Actiekamp Mensen zonder papieren
Actiekamp Mensen zonder Papieren, 31 maart Brussel
Open brief - Mensen zonder papieren

Actiekamp voor de regularisatie van mensen zonder papieren

Op 31 maart worden verschillende bezettingen, bewoond door enkele honderden mensen zonder papieren, met uitzetting bedreigd. Daarom organiseren vrouwen en mannen zonder papieren, met de steun van het maatschappelijk middenveld, een actiekamp in Brussel. Een open brief en een fotoreportage.

donderdag 31 maart 2022 16:12
Spread the love

 

Met deze actie wensen wij onze verbondenheid met België te demonstreren en onze fundamentele rechten als burgers op te eisen, die van essentieel belang zijn om een waardig leven te kunnen leiden.

Om ons doel te bereiken organiseren we op donderdag 31 maart om 14.00 uur een grote mars om een openbare ruimte in Brussel te bezetten.

Al jaren bezetten duizenden mensen zonder papieren gebouwen in België om onze eis voor burgerrechten zichtbaar te maken. Wij organiseren ons in bezettingen waarbij wij precaire conventies afsluiten met eigenaren van leegstaande gebouwen en lokale overheden.

Dit doen we om het migratiebeleid van dit land aan de kaak te stellen die ons dwingt te leven in onrechtvaardigheid, precariteit en confronteert ons met institutioneel racisme. Deze politiek vertegenwoordigen jullie niet.

De bezetting van leegstaande gebouwen is niet enkel een kwestie van huisvesting. Het gaat erom het migratiebeleid te veranderen die van toepassing is voor alle migranten zonder onderscheid.

De opvang van Oekraïners die de oorlog ontvluchten is een uitzondering op wat de regel zou moeten zijn.

Ja, de opvang van Oekraïners die de oorlog ontvluchten is een uitzondering op wat de regel zou moeten zijn. Alle migranten, en dus ook alle migranten zonder papieren, hebben recht op een waardig leven en werk. In tegenstelling tot wat jarenlang is herhaald, toont België vandaag dat het in staat is verblijfsvergunningen af te geven aan migranten, waarmee ook de duizenden vacatures voor knelpuntberoepen ingevuld kunnen worden.

In het verlengde van de vele acties die de beweging van mensen zonder papieren al jaren voert, strijden wij vandaag verder voor gelijke rechten: wij, mensen zonder papieren die in België wonen, organiseren op 31 maart een actiekamp, ergens op een prominente plek in Brussel. Dit kamp zal op democratische wijze worden georganiseerd door alle betrokken collectieven en personen.

Wij willen u er nogmaals aan herinneren: onze strijd zal pas eindigen op de dag dat vrouwen, mannen en kinderen zonder papieren in België toegang zullen hebben tot hun fundamentele rechten: het recht op werk, het recht op onderwijs en opleiding, het recht op een gezinsleven…

Wij zijn hier, wij wonen hier, wij werken hier en wij voeden onze kinderen hier op.

Wij zijn hier, wij wonen hier, wij werken hier en wij voeden onze kinderen hier op. Wij zijn uw buren, collega’s, klanten of uitgebuite werknemers. Wij willen erkend worden als volwaardige burgers van dit land.

Iedereen is welkom op het kamp, Havenlaan 12 in Brussel. U kan ons daar vanaf de 31ste maart en ook de dagen erna vinden. Onze vastberadenheid zal uiteindelijk een einde maken aan dit hartverscheurende onrecht.

 

Meer info hier.

 

Actiekamp Actiekamp Mensen zonder papieren

Actiekamp Actiekamp Mensen zonder papieren

Actiekamp Actiekamp Mensen zonder papieren

Actiekamp Actiekamp Mensen zonder papieren

Actiekamp Actiekamp Mensen zonder papieren

Actiekamp Actiekamp Mensen zonder papieren

Actiekamp Actiekamp Mensen zonder papieren

Actiekamp Actiekamp Mensen zonder papieren

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!