Opinie - Luc Van Gorp, Paul Callewaert, Xavier Brenez, Philippe Mainé, Roni De waele

Gecoördineerde teamacties in de strijd tegen Covid-19

Het contactonderzoek in de strijd tegen de Covid-19-pandemie ligt opnieuw onder vuur. De ziekenfondsen zouden lokale initiatieven om de contactopsporing bij besmettingen met het coronavirus te verbeteren, afremmen ten voordele van hun eigen werk op Vlaams niveau. Het tegendeel is waar. Bij de mutualiteiten geloven we sterk in de aanvullende kracht van lokale acties.

donderdag 6 augustus 2020 12:46
Spread the love

De uitdagingen van vandaag verdwijnen niet met de komst van lokale initiatieven. Dat we hierop wijzen, betekent niet dat we ons verzetten tegen lokale acties. De snelheid waarmee de testresultaten van Covid-patiënten doorstromen naar Sciensano, bepaalt de snelheid waarmee het contactonderzoek in actie kan schieten. Met die datadoorstroming liep en loopt het niet altijd goed. Er gaat soms meer dan vijftig uur verloren tussen het moment waarop het resultaat gekend is en de invoering in het systeem. Ook de contactgegevens zijn niet altijd correct of onvolledig.

We zijn ervan overtuigd dat lokale initiatieven versterkend kunnen werken. Op voorwaarde dat we chaos voorkomen. Dat kan alleen met een gestroomlijnde aanpak, vanuit één Vlaamse regie, met één centrale database en binnen één platform. Enkel dan vermijden we een versnippering met dubbele contactnames, parallelle circuits en een onvolledig beeld van de evoluties op het terrein.

De lokale initiatieven kunnen – naast sensibiliseren, informeren en handhaven van de algemene maatregelen – zeker een meerwaarde zijn in het casemanagement van cluster- en brononderzoek, het voorbereiden van de contactgesprekken bij Covid-patiënten en het ondersteunen van mensen die in quarantaine moeten.

Sinds vorige week is er een 0800-nummer ter beschikking voor de huisartsen. Via die weg kunnen gekende Covid-patiënten en contactpersonen nu op lokaal niveau doorgegeven worden in het centrale systeem. Die synergie tussen het regionale contactonderzoek en de lokale initiatieven moet leiden naar een versnelling van de contactnames. Ook de komende dagen bekijken we hoe we verdere optimalisaties kunnen realiseren.

‘Het systeem werkt, de capaciteit voldoet’

Laat ons in alle commotie vooral niet vergeten dat 92 procent van alle mensen die in het systeem zitten door de contactopspoorders bereikt worden. Twee derde daarvan binnen de 24 uur. Dankzij de honderden mensen zich elke dag inzetten voor het welslagen van het contactonderzoek.

Op dit ogenblik zijn er dagelijks 186 callagenten en 50 fieldagenten actief. De capaciteit wordt omwille van de stijgende cijfers opgetrokken naar respectievelijk 310 en 75. Deze capaciteit volstaat om dagelijks alle werkorders af te werken. In het callcenter kunnen werkorders nu al binnen de vier uur na registratie in het platform worden opgevolgd. De werkorders voor fieldagenten komen ’s morgens toe en worden dezelfde dag afgewerkt. In de mate dat de snelheid en kwaliteit van de data-aanlevering toeneemt, wordt het contactonderzoek steeds accurater.

‘We verdienen hier geen euro aan’

Wij zetten ons in voor het contactonderzoek vanuit ons maatschappelijk engagement en in het belang van de volksgezondheid. Niet voor de centen. Het klopt dat wij voor onze deelname aan het contactonderzoek een bedrag van 100 miljoen euro ter beschikking kregen. Dat wil zeggen: in het geval dat we elke dag 1.200 mensen nodig hebben voor de contactopsporing gedurende zeven maanden. Dat is niet het geval. Enkel de mensen die daadwerkelijk ingeschakeld zijn en ook effectief gewerkt hebben, worden gefactureerd.

Wij als ziekenfondsen verdienen aan de deelname aan het contactonderzoek geen euro. Integendeel, heel wat extra inspanningen om het project op de rails te houden, worden niet doorgerekend. Indien reeds gesubsidieerde medewerkers (bijvoorbeeld RIZIV-gebonden medewerkers en maatschappelijk werkers) werden ingezet, dan worden deze subsidies verrekend. Er is dus geen dubbele financiering.

De strijd tegen het coronavirus zal nog een lange tijd aanhouden. Wij zijn er klaar voor en geloven des te meer: de wedstrijd wordt alleen gewonnen met gecoördineerde teamacties en niet met éénmansacties.

 

Luc Van Gorp, Paul Callewaert, Xavier Brenez, Philippe Mainé, Roni De waele namens de mutualiteiten.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!