Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Patrick Dewals

Schrijft over:
(Medicinale) Cannabis is een thema waar bij uitstek zeer verschillende benaderingen (politiek, democratie, medisch, ethisch, filosofisch, ....) bijeen komen. Veel mensen hebben een weinig onderbouwde mening over cannabis. Al schrijvend probeer ik belangrijke kennis bij de publieke opinie te brengen, die noodzakelijk is om een gefundeerde mening over deze kwestie te hebben, en zodoende een democratische debat te voeden .

Bio

Bachelor in de psychiatrische verpleegkunde. Master in de politieke wetenschappen. Master in de politieke filosofie Auteur van het boek Medicinale cannabis. Meer dan een medische kwestie. Het verscheen eind oktober 2018 bij Garant (ISBN 9789044136364). Het telt 333 blz. en kost 35 euro. http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044136081

  In 1984 studeerde Igna Huyghe af als apotheker aan de universiteit van Gent. Sindsdien ontwikkelde ze een brede interesse voor de integrale geneeskunde, waaronder fytotherapie oftewel kruidengeneeskunde. De liefde deed haar naar Italië en later naar Frankrijk uitwijken waar ze als apoth...

  Op het einde van mijn vorig opiniestuk over medicinale cannabis kondigde ik aan een volgende bijdrage aan de lobbypraktijken van Big Pharma en de zo goed als ontbrekende lobbymacht van de patiënten te wijten. Doch wanneer ik begon te schrijven, realiseerde ik me dat het wellicht beter w...

  Het boek is opgedeeld volgens drie vragen (1.Wat kunnen we weten? 3.Wat mogen we hopen? 4.Wat moeten we doen?) van Imannuel Kant, waaraan de auteur nog een vierde vraag (2.Wat moeten we vrezen?) toevoegt.   Onze levenswijze 1. Voor Verhaeghe is het duidelijk dat de uitbraak va...

  In zijn boek The End of Policing vertelt Alex Vitale, professor sociologie aan het Brooklyn College, dat de politie in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten niet ontstond om misdaad te bestrijden. Men riep haar in het leven omdat nieuwe socio-economische structuren in de 19de e...

  Laten we starten met een open deur in te trappen. Mensen worden of zijn niet graag ziek. Ze hebben er ontegensprekelijk veel voor over om ziekte(n) uit hun dagelijks leven te weren. Doorheen de geschiedenis stonden onder andere sjamanen, gebedsgenezers, medicijnmannen, chirurgen (chirur...

Hoewel doodziek stortte Jasper Antonissen zich enkele jaren geleden in het cannabisactivisme om medicinaal cannabisgebruik uit het penale verdomhoekje te halen. Hierna leest u een beknopte beschrijving van wat het Prune Belly Syndroom is en wat het in het dagdagelijkse leven van Jasper betekent. ...

Roex combineert in haar boek de kritische vaardigheden van een dokter in de sociologie met de opgelopen trauma’s van een ervaringsdeskundige. Haar theoretische analyse van het ontstaan, de constructie en het uitvergroten van de verwarde-personenproblematiek is gegrond in de inzichten van een hele...

Waarom stichtte u Doctors for Cannabis Regulation? Mijn engagement ontstond omstreeks 2014. Ik werd toen uitgenodigd om lid te worden van een coalitie van de NAACP[1], ACLU[2] en andere organisaties in mijn thuisstaat New Jersey. Deze coalitie bepleitte de legalisering van cannabis als een reë...

Het experiment kadert binnen een onderwijsinnovatie project dat de Gentse studenten, vanavond zijn de rechtsstudenten aan de beurt, aanmoedigt om zélf te durven denken over een maatschappelijk relevant thema. Initiatiefnemer van het project is Herman Wolf, schrijver en assistent binnen de faculte...

Met het Fair Limits Project onderzoekt professor Ingrid Robeyns of en waarom er bovengrenzen nodig zijn aan rijkdom. Ze studeerde economie in Leuven, filosofie aan de Britse Open Universiteit en doctoreerde in Cambridge onder supervisie van Amartya Sen. Vandaag doceert ze aan de Universiteit van ...

Load More