Ook traiteurs worden zwaar getroffen door de pandemie. Foto: DC/CC BY-SA 3:0

ACV: “Alle langdurig tijdelijk werklozen hebben recht op beschermingspremie”

Het zijn harde tijden voor iedereen, maar in het bijzonder voor zij die door de pandemie werkloos zijn geworden. Wat aanvankelijk ‘tijdelijk’ leek duurt echter reeds meer dan een jaar, waardoor de sociale strijd wordt geconfronteerd met het nieuwe fenomeen dat contradictorisch klinkt maar desalniettemin zeer harde realiteit is: de ‘langdurig tijdelijke werklozen’.

vrijdag 16 april 2021 18:00
Spread the love

 

Het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) dringt er daarom in een persmededeling van 16 april 2021 op aan om de beschermingspremie voor tijdelijk werklozen in 2021 uit te breiden tot alle werknemers die langdurig werkloos zijn.

Nu wordt deze premie beperkt tot slechts een aantal sectoren, terwijl ook buiten die sectoren veel mensen langdurig ‘tijdelijk’ werkloos zijn en hard getroffen worden door de crisis, in inkomen en perspectief op een job. Ze lijden een zeer aanzienlijk inkomensverlies.

Nu hebben enkel mensen recht op deze beschermingspremie voor tijdelijk werklozen wanneer ze tewerkgesteld waren in bedrijven die op 1 maart verplicht gesloten werden. In de federale regering De Croo circuleert  een voorstel om dit stelsel uit te breiden tot kappers en barbiers (die op 1 maart wel nog open gebleven waren).  Dat is voor een klein deel van de getroffenen een oplossing.

Heel wat langdurig tijdelijk werklozen blijven echter in de kou staan. Nog merkwaardiger is dat net voor het paasreces een wet werd gestemd om wel steun te geven  (via nieuwe verminderingen van de afdrachten voor de Rijks Sociale Zekerheid – RSZ) aan werkgevers van drie zwaar getroffen sectoren: het hotelbedrijf, de reissector en de evenementensector.

Een deel van de werknemers in die sectoren worden echter wel uitgesloten van deze beschermingspremie (reisbureaus, reisorganisatoren, toeleveranciers van de evenementensector zoals traiteurs, organisatoren van sportevenementen, campinguitbaters en verschaffers van overige accommodaties).

Daarom stelt het ACV voor alle langdurig tijdelijk werklozen recht te geven op deze beschermingspremie, los van de sector waarin ze werken, enkel op basis van de duur van hun werkloosheid.  Tevens stelt de vakbond voor dat de federale regering bovendien de hand reikt naar mensen die niet tijdelijk werkloos zijn maar gewoon werkloos. Ook zij blijven zwaar getroffen door de crisis en verdienen eveneens steun om uit de armoede te blijven.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!