Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Patrick Dewals

Schrijft over:
(Medicinale) Cannabis is een thema waar bij uitstek zeer verschillende benaderingen (politiek, democratie, medisch, ethisch, filosofisch, ....) bijeen komen. Veel mensen hebben een weinig onderbouwde mening over cannabis. Al schrijvend probeer ik belangrijke kennis bij de publieke opinie te brengen, die noodzakelijk is om een gefundeerde mening over deze kwestie te hebben, en zodoende een democratische debat te voeden .

Bio

Bachelor in de psychiatrische verpleegkunde. Master in de politieke wetenschappen. Master in de politieke filosofie Auteur van het boek Medicinale cannabis. Meer dan een medische kwestie. Het verscheen eind oktober 2018 bij Garant (ISBN 9789044136364). Het telt 333 blz. en kost 35 euro. http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044136081

Bert De Munck, professor geschiedenis: “De vraag is niet of we solidair willen zijn, de vraag is waartoe”

  U schreef reeds verschillende opiniestukken over corona en de coronamaatregelen. Hoe komt het dat een historicus in de coronapandemie tussenkomt?  Van opleiding ben ik sociaaleconomisch historicus en momenteel werk ik vooral als stadshistoricus. Maar de laatste jaren ben ik me meer v...

Professor Peter  Gøtzsche: “ Al bij al zijn de drastische lockdowns geïntroduceerd op basis van zeer twijfelachtig onderzoek”

Professor Peter Gøtzsche: “ Al bij al zijn de drastische lockdowns geïntroduceerd op basis van zeer twijfelachtig onderzoek” Professor Peter C Gøtzsche studeerde in 1974 af als Master of Science in biologie en scheikunde, en in 1984 als arts. Hij is een specialist in de interne geneeskunde, best...

  De auteur combineert de meer wetenschappelijke inzichten over de plant, de geschiedenis van de verschillende (spiritueel, medicinaal, ontspanning, industriële verwerking) gebruiken, of nog de internationale cultuurpolitieke benadering met zijn eigen decennialange ervaring als cannabisge...

  Professor Gert De Meerleer is daarnaast lid van de wetenschappelijke raad van de Stichting Tegen Kanker en voorzitter van BRAVO (“Belgian Radiation Oncology Awareness and Visibility Organization”). Dit laatste is een vereniging die de bevolking wil informeren over het behandelen van kan...

Mattias Desmet, professor klinische psychologie: “Coronamaatregelen onthullen totalitaire trekken”

  [caption id="attachment_182716" align="alignleft" width="450"] Mattias Desmet.[/caption] Hoe staat het, bijna een jaar na het begin van de coronacrisis, met de mentale gezondheid van de bevolking? Voorlopig is er weinig cijfermateriaal dat de evolutie van mogelijke indicatoren zoals...

  In 1961 bracht het Internationale Drugsverdrag (Single Convention on Narcotic Drugs) van de VN cannabis samen met een hele reeks andere substanties in vier verschillende categorieën onder. Cannabis verzeilde in Schedule I en in Schedule IV van de onderverdeling. Volgens de VN herbergt S...

  In 1984 studeerde Igna Huyghe af als apotheker aan de universiteit van Gent. Sindsdien ontwikkelde ze een brede interesse voor de integrale geneeskunde, waaronder fytotherapie oftewel kruidengeneeskunde. De liefde deed haar naar Italië en later naar Frankrijk uitwijken waar ze als apoth...

  Op het einde van mijn vorig opiniestuk over medicinale cannabis kondigde ik aan een volgende bijdrage aan de lobbypraktijken van Big Pharma en de zo goed als ontbrekende lobbymacht van de patiënten te wijten. Doch wanneer ik begon te schrijven, realiseerde ik me dat het wellicht beter w...

  Het boek is opgedeeld volgens drie vragen (1.Wat kunnen we weten? 3.Wat mogen we hopen? 4.Wat moeten we doen?) van Imannuel Kant, waaraan de auteur nog een vierde vraag (2.Wat moeten we vrezen?) toevoegt.   Onze levenswijze 1. Voor Verhaeghe is het duidelijk dat de uitbraak va...

  In zijn boek The End of Policing vertelt Alex Vitale, professor sociologie aan het Brooklyn College, dat de politie in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten niet ontstond om misdaad te bestrijden. Men riep haar in het leven omdat nieuwe socio-economische structuren in de 19de e...

Load More