Foto: Facebook Hilde Moons
Opinie - Gentse Solidariteitsgroep voor USPR

Update studentenbezetting UGent voor sans papiers: “Verklaring rector Van de Walle is onbevredigend”

"De kritieke situatie van de sans papiers die na de bezetting van de Begijnhofkerk, VUB en ULB in Brussel in hongerstaking zijn gegaan, heeft ons ertoe aangezet om rector Rik Van de Walle van de UGent te vragen in zijn hoedanigheid van rector stelling te nemen en te vragen om de collectieve regularisatie van alle hongerstakers. Rector Van de Walle weigerde ons persoonlijk te ontmoeten en stuurde ons een verklaring die wij onbevredigend vinden." Dit laat de Gentse Solidariteitsgroep voor USPR weten in een update nadat ze gisteren uit solidariteit voor de sans papiers de UGent hebben bezet.

dinsdag 6 juli 2021 13:48
Spread the love

 

Op 5 juli zijn ongeveer 40 studenten, activisten en medestanders van de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) een bezetting begonnen in het UFO gebouw aan de UGent. Na 44 dagen hongerstaking is het nu van kritiek belang te benadrukken dat de gezondheidstoestand van de stakers snel en voortdurend achteruitgaat. De gevolgen van deze staking bereiken nu niveaus van onherstelbare schade voor hen.

Deze kritieke situatie heeft ons ertoe aangezet om rector Rik Van de Walle van de UGent te vragen in zijn hoedanigheid van rector stelling te nemen en te vragen om de collectieve regularisatie van alle hongerstakers. Rector Van de Walle weigerde ons persoonlijk te ontmoeten en stuurde ons een verklaring die wij onbevredigend vinden.

De covid-19 vaccinatiecampagne van de sans papiers is geen neutrale zaak voor mensen die voortdurend de toegang tot reguliere medische zorg wordt ontzegd. Alleen wanneer zij een risicofactor voor de Belgische samenleving kunnen
zijn, worden zij in gezondheidscampagnes op nationaal niveau opgenomen.

Verder riep de verklaring van Van de Walle niet op tot de collectieve regularisatie van alle hongerstakers. In plaats daarvan sprak hij zich uit voor een individuele regularisatieprocedure. Deze geval-per-geval-behandeling van dossiers, die mensen zonder papieren voortdurend de toegang tot het (publieke) leven en de arbeidsmarkt ontzegt, is een opzettelijke daad van racistische en discriminerende wetgeving die mensen zonder papieren tot wanhoop en kansloosheid drijft.

Hun formele bestaan wordt voortdurend ontkend. Deze procedure moet dus zo snel mogelijk worden gewijzigd, omdat het een langdurig proces is dat stakers in een zoveelste kwetsbare positie zou plaatsen. Gezien de urgentie van de situatie van de hongerstakers hebben wij besloten het UFO-gebouw te blijven bezetten en eisen wij van Rik Van de Walle dat hij gehoor geeft aan onze oproep om de Vlaamse ministers publiekelijk te vragen deel te nemen aan de nog steeds niet geplande interministeriële conferentie over de situatie van mensen zonder papieren op Belgisch grondgebied. Wij eisen ook dat Rik Van de Walle zijn positie als hoofdfiguur van een vooraanstaande Vlaamse universiteit gebruikt om te vragen voor een ontmoeting tussen Alexander De Croo en de vertegenwoordigers en medestanders van de USPR.

De gezondheid en het leven van de sans papiers zijn te allen tijde geschaad door hun situatie als mensen zonder papieren. De schade die de langdurige hongerstaking aan hun gezondheid toebrengt, is slechts een voortzetting van die ellende. Er moeten politieke maatregelen worden genomen door de machthebbers.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!