“Onze boodschap aan de politiek in Halle: een fors mondiaal beleid, samen met de burgers”

“Onze boodschap aan de politiek in Halle: een fors mondiaal beleid, samen met de burgers”

zaterdag 22 december 2018 12:59
Spread the love

In het verkiezingscafé ‘Kan Halle de wereld redden ?’ dat op 5 oktober werd georganiseerd door Mondiaal Halle werd duidelijk dat de cruciale rol van het lokaal niveau bij de aanpak van de urgente wereldwijde problemen erg breed gedragen is. Het verkiezingscafé was allesbehalve een klassieke debatavond. Deelnemers en bezoekers waren aangenaam verrast en de formule van de avond werd ervaren als een “verademing” en “motiverend”.

Mondiaal Halle is een werkwoord

Na de opening van het verkiezingscafé door schepen Peggy Massien werden vernieuwende ideeën gepresenteerd door dertig sprekers : 17 lokale politici en 13 geëngageerde burgers.  Om beurt hebben zij kort en krachtig een idee geformuleerd dat er toe doet. De tussenkomsten waren gedurfd, ambitieus en concreet.

Het werd een levendige line-up met stemmen vanuit de politiek en de samenleving in Halle :

 1. “De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (sdg’s) als beleidskader” – Dirk Pieters (CD&V)
 2. “Meer ruimte voor de fiets” – Marc Van Acker (Fietsersbond Pajottenland)
 3. “Halle energie-onafhankelijk maken (off grid)” – Jo Lories (BVB)
 4. “Geen Israëlische medicijnen in Halle” – Hedwig Van Rossem (sp.a)
 5. “Met Esperanto verovert Halle de wereld” – Anne Tilmont
 6. “We zijn allemaal op zoek naar een menswaardig leven (migratie)” – Erwin Malfroy (Groen)
 7. “Meer gemeenschappelijk doen (burgercoöperaties)” – Marc Picalausa (Open Vld)
 8. “1000 bomen en 100 tuingevels” – Fred Deryckere (Milieuraad)
 9. “Earth Overshoot Day (ecologische voetafdruk)” – Stefan Demol (N-VA)
 10. “Maak Halle vrij van Israëlische apartheid” – Jan Dreezen (BDS Belgium)
 11. “Breng het water terug in de stad” – Yves Demanet (HALLE 2019)
 12. “Klimaattips die echt werken” – Noël Sissau (Pajopower)
 13. Geen nummer 13 toegekend
 14. “Afschaffen van de boterhammentaks (kinderarmoede)” – Kevin Kestemont ( PVDA)
 15. “Dekolonisering en anti-racisme gaan hand in hand” – Jean-Pierre Laus (Averechts)
 16. “Mensen en systemen : van kracht naar veerkracht” – Marijke Ceunen (Groen)
 17. “Met de zon naar een hernieuwbare en betaalbare toekomst” – Marc Snoeck (sp.a)
 18. “Kennis kan de wereld redden” – Bram Ghysels (sp.a)
 19. “Bewustwording, samenwerking en leren van ons verleden” – Mathias Pierquin (sp.a)
 20. “Engagement voor een hartelijke lokale gemeenschap” – Marc Heremans (CD&V)
 21. “Burgerparticipatie en democratie” – Willy Dessers (Masereelfonds)
 22. “Een bibliotheek voor iedereen” – Linda Smismans (Halle boven Hard)
 23. “De wereld verandert. Halle verandert.” – Guido Cannaerts (Onthaalgroep Vluchtelingen)
 24. “Een schepen voor mondiaal beleid als hefboom” Hilde Rooselaer
 25. “Halse burgers met migratieachtergrond betrekken bij politiek” – Miguel Estrada (Integratieraad)
 26. “Overstromingspreventie” – Anne Tilmont
 27. “Samenwerking en enthousiasme voor meer bos en groen” – Johan Merckx (Natuurpunt)
 28. “Voedsel in eigen handen nemen met respect voor de producent” – Bruno Tordeur (Wereldwinkel)
 29. “Vooruitgang en verbeteren met een lokale sociale barometer” – Veerle Verleyen (LBC)
 30. “Aandacht voor de mensenrechten” – Anne Marie Mestdag (UF)

  Halle klaar om stappen vooruit te zetten

  Commentaar van professor Eric Corijn, stedenexpert, bij de diverse lokale voorstellen : “Ik heb hier geen enkel irrealistisch idee gezien of gehoord dat niet kan worden uitgevoerd en als deze zaal representatief is dan kan Halle vanaf 15 oktober grote stappen vooruit zetten.” In de tussenkomsten herkent Eric Corijn de drie grote ‘planetaire bedreigingen’ en ‘mondiale uitdagingen’ : “onze verstoorde verhouding met de natuur, de toenemende sociale ongelijkheid en het samenleven op basis van verscheidenheid en verschil.” Het kan en moet anders volgens hem : “Het zijn drie dringende thema’s die wij samen en op transversale wijze moeten opnemen.” Ook de formule van het verkiezingscafé spreekt hem aan : “Het niet polariserend samenbrengen van mensen en het uitwisselen van ideeën zou niet alleen voor de verkiezingen moeten gebeuren maar op regelmatige basis.”

21ste eeuwse politiek

Hilde Rooselaer : “Mondiaal Halle wil geen anti-politiek verhaal brengen. Onze beleidssuggesties aan het nieuwe bestuur willen bijdragen aan de samenwerking met de burger om zo te werken aan oplossingen.”

Jean-Pierre Laus : “Onze boodschap is erg breed gedragen. Het gaat om thema’s die iedereen aanbelangen.  De reacties op het mondiaal memorandum tonen aan dat Halle klaarstaat om samen aan een echte mondiale stad te werken.”

Hilde Rooselaer : “We vragen dat de stad onze actie ziet als een bijkomende kans om Halle toekomstgericht te ontwikkelen. Wij rekenen erop dat de verdere uitbouw van het lokaal mondiaal beleid in Halle geen struikelblok is bij de coalitiebesprekingen en het samenstellen van het bestuursakkoord in Halle.”

Jean-Pierre Laus : “Mondiaal Halle verzoekt de politiek in Halle om de juiste beslissingen te nemen en moedige keuzes te maken voor een 21ste eeuwse politiek in de stad met aandacht en zorg voor de mensen en de wereld waarin we leven.”

Informatie: www.mondiaalhalle.be

take down
the paywall
steun ons nu!