China VS
Foto: PublicDomainPictures.net / CC0 1.0
Opinie - Fiona Edwards

Europa mag zich niet laten verleiden tot deelname aan de Koude Oorlog van VS tegen China

De Amerikaanse regering probeert van Europa een bondgenoot te maken in haar Koude Oorlog tegen China. De Europese Unie heeft tot dusver geweigerd zich hierin te laten meeslepen. Het getouwtrek maakt de regio echter tot een belangrijk brandpunt in de wereldpolitiek van vandaag.

dinsdag 26 oktober 2021 16:25
Spread the love

Europa Koude Oorlog

Deze gevaarlijke Amerikaanse agenda, die volledig indruist tegen de belangen van de mensen in Europa, China en de VS, wordt jammer genoeg en aanhoudend naar voren geschoven door de Amerikaanse regering. Maar er groeit tegelijk wereldwijd veel verzet tegen deze riskante Koude Oorlogspolitiek, ook in Europa.

Dat de belangen van de Amerikaanse voorstanders van de nieuwe Koude Oorlog tegengesteld zijn aan die van de Europese bevolking is bijzonder duidelijk. De nieuwe Koude Oorlog tegen China is begonnen door de voormalige Amerikaanse president Donald Trump.

Het openlijk uitgesproken doel van de VS is om de economische ontwikkeling van China te blokkeren, iets dat de huidige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Anthony Blinken blijft omschrijven als de ‘grootste geopolitieke test’ waarmee de VS in de 21e eeuw wordt geconfronteerd.

De manier waarop de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden China aanvalt verschilt van die van Trump, omdat de Amerikaanse regering vandaag een breder internationaal front van Amerikaanse bondgenoten probeert te vormen. Europa wordt hiervoor gezien als een zeer belangrijke regio.

“Het Europese publiek denkt dat er al een nieuwe Koude Oorlog is, maar wil er niets mee te maken hebben.”

Deze aanpak stuit echter op het obstakel van de publieke opinie in Europa. In januari 2021 bleek uit peilingen van de European Council of Foreign Relations (ECFR) dat een meerderheid van de Europeanen gelooft dat China “de komende tien jaar machtiger zal worden dan de VS” en dat de meeste Europeanen willen dat hun landen “neutraal blijven in een conflict” tussen de twee supermachten.

Mark Leonard, een van de directeuren van de ECFR, zei hier onlangs het volgende over: “Het Europese publiek denkt dat er al een nieuwe Koude Oorlog is, maar wil er niets mee te maken hebben”. Verder voegde Leonard eraan toe: “Uit onze peiling blijkt dat wie de Europese kiezers van de noodzaak van een ‘Koude Oorlog’ wil overtuigen het risico loopt hen van zich te vervreemden”.

De bevolking heeft een afkeer voor die Koude Oorlog, maar op de meest recente topbijeenkomsten van zowel de G7 als de NAVO in juni 2021 heeft Biden alles op alles gezet om bondgenoten te vinden voor zijn agenda. Onder druk van de Amerikanen ging het communiqué van de NAVO-top zover om de opkomst van China een “stelselmatige uitdaging” en een “veiligheidsdreiging voor de westerse militaire alliantie” te noemen. Uit opiniepeilingen blijkt duidelijk dat de meerderheid van de Europese bevolking dat niet zo ziet.

Europa Koude Oorlog

Het is duidelijk absurd om te suggereren dat China een bedreiging vormt voor de NAVO-landen. In feite is precies het tegenovergestelde het geval. Zowel Europa als de VS liggen duizenden kilometers van China, en China heeft geen strijdkrachten die zelfs maar in de buurt van Europa of de VS komen.

De Amerikaanse militarisering van de Stille Oceaan is het afgelopen decennium hand over hand toegenomen. De VS hebben momenteel 400 militaire basissen rondom China en het Amerikaanse leger heeft voor 2022 verzocht om een budget van honderden miljarden dollar om zijn capaciteiten te verbeteren met het expliciete, zij het onrealistische, doel om China te overweldigen.

De Amerikaanse militarisering van de Stille Oceaan is het afgelopen decennium hand over hand toegenomen. De VS hebben momenteel 400 militaire basissen rondom China.

Jammer genoeg zien we dit jaar ook nog dat Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland oorlogsschepen naar de Zuid-Chinese Zee sturen. Deze acties zijn militair onbelangrijk. Het zijn politieke, provocerende steunbetuigingen aan de militarisering van de Stille Oceaan waarin de VS het voortouw nemen. China laat geen oorlogsschepen rondvaren langs de Amerikaanse of Europese kusten.

Een verdere escalatie van de nieuwe Koude Oorlog tegen China vond plaats in september, met de aankondiging dat Groot-Brittannië, Australië en de VS een alliantie hebben gevormd die bekend staat als AUKUS. Groot-Brittannië en de VS zullen Australië voorzien van technologie om nucleair aangedreven onderzeeërs in te zetten.

Elk land in Europa dat meedoet met het Koude Oorlogsbeleid van Washington zal economische schade oplopen, want zal zo banen, handel, investeringen en toegang tot geavanceerde technologieën kwijtspelen.

China is al een belangrijke handelspartner van de meeste Europese landen en er is een toenemende ontwikkeling naar meer economische samenwerking. Daarom zijn de pogingen van de Verenigde Staten om die samenwerking tussen de EU en China te verstoren, bijvoorbeeld door de ondertekening te voorkomen van het EU-China Comprehensive Agreement on Investment, schadelijk voor de belangen van de Europese bevolking.

Elk land in Europa dat meedoet met het Koude Oorlogsbeleid van Washington zal economische schade oplopen.

Door de nieuwe Koude Oorlog tegen China krijgen de grote wereldproblemen niet de nodige aandacht en wordt de oplossing ervan bemoeilijkt. Europa zou moeten kiezen voor de internationale samenwerking die nodig is om de echte bedreigingen en problemen waarmee de hele mensheid wordt geconfronteerd, aan te pakken. Dat wil zeggen: de strijd tegen de aanhoudende Covid19-pandemie winnen, zorgen voor economisch herstel en voor de maatregelen die dringend nodig zijn om een dreigende klimaatramp tegen te houden.

 

Fiona Edwards is lid van het organisatiecomité van de No Cold War campagne. Ze organiseerde op zaterdag 23 oktober een webinar met het doel in Europa het verzet op gang te brengen tegen de nieuwe Koude Oorlog onder leiding van de VS tegen China.

 

Dit artikel verscheen eerder op chinasquare.be.

Het is een vertaling van ‘Europe should avoid being drawn into the U.S.’ cold war on China’.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!