Rinus Beintema

Rinus Beintema, Robin Hood van de cannabis broedt op plan om cannabinoïden, betaalbaar en legaal in Europa te leveren!

In 2018 kon u lezen hoe een gedreven Fries, Rinus Beintema, een aparte stichting, Suver Nuver, opzette om medicinale cannabis (MC) aan een betaalbare prijs aan Nederlandse patiënten te bezorgen. Ondanks deze zeer nobele gedachtegang, wat hem de bijnaam de Robin Hood van de cannabis opleverde, wist Rinus al van bij aanvang dat de rechtbank de werkwijze van Suver Nuver wellicht zou veroordelen indien het tot een rechtszaak kwam.

donderdag 25 november 2021 11:25
Spread the love

Kroniek van een verwachte rechtszaak

Toch wou hij deze mogelijkheid niet uit de weg gaan. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan wou hij bewijzen dat de cannabisplant niet die gevaarlijke plant is waar de overheid haar voor wegzet. Tevens zou hij in de rechtszaal beargumenteren dat onder de huidige wettelijke omstandigheden de therapeutische effecten van MC, waarvan ondertussen meer dan 16.000 Suver Nuver-donateurs (patiënten) genieten, voor heel veel andere patiënten onbereikbaar blijven.

Want de enige manier om, toen en nu, als patiënt aan legale medicinale cannabis te komen, is om degene die het Nederlands Bureau voor Medicinale Cannabis distribueert aan te kopen. Maar deze legale medicinale cannabis is dusdanig duur, dat het voor veel patiënten onmogelijk blijkt om hun heil erin te zoeken.

Wat in de sterren geschreven stond, werd in 2019 realiteit. Rinus moest in november van hetzelfde jaar voor de rechtbank verschijnen omdat hij en zijn stichting er door het Openbare Ministerie (OM) van verdacht werden de Nederlandse geneesmiddelen- en opiumwet te overtreden. Hij was blij toen het nieuws van de komende rechtszaak hem bereikte en keek reikhalzend uit naar de toekomstige debatten om zijn visie bij de rechtbank te verdedigen.

Tijdens de aangekondigde rechtszaak wilde Rinus de rechter duidelijk maken dat het gebruik van cannabisolie de gezondheid van veel donateurs (patiënten) van zijn stichting aanzienlijk verbeterde. Bovendien zou hij aantonen dat het voor de patiënt niet zo duur hoefde te zijn om aan een kwaliteitsvol cannabisproduct te komen. De ervaring die hij inmiddels met zijn stichting opdeed sterkte zijn visie hieromtrent. Vanzelfsprekend diende de overheid dan de huidige wetgeving aan te passen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid om de teelt van enkele planten per persoon wettelijk te reguleren en/of de mogelijkheid te scheppen om zijn stichting, of andere geroepenen, betaalbare cannabisproducten aan de man te laten brengen. Ook hierover wou Rinus, die de rechtszaak als een noodzakelijke discussie tussen verschillende maatschappelijke belanghebbenden zag, met de andere partijen in discussie gaan.

Van haar kant liet het OM, in oktober 2021, weten dat volgens haar Rinus en de stichting Suver Nuver de geneesmiddelen- en opiumwet schonden. Hierom eiste ze ten aanzien van Rinus een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden, plus een werkstraf van 120 uren, en ten aanzien van Suver Nuver een boete van 100.000 euro, waarvan 60.000 euro voorwaardelijk.

Inmiddels oordeelde de rechtbank van Overijssel op 18 november 2021 dat Rinus en de stichting zich schuldig maakten aan het zonder vergunning verstrekken van een geneesmiddel, en zodoende de geneesmiddelen- en opiumwet overtraden. Toch volgde de rechters de strafeisen van het OM niet op, waardoor ze geen straf of boete uitdeelden. Tevens onderkende de rechtbank dat de stichting, door het verstrekken van cannabisolie, haar best deed om aan een maatschappelijke behoefte te voldoen. Maar volgens de rechters is het een politieke taak om de huidige wantoestand op te lossen.

Bal in het kamp van politiek

Tijdens een gesprek op 22 november liet Rinus weten dat hij met gemengde gevoelens terugblikt op de uitspraak. “Op zich is het natuurlijk fijn dat de rechter noch tegen mij persoonlijk, noch tegen de stichting een straf eist. Maar uiteindelijk blijf ik wel schuldig bevonden en moet de stichting de distributie van medicinale cannabisolie stop zetten. Los van het persoonlijk ongemak komt hiermee de therapeutische cannabisolie bevoorrading voor 16.000 donateurs van de stichting op de helling te staan.”.

Dat de rechter in zijn vonnis de bal in het kamp van de politiek legt om de tekortkoming, die vele mensen met lede ogen aanzien, op te lossen, maakt niet veel indruk op de Robin Hood van de cannabis. Hij heeft weinig vertrouwen in een snelle positieve politieke ontwikkeling. “Dat stuk van de uitspraak is een dooddoener.”, stelt hij. “Vanzelfsprekend is het goed dat de rechter naar de wetgevende aansprakelijkheid verwijst, en de politieke klasse hierdoor onder druk probeert te zetten om de Nederlandse bevolking van een betere wet te voorzien. Toch geloof ik niet dat de overheid haar wetgeving hierdoor snel zal aanpassen, er zijn in het verleden legio andere voorbeelden die dat bewijzen. De uitspraak brengt ons wat dat betreft in een doodlopende steeg. Eentje waar de patiënten als eerste in dreigen vast te lopen. Te meer we in het verlengde van de uitspraak de verschillende laboratoria van de stichting moesten ontmantelen, en binnenkort dus geen cannabisolie meer aan onze donateurs zullen kunnen leveren.”.

Wellicht gaat Rinus niet in hoger beroep tegen het vonnis. “Meer bereiken dan een schuldigverklaring zonder strafoplegging zit er volgens mij niet in” verdedigt hij die keuze.

Opgedrongen drooglegging overbruggen

Hoewel de huidige ontwikkelingen erop lijken te wijzen dat Suver Nuver in de lappenmand ligt, stelt haar stichter resoluut dat dit niet het geval is. “Middels onze nieuwsbrief en onze sociale media hebben we onze donateurs opgeroepen om een voorraad cannabisolie op te slaan om de huidige opgedrongen drooglegging te overbruggen, tot we met een andere oplossing op de proppen komen.”

Over wat deze oplossing precies inhoudt, blijft de Fries speels geheimzinnig. “Een tijdje geleden kreeg ik plots vanuit het niets een ingeving met betrekking tot een manier om cannabinoïden tegen een betaalbare prijs, en conform de Europese wetgeving, in heel Europa te leveren. Zou het zo kunnen, vroeg ik me af. Inmiddels heb ik verschillende advocaten gevraagd om te onderzoeken of mijn redenering klopt. Nadat ze de Europese regelgeving ter zake uitplozen, hebben ze me dit, tot hun eigen grote verbazing, bevestigd.”.

De details van zijn plan houdt Rinus nog even achterwege. Toch laat hij weten dat de concretisering en implementering ervan voor zeer binnenkort zijn. “Indien alles wat meevalt, denk ik dat we met de stichting ons nieuw op cannabis gebaseerde product, dat op een revolutionaire manier de levering van cannabinoïden in heel Europa zal transformeren, begin 2022 kunnen lanceren!”,

Of deze uitspraak de grootheidswaanzin van een fantast, dan wel de zelfverzekerde stelligheid van een nuchtere Fries reflecteert, zal de nabije toekomst ons vertellen. In ieder geval zal de boodschap er voor zorgen dat een grote groep mensen met vernieuwde hoop het nieuwe jaar tegemoet zullen treden.

Patrick Dewals is politiek filosoof en de auteur van Medicinale cannabis. Meer dan een medische kwestie.    

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!