen voor de salariswagen te schrappen, is het mogelijk om elke Belg jaarlijks een nabijheidsbudget van 400 euro per jaar toe te kennen. Dat bedrag stelt je in staat om bijvoorbeeld een netabonnement voor De Lijn aan te kopen of je huisvestingskosten een stukje te verlichten. Het nabijheidsbudget staat volledig los van het al dan niet aanbieden van een bedrijfswagen en zelfs van de arbeidsovereenkomst tussen werknemer en werkgever.

In plaats van een systeem dat overheidsmiddelen naar hoge inkomens laat vloeien, zoals de salariswagen (een mattheuseffect: meer dan de helft van de bedrijfswagens gaat naar de 10% hoogste inkomens), heeft het nabijheidsbudget voor iedereen een herverdelend effect en kan het budgetneutraal worden ingevoerd. Het nabijheidsbudget voor iedereen heeft ook een ecologische impact omdat het niet aanzet om meer kilometers af te leggen. Naast een betere (volks)gezondheid door actieve verplaatsingen, leidt dat ook tot een betere bezetting van het openbaar vervoer en dus ook een hogere kostendekkingsgraad. Zo komen er meer middelen om te besteden aan het aanbod openbaar vervoer.

Duurzame vervoermiddelen

Naast de 3 sleutelmaatregelen formuleert het Netwerk Duurzame Mobiliteit meer dan 120 concrete beleidsaanbevelingen voor de volgende legislatuur, opgedeeld volgens de 3 V’s: Verminderen – Verschuiven – Verschonen. “Om tot duurzame mobiliteit te komen moeten we ons minder ver verplaatsen, kiezen voor duurzame vervoermiddelen zoals de fiets, het openbaar vervoer of deelmobiliteit. Pas daarna moeten we de klimaatimpact van ons wagenpark verkleinen door te gaan elektrificeren”, zegt Matthias Vermael, coördinator van het Netwerk Duurzame Mobiliteit.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!