Opinie - Gentse Solidariteitsgroep voor USPR

Studenten bezetten UGent en eisen duidelijk standpunt over situatie hongerstakers

Vandaag, 5 juli 2021, hebben ongeveer 40 studenten, activisten en sympathisanten van de Union des Sans-Papiers pour la Régularisation (USPR) het gebouw UFO van de Universiteit Gent bezet. Ze vragen de rector om een duidelijk standpunt in te nemen in solidariteit met de hongerstakers in de lokalen van ULB, VUB en Begijnhofkerk in Brussel.

maandag 5 juli 2021 14:43
Spread the love

 

Sinds 44 dagen zijn 475 Sans-Papiers in hongerstaking in de bezettingen in de Begijnhofkerk, de ULB en de VUB. Hun doel is duidelijk: ze vragen de collectieve regularisatie van alle hongerstakers op basis van duidelijke en permanente criteria, met hernieuwbare verblijfsvergunning en onbeperkte arbeidsvergunningen. Deze mensen wonen al in België voor 5, 10 of zelfs meer dan 20 jaar. Ze werken samen met, en in veel gevallen voor, Belgen, en vervullen zo essentiële functies in de Belgische samenleving.

Deze mensen zijn verplegers die zorgen voor onze zieken en ouderen. Ze zijn bouwvakkers en handarbeiders die onze huizen bouwen en verbouwen. Ze zijn schoonmakers die anderen van een schone en veilige werkomgeving voorzien. Ze doen dit essentiële werk allemaal terwijl ze op een onmenselijke manier behandeld worden. Ze leven zonder ziekteverzekering, zonder pensioenplan, zonder contracten; ze leven en werken zonder de rechten die de Belgische staat zogenaamd beschermt.

Het belangrijkste is dat ze dit doen zonder zichtbaarheid of erkenning. Bovendien heeft de COVID-19-pandemie de fragiele stabiliteit die ze hier hadden opgebouwd volledig verstoord. Het gebrek aan sociale zekerheid maakt hen nog kwetsbaarder in deze pandemie: gedwongen om te werken ondanks het risico om het virus op te lopen, geen toegang tot medische zorg behalve bij noodgevallen en beperkte toegang tot vaccins.

Er werden al veel acties georganiseerd in Brussel op de campussen van de VUB en ULB. Deze acties hebben ertoe geleid dat beide universiteiten de USPR steunen en opgeroepen hebben tot internationale samenwerking om een antwoord te formuleren op deze voortdurende strijd.

Het late statement (uitgegeven op 30 juni 2021) van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), waar UGent deel van uitmaakt, riep niet op tot regularisatie van alle hongerstakers, maar enkel tot een ongedefinieerde “humane oplossing”. De universiteit moet pleiten voor een langetermijnoplossing voor alle sans-papiers in België. Op korte termijn heeft de UGent de humanitaire plicht om de onvoorwaardelijke steun voor alle hongerstakers en bezetters te vragen.

Betreffende de bezetting van vandaag zijn onze eisen simpel: wij vragen de rector van UGent, Rik Van de Walle, om een publiek statement te maken in zijn positie als rector van de UGent, waarin hij zijn steun uitdrukt voor de onmiddellijke regularisatie van de sans-papiers en de USPR. Dit statement kan geen oproep bevatten tot het beëindigen van de hongerstaking als politieke oplossing. In de plaats daarvan zou het moeten focussen op het eigenlijke probleem, namelijk het ontzeggen van papieren aan mensen die, zoals eerder vermeld, ons land draaiende houden.

Dit statement moet ook een oproep bevatten aan alle Vlaamse politieke partijen om dit statement te ondersteunen en om de Vlaamse ministers in de federale overheid te vragen om hun verantwoordelijkheid op te nemen en lid te worden van een interministriële conferentie rond de situatie van mensen zonder papieren in heel België. Staatssecretaris Sammy Mahdi in het bijzonder moet herinnerd worden aan zijn verantwoordelijk als lid van de CD&V die uiteindelijk christelijke waarden, zoals solidariteit, liefde en openheid naar alle mensen, promoot.

De bezettingen van de ULB en VUB hebben aangetoond dat universiteiten bereid zijn om een politieke positie in te nemen betreffende de eisen van de USPR. We vragen een gelijkaardige positie van de UGent. Dit houdt in dat alle stakers en bezetters geregulariseerd worden met minstens type A kaarten, wat ook hernieuwbare verblijfsvergunningen voor één jaar en onbeperkte arbeidsvergunningen op basis van “uitzonderlijke omstandigheden” door middel van procedure 9 bis, zoals opgestart door de USPR, inhoudt. Verder doen we beroep op de UGent om de oproepen van de ULB en VUB te herhalen, om een duurzame politieke oplossing te vinden, die leidt tot de regularisatie van alle Sans-Papiers die zich op het Belgische grondgebied bevinden.

Al deze eisen zijn in lijn met de eisen die Rik Van de Walle gesteld heeft op zijn persoonlijke Twitteraccount en vragen enkel dat hij handelt naar zijn woorden. Hetzelfde geldt voor het statement van de VLIR dat structurele veranderingen vraagt. Woorden volstaan niet meer, er moeten daden volgen en politieke macht moet gebruikt worden om blijvende verandering te creëren.

Wij, als studenten, activisten en onderzoekers doen beroep op medestudenten, onderzoekers, administratief personeel en professoren om een actief standpunt in te nemen met betrekking tot de voortdurende inspanningen van de USPR.

Regularisatie-oproep sans papiers.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!