Foto: delijn.be
Opinie - Busje Blijft Zo, Zonder Bushalte Straat, De Stadsbussen Moeten Blijven, Het Juiste Spoor, Tram 4 Moet Blijven, Promobiel KBV, Haal DE LIJN Over De Brug

Blijf van onze haltes, blijf van onze lijnen

Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters stelt de invoering van het concept ‘basisbereikbaarheid’ tot onbepaalde datum uit. Wij, vertegenwoordigers van bus- en tramgebruikers uit heel Vlaanderen zijn erg opgelucht: het uitstel van de invoering van het “Openbaar Vervoerplan 2021” is een kans om de fouten in het concept “Basisbereikbaarheid” alsnog te verbeteren.

maandag 21 juni 2021 17:28
Spread the love

 

 Het ‘Openbaar Vervoerplan 2021’ bestaat uit:

 • Een krachtig Kernnet met meer en snellere verbindingen
  • Deze verbeteringen juichen wij uiteraard toe, hoewel ook op het kernnet haltes sneuvelen.
 • Een uitgedund Aanvullend Net
  • Honderden lijnen en duizenden haltes worden afgeschaft
  • Want alles moet budgetneutraal verlopen, het mag geen cent extra kosten. Extra aanbod wordt elders met een afbouw gecompenseerd. Zo wordt het onmogelijk om de kwaliteit van het openbaar vervoer duurzaam te verbeteren.
 • Het Vervoer-op-Maat
  • Het VoM is de onderste laag van het nieuwe plan met flexbussen, deelfietsen, -steps en -auto’s, sociale taxi’s… Het moet verplaatsingen mogelijk maken op verbindingen waar geen reguliere bus meer zal rijden. Op papier lijkt dit mooi, maar in de praktijk leidt het tot vervoerswoestijnen, waar de vervoersarmoede troef zal zijn. Velen kunnen niet fietsen of met de auto rijden. 15% van de 55+ers zijn afhankelijk van hun bus of tram. Daarbij komen nieuwe drempels: je moet apart reserveren en zult er wellicht meer voor moeten betalen dan vandaag.

Na 10 jaren besparingen op De Lijn heeft zich het Vlaamse Openbaar Vervoerbeleid nu helemaal klem gereden met het misleidende concept ‘basisbereikbaarheid’.

De bus rijdt dan wel sneller, de burger zal in totaal langer onderweg zijn. Zoiets noemt men achteruitgang! Idem dito voor alle plaatsen waar nieuwe buslijnen de kernen links laten liggen: de basis wordt letterlijk minder goed bereikbaar, de lintbebouwing daarentegen net meer. Dat staat haaks op de noodzakelijke en gewenste ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen.

Wij schrijven hier vanuit verschillende lokale actiegroepen. Wij leggen de vinger op de wonde, wij nemen het niet dat onze dagdagelijkse mobiliteit flink beperkt wordt, en dat vaak zonder enige inspraak van de betrokken reizigers.

Elk apart zijn we niet tevreden met wat er in onze eigen regio gebeurt, samen zijn we niet tevreden met wat er in heel Vlaanderen met het Openbaar Vervoer gebeurt.

Daarom vragen wij met aandrang van de Vlaamse regering:

 • Blijf van onze haltes, blijf van onze lijnen.
  • De bestaande infrastructuur moet de basis vormen voor de toekomst, beter bediend en beter op elkaar afgestemd.
 • Meet het toekomstig OV-potentieel:
  • Zet vooral in op een voorbeeldig en duurzaam Openbaar Vervoer op trajecten en in gebieden waar nu nog veel auto’s rijden: het zal de vervoersvraag in de gewenste richting sturen.
  • Een bereikbaar, betrouwbaar, betaalbaar, comfortabel en frequent Openbaar Vervoer is de kern is van ons toekomstig verkeerssysteem.
 • Verhoog flink de investeringen in de uitbouw van Openbaar Vervoer.
  • België heeft recht op 6 miljard € uit het “Europees Herstelfonds”, gebruik een deel hiervan.
 • Voer het OV-plan 2021 stapsgewijs in:
  • zorg voor een uitstekend werkende mobiliteitscentrale
  • zorg voor tariefintegratie: één ticket voor alles
  • ontwikkel en test regio per regio een ruim aanbod van Vervoer-op-Maat
 • Zorg voor inspraak van alle betrokkenen tijdens het hele vernieuwingsproces:
  • Wij dagdagelijkse klanten van De Lijn weten wel wat nodig is.
  • Betrek ook het mobiliteitsmiddenveld, vakbonden en verkeersdeskundigen.

Als bus- en tramgebruiker zijn we het gewoon om te wachten.

Maar deze volgende stappen in de afbraak van De Lijn kunnen en willen we niet aanvaarden. Wij vragen dan ook alle belanghebbenden om zich met ons in te zetten voor meer en beter Openbaar Vervoer in Vlaanderen.

 

Onderschreven door:

Busje Blijft Zo (Gent)

Zonder Bushalte Straat (Gent)

De Stadsbussen Moeten Blijven (Sint-Niklaas)

Het Juiste Spoor (Antwerpen)

Tram 4 Moet Blijven (Antwerpen)

Promobiel KBV (Klein-Brabant/Vaartland)

Haal DE LIJN Over De Brug (interregionaal)

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!