Julian Assange.
Foto: Twitter @FreeNederland
Opinie -

VS moet aanklachten tegen Julian Assange intrekken

De Amerikaanse autoriteiten moeten alle aanklachten wegens spionage en daaraan gerelateerde aanklachten tegen Julian Assange laten vallen zodat hij onmiddellijk vrijgelaten kan worden. Amnesty International doet deze oproep in aanloop naar 24 februari, de dag waarop een Britse rechtbank hoorzittingen start die moeten bepalen of de oprichter van WikiLeaks aan de VS kan worden uitgeleverd. Amnesty International verzet zich tegen die uitlevering.

vrijdag 21 februari 2020 14:43
Spread the love

Als de aanklachten niet worden ingetrokken, moeten de Britse autoriteiten ervoor zorgen dat Julian Assange niet wordt uitgeleverd aan de VS waar hij een reëel risico zou lopen op ernstige mensenrechtenschendingen. “De onverbiddelijke vervolging van Julian Assange door de Amerikaanse regering wegens het openbaar maken van documenten over onder meer mogelijke oorlogsmisdaden van het Amerikaanse leger, is een regelrechte aanval op  de vrije meningsuiting”, zegt Massimo Moratti, Amnesty’s adjunct-directeur voor Europa.

Journalisten en anderen die wangedrag van autoriteiten aan het licht brengen, worden door dit soort van aanklachten mogelijk afgeschrikt om nog informatie te publiceren die ze uit een betrouwbare bron kregen. Zo wordt het recht van het publiek om te weten wat hun overheid doet en plant, ingrijpend beïnvloed. Alle aanklachten tegen Assange voor dergelijke activiteiten moeten daarom worden ingetrokken.”

Na analyse van de zaak besluit Amnesty dat de Amerikaanse beschuldigingen tegen Julian Assange rechtstreeks voortvloeien uit het publiceren van onthulde documenten als onderdeel van zijn werk bij WikiLeaks. Deze activiteit op zichzelf mag niet strafbaar zijn en is een werkwijze die onderzoeksjournalisten regelmatig gebruiken bij het uitoefenen van hun beroep.

“Om de snelle vrijlating van Julian Assange mogelijk te maken, moeten alle aanklachten die ten grondslag liggen aan het uitleveringsverzoek van de VS worden ingetrokken. Als de aanklachten tegen hem niet worden ingetrokken, hebben de Britse autoriteiten duidelijk en ondubbelzinnig de plicht om hem niet naar de VS uit te wijzen, waar hij ernstige mensenrechtenschendingen riskeert”, zegt Massimo Moratti.

“Julian Assange zou in de VS te maken kunnen krijgen met detentievoorwaarden die neerkomen op foltering en andere vormen van mishandeling, waaronder langdurige eenzame opsluiting. Er is ook veel kans dat hij een oneerlijk proces tegemoet zou gaan: de gerichte campagne tegen Assange door Amerikaanse hooggeplaatste functionarissen schaadde ernstig het vermoeden van onschuld.”

Amnesty International lanceert vrijdag een petitie waarin de Amerikaanse autoriteiten worden opgeroepen de aanklachten tegen Julian Assange, die uitsluitend voortkomen uit zijn publicatieactiviteiten bij WikiLeaks, te laten vallen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!