Bron: Facebook Dana Feyereisen
Opinie - ACOD

Bescherm de publieke zorg: Stop het Vlaams privatiseringsdecreet

donderdag 23 september 2021 13:33
Spread the love

 

De Covid-crisis toonde het duidelijk aan: Zorg en welzijn zijn van levensbelang. Personeelsleden van woonzorgcentra gaven samen met hun collega’s het beste van zichzelf.

De komende dagen wil de Vlaamse meerderheid in het parlement een decreet stemmen (= het privatiseringsdecreet), waarbij ze de publieke zorg (o.a. de woonzorgcentra van de OCMW’s) grondig overhoop wil halen. Het decreet voorziet dat commerciële spelers (die ook woonzorgcentra uitbaten) zich kunnen inkopen in de openbare welzijnsverenigingen. Die baten niet enkel woonzorgcentra uit maar vaak ook de kinderop vang van de gemeen- te, een dienst voor gezinszorg, en nog meer welzijnsactiviteiten. De openbare zorg zal in de toekomst winst moeten maken.

Sterker: te vrezen valt dat winst het doel wordt. De grote commerciële groepen en investerings- fondsen hebben nu eenmaal meer oog voor hun beurskoers en de winst van de aandeel- houders dan voor het welzijn van personeel en zorg- vragers. Het hele zorgmiddenveld (vak- bonden, ziekenfondsen, patiëntenorganisaties en werkgeverskoepels) heeft zich in juli al uitgesproken tegen dit privatiseringsdecreet. De Vlaamse regering blijft evenwel doof voor al deze terechte verzuchtingen.

Welke gevolgen dreigen er?

• De loon- en arbeidsvoorwaarden van de collega’s in de openbare zorg komen in gevaar.
• De private investeerders zullen besparen op personeel om hun winsten te maxi- mali seren. We zien dat de commerciële groepen minder personeel inzetten dan de vzw’s en de openbare welzijnsvereni gingen. Op die manier zullen ze ook de druk op andere woonzorgcentra om lagere loon- en arbeidsvoorwaarden te hanteren verhogen.
• Privatisering leidt tot een hogere werkdruk. Taken moeten zo snel mogelijk worden uitgevoerd, wat leidt tot gevoelens van tekortkoming bij het personeel. Ook hier zal de druk verhogen op de andere niet private spelers.
• Door de beknibbelingen op het personeel is er minder tijd voor een babbel, een lach of een traan. Goede loon- en arbeidsom- standigheden én een kwaliteitsvolle zorg gaan samen.
• De zorgvereniging zal de prijzen voor de burger moeten verhogen en besparen op zowat alles (maaltijden, omkadering …) om de winsten van de commerciële investeer- der te garanderen.
• Wie zorg nodig heeft, zal meer moeten betalen voor een minder kwaliteitsvolle dienstverlening. Aandeelhouders verrijken zichzelf en de bewoners, patiënten en het personeel betalen de rekening.

Het privatiseringsdecreet dreigt de zorg steeds verder in de richting te duwen van harde private spelers, waarbij alleen de winst telt en het personeel en de patiënten niet centraal staan. Als de aandeelhouders maar tevreden zijn.

Dit is niet de zorg waar wij als vakbonden voor staan.

Het is daarom belangrijk dat we als vakbonden een duidelijk signaal geven. Op dinsdag 21 september voerden de collega’s van de openbare zorg dan ook actie door samen te komen voor hun woonzorgcentrum om 13 uur. De foto’s en video’s van de actie werden uitgebreid gedeeld op sociale media met #beschermdepubliekezorg. Een overzicht:

Bron: Facebook ACV Openbare Zorg

Bron: Pascal Aerts – ACOD – Algemene Centrale der Openbare Diensten

Bron: Facebook Het Perrehof

Bron: Facebook ACV Openbare Zorg

Bron: Facebook Lise Vandecasteele

Bron: Facebook WZC Kloosterhof

https://www.facebook.com/vervoort.dorien/posts/10226169165726132

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!