Bezetting Dienst Vreemdelingenzaken
Bezetting Dienst Vreemdelingenzaken 14 april 2022
Reportage -

Politieke bezetting van Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel

Op 14 april hebben een vijftigtal actievoerders de Dienst Vreemdelingenzaken bezet om "het beschamend migratiebeleid" aan te klagen. Ze veroordelen het geweld aan de grenzen en het uitsluitingsbeleid dat mensen in ballingschap sorteert. Ongeveer 25 actievoerders werden administratief gearresteerd.

vrijdag 15 april 2022 11:08
Spread the love

 

De Dienst Vreemdelingenzaken is de eerste plek waar de opvang (of niet-opvang) wordt georganiseerd voor mensen die asiel of administratieve regularisatie aanvragen. De Dienst Vreemdelingenzaken, in samenwerking met het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), bepaalt wie al dan niet toegang krijgt tot het Belgische grondgebied, wie wordt uitgewezen, wie wordt opgesloten of wie een “bevel om het grondgebied te verlaten” krijgt.

Bezetting Dienst Vreemdelingenzaken

Voor het gebouw van Dienst Vreemdelingenzaken werden spandoeken geplaatst om de opheffing van grenzen te eisen. Vanuit de bezette Dienst Vreemdelingenzaken werd ook een radioprogramma “Aux Frontières de la Honte” op Radio Panik live uitgezonden.

De leuze van de actie: schande. Een actievoerster ter plaatse zegt: “Wij zijn diep beschaamd over de neokoloniale praktijken van de Belgische staat, via instellingen als deze. Beschaamd om te leven op een plek dat wordt geregeerd door politici die institutioneel racisme in stand houden, beschaamd over het onfatsoenlijke onthaal van migranten, beschaamd over de criminalisering van migranten. Al diegenen die medeplichtig zijn aan dit gewelddadig systeem, op elk machtsniveau, moeten zich ook schamen.”

Bezetting Dienst Vreemdelingenzaken

“Al diegenen die medeplichtig zijn aan dit gewelddadig systeem, op elk machtsniveau, moeten zich ook schamen.”

De actievoerders wijzen ook op de acties die mensen zonder papieren organiseerden: een aantal maanden geleden gingen honderden mensen zonder papieren in een hongerstaking en veertien dagen geleden organiseerden verschillende collectieven van mensen zonder papieren een kamp in Brussel om hun omstandigheden aan te klagen. Het kamp eindigde met een demonstratie voor de Dienst Vreemdelingenzaken.

Verschillende collectieven van mensen zonder papieren organiseren al jarenlang demonstraties en acties om hun stem te laten horen. Tevergeefs.

Bezetting Dienst Vreemdelingenzaken

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne hebben de Belgische staat en haar Europese bondgenoten ruimschoots aangetoond dat zij wél in staat zijn mensen op de vlucht op te vangen. Dit toont dat solidariteit een kwestie is van politieke wil.

De actievoerders stellen niet alleen de Dienst Vreemdelingenzaken aan de kaak, maar wijzen op een veel ruimer systeem: dat van grenzen. Gesloten grenzen voor de ene, en open grenzen voor de andere, zorgen voor een racistische, onderdrukkende en koloniale organisatie van het grondgebied die mensenlevens hiërarchiseert, categoriseert en rangschikt.

Gesloten grenzen voor de ene, en open grenzen voor de andere, zorgen voor een racistische, onderdrukkende en koloniale organisatie van het grondgebied.

 

Bezetting Dienst Vreemdelingenzaken

“Hoe kan het zijn dat ik me als blanke, Europese persoon met papieren vrij kan bewegen, waar ik wil, terwijl voor een enorm deel van de bevolking het overschrijden van een grens synoniem is met opsporing en controle?” zegt een andere actievoerder ter plaatse.

Kortgezegd eisen de actievoerders een onvoorwaardelijke vrijheid van beweging en vestiging voor iedereen en, met het oog daarop, de afschaffing van alle instituties die deze vrijheid belemmeren, te beginnen met de Dienst Vreemdelingenzaken.

Bezetting Dienst Vreemdelingenzaken

Luister ook naar het radioprogramma.

Bekijk een livestream tijdens de arrestaties:

 

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!