Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Patrick Dewals

Schrijft over:
(Medicinale) Cannabis is een thema waar bij uitstek zeer verschillende benaderingen (politiek, democratie, medisch, ethisch, filosofisch, ....) bijeen komen. Veel mensen hebben een weinig onderbouwde mening over cannabis. Al schrijvend probeer ik belangrijke kennis bij de publieke opinie te brengen, die noodzakelijk is om een gefundeerde mening over deze kwestie te hebben, en zodoende een democratische debat te voeden .

Bio

Bachelor in de psychiatrische verpleegkunde. Master in de politieke wetenschappen. Master in de politieke filosofie Auteur van het boek Medicinale cannabis. Meer dan een medische kwestie. Het verscheen eind oktober 2018 bij Garant (ISBN 9789044136364). Het telt 333 blz. en kost 35 euro. http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044136081

Korte historische schets Hoewel het gebruik van roesmiddelen van alle tijden is, luidden zogenaamde matigingsgroepen op het einde van de negentiende eeuw de alarmklokken om de schadelijke gevolgen van het wijdverspreide alcohol- en opiatengebruik onder de aandacht te brengen. Op zich was deze...

  Zijn boek Marihuana reconsidered bereikte de voorpagina van de New York Times Book Review reeds in 1971. Het is met andere woorden niet verkeerd om te stellen dat Peter de cannabiswetenschap met de paplepel ingegeven kreeg. Te meer hij als jonge knaap van zeven jaar zag hoe cannabis zij...

Kroniek van een verwachte rechtszaak Toch wou hij deze mogelijkheid niet uit de weg gaan. Mocht het tot een rechtszaak komen, dan wou hij bewijzen dat de cannabisplant niet die gevaarlijke plant is waar de overheid haar voor wegzet. Tevens zou hij in de rechtszaal beargumenteren dat onder de hui...

  Beleidsvoerders doen er alles aan om zich bij het publiek te profileren als goed geïnformeerde, welmenende, intelligente, verdraagzame lieden die een broertje dood aan discriminatie hebben, en dus een excellente keuze belichamen om het algemene belang te verdedigen. Toch zijn deze nastr...

  Het ziekenhuiscentrum Le Domaine te Eigenbrakel (Braine-l'Alleud) is een psychiatrisch centrum en verleent verschillende vormen van gespecialiseerde dienstverlening en consulten. Zo is er onder meer een therapeutisch dagcentrum voor eetstoornissen bij adolescenten, een mobiele service voo...

Dick Bijl (arts, epidemioloog en ex-hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin): “Farmaceutisch lobbywerk is briljant vakmanschap, maar niet in het belang van de volksgezondheid”.

U bent bekend als auteur en hoofdredacteur van het Geneesmiddelenbulletin, welk parcours ging eraan vooraf? Ik studeerde geneeskunde. Na het laatste artsenexamen van1984 werkte ik een paar jaar als arts-assistent in de interne geneeskunde. Aansluitend volgde ik de huisartsenopleiding waarn...

Bert De Munck, professor geschiedenis: “De vraag is niet of we solidair willen zijn, de vraag is waartoe”

  U schreef reeds verschillende opiniestukken over corona en de coronamaatregelen. Hoe komt het dat een historicus in de coronapandemie tussenkomt?  Van opleiding ben ik sociaaleconomisch historicus en momenteel werk ik vooral als stadshistoricus. Maar de laatste jaren ben ik me meer v...

Professor Peter  Gøtzsche: “ Al bij al zijn de drastische lockdowns geïntroduceerd op basis van zeer twijfelachtig onderzoek”

Professor Peter Gøtzsche: “ Al bij al zijn de drastische lockdowns geïntroduceerd op basis van zeer twijfelachtig onderzoek” Professor Peter C Gøtzsche studeerde in 1974 af als Master of Science in biologie en scheikunde, en in 1984 als arts. Hij is een specialist in de interne geneeskunde, best...

  De auteur combineert de meer wetenschappelijke inzichten over de plant, de geschiedenis van de verschillende (spiritueel, medicinaal, ontspanning, industriële verwerking) gebruiken, of nog de internationale cultuurpolitieke benadering met zijn eigen decennialange ervaring als cannabisge...

  Professor Gert De Meerleer is daarnaast lid van de wetenschappelijke raad van de Stichting Tegen Kanker en voorzitter van BRAVO (“Belgian Radiation Oncology Awareness and Visibility Organization”). Dit laatste is een vereniging die de bevolking wil informeren over het behandelen van kan...

Load More