Archief AV 27 november 2022. Foto: newb.coop
Getuigenis -

Algemene Vergadering NewB keurt samenwerking met vdk goed, een deelnemer getuigt

De Algemene Vergadering van de ethische bank NewB heeft op 14 januari 2023 de samenwerkingsovereenkomst met de coöperatieve vdk bank goedgekeurd. Piet de Bisschop, een van de ambassadeurs-vrijwilligers van NewB, was er bij en schreef er deze indruk over neer. "Dit verhaal niet af. Er wachten nog vele uitdagingen. Het loont de moeite om samen door te gaan".

zaterdag 14 januari 2023 18:30
Spread the love

 

Omdat het best is correct én vlug (tot hiertoe heb ik nog niks gevonden op onze Vlaamse Openbare Omroep – het zal wel komen, wachten op Sint Juttemis zoals een oud Vlaams spreekwoord ons leert) informatie te geven, plaats ik hierbij het bericht op de Franstalige openbare zenden RTBF.be (je vindt daar ook bakken meer info over dit dossier dan op vrt.nws) dat NewB aan een nieuw leven toe is.

Als ambassadeur-vrijwilliger heb ik met een gelukzalig gevoel de Algemene Vergadering van 14 januari verlaten. New B leeft (nog). In tegenstelling tot wat sinds jaar en dag in de Vlaamse media altijd is verkondigd.

Logo: vdk.be

Ondanks de negatieve berichten die de toenmalige gouverneur van de Nationale Bank kwistig rondstrooide. Ondanks de immer illustere geest van Rik Van Cauwelaert die NewB van in den beginne kapittelde als “een doodgeboren kind”. Zij vonden in de Vlaamse media gretig gehoor. Maar toch: NewB leeft !

Alhoewel, Rik heeft een punt: de kapitaalverhoging van najaar 2022 was mislukt. Ik citeer uit het bericht van de RTBF: “NewB slaagde er niet in grote investeerders te overtuigen om geld in zijn project te injecteren”.

Voor mij is het duidelijk dat het vooral langs Vlaamse kant ontbrak aan enthousiasme om in dit project NewB te geloven. Deze tendens was van in het begin duidelijk. Niet zozeer wat betreft organisaties, wel zoveel sterker mij de mainstream media en in het totale politieke landschap. Een negatieve tendens was daar van bij de start gezet.

Het maakt mij daarom dubbel gelukkig dat net de vdk bank uiteindelijk wél deze stap heeft gezet. De v van vdk staat immers niet voor Vlaams (een naamswijziging die nogal wat opportunistische instellingen van allerlei pluimage in onze regio wél hebben doorgevoerd) maar voor Volks, de Volksdepositokas.

Dit is en teken aan de wand. Het is ook uitdrukkelijk het doel om met deze samenwerking een duurzaam, ethisch én nationaal verhaal verder uit te bouwen.

Logo: newbcoop

NewB past in het groeiend verzet en in de vele initiatieven die de laatste decennia het licht zagen om weerwerk te bieden in ons land (en uiteraard ook internationaal, wereldwijd) tegen het neoliberalisme en de verrechtsing.

Er waren vroeger ook al de vakbonden, maar die zaten sinds de jaren 1980 in het defensief. De agenda werd meer en meer urgent: ongelijkheid, klimaatproblemen en onverdraagzaamheid verdroegen immers niet langer uitstel.

Verzet groeide op vele vlakken: politiek, media, cultureel, milieu- en mensenrechtengroepen… Met wisselend succes: laat vele bloemen bloeien. Het motto was steeds hetzelfde: Hart boven Hard. Een andere wereld is mogelijk!

Zo ook een andere bank. NewB is ontstaan in 2011 in de nasleep van de financiële en kredietcrisis van 2008, al was van in het begin duidelijk dat het een moeizaam verhaal ging worden.

Opboksen tegen de multinationaal georganiseerde, financiële mastodont is geen kattenpis. Ondanks de massale belangstelling werd het dus ei zo na een zwanenzang. Een tocht naar Canossa?

Toch niet: het pleit voor de medewerkers en de vrijwilligers dat zij bleven volhouden: NewB leeft !

En verder? Zoals met zovele andere mensen en organisaties die aan de weg timmeren is dit verhaal niet af. Er wachten nog vele uitdagingen. Het loont de moeite om samen door te gaan.

En wat NewB en vdk bank betreft: sluit je aan, bouw mee aan een andere bank!

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!