Foto: Krasnyi Collective / Karim Birkci-Nigassa
Getuigenis - Yves Bocklandt, Filet Divers

Mensen zonder papieren: “Droefenis”

De dader van de aanslag op Zweedse voetbalsupporters in Brussel was een man zonder papieren. In de nasleep van de aanslag werden, opnieuw, alle mensen zonder wettig verblijf gestigmatiseerd. Yves Bocklandt, Coördinator en eerstelijnswerker van Filet Divers vzw kroop na de recente ophef rond de groep mensen zonder wettig verblijf in vrijwel alle media in zijn pen en schreef de brief die hij niet wilde schrijven maar oh zo nodig is.

maandag 30 oktober 2023 13:24
Spread the love

 

Droefenis

Het is campagnetijd. De hete adem van verkiezingen hangt in de lucht.
Een man pleegt een aanslag.
Sleurt twee mensen de dood in.
Een terreurdaad van een extremist.
Tunesiër en zonder papieren.
Wat volgt is een stormloop van meningen die woorden als migratie, vreemdeling, illegaal en terreur
schijnbaar feilloos aan elkaar breien tot een hermetisch blok.
Dit feit. Deze gebeurtenis is er de perfecte illustratie van, zo blijkt…
Eindelijk. Nu kan men voluit gaan.
Tv schermen, kranten en sociale media sites vullen zich met woorden, vingers en vuisten.
Eruit, weg ermee….
Droefenis.
Dat is het woord dat bij me opkomt.
Droefenis om al dit geweld.
Als sociaal werker ben ik dagelijks in contact met mensen in armoede.
Ook mensen zonder papieren maken hier deel van uit.
Ik luister naar hun dagelijkse strijd om een menswaardig bestaan.
Ik voel de polsslag van hun streven om toekomst te geven aan hun kinderen.
Ik hoor hun verbijstering over de aanslag.
Ik zie de angst in hun ogen nu ze mee de eindeloze diepte in worden gesleurd,
hun pijn nu ze mee gebrandmerkt worden als illegaal, gevaarlijk, terrorist…
Droefenis om de schaamte die ze voelen bij het zien van wie ze zijn in de ogen van zovele anderen.
Wie zonder papieren is verstopt zich nu nog dieper in de kieren van onze samenleving.
Bang zoekt men de schuilkelders op uit schrik voor de toorn van zoveel bange mensen.
Droefenis
Dat is het woord dat bij me opkomt.
Droefenis en een diep verlangen naar moed.
Mensen
die opstaan
zij aan zij met zoveel verworpenen
Deze daad van extreem geweld
mag geen vrijgeleide zijn om te ontmenselijken
en alles op één hoop te gooien.
Mensen zonder papieren zijn even divers als welke verzamelnaam ook.
Ik zie hun gezicht, ken hen bij naam.
En ik kan getuigen : het zijn mensen zoals U en ik, zoekend naar een menswaardig bestaan.

 

Filet Divers vzw is een sociale kruidenier gevestigd in Antwerpen. De vzw biedt een kansrijke omgeving voor mensen die armoede ervaren en geven hen het woord om samen aan armoedebestrijding te doen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!