PISS-OFF wil Elke Decruynaere als burgemeesteres

PISS-OFF wil Elke Decruynaere als burgemeesteres

maandag 29 oktober 2018 22:24
Spread the love

PISS-OFF, kort voor Plas Inclusieve Sanitaire Sensibilisering: Ons Feministisch Front, is een Gentse politieke lijst die bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen ijverde voor een andere, minder mannelijk gedomineerde, politiek. Met 931 lijststemmen (0,6%) zijn zowel de lijsttrekster, Ashley Vandekerckhove, als de lijstduwster, Baharak Bashar heel tevreden. “Bepaalde mensen dachten dat we een grap waren en de kiezeres amper zouden overtuigen, toch behaalden we een heel mooi resultaat met weinig geld en amper zes kandidates,” verklaart Baharak. “De media kwam ons vanzelf opzoeken, mede dankzij onze gedurfde naam en onze principiële en ethische visie op politiek,” glundert Ashley.

“Bepaalde mensen dachten dat we een grap waren en de kiezeres amper zouden overtuigen, toch behaalden we een heel mooi resultaat met weinig geld en amper zes kandidates.”

Momenteel bekijkt men bij PISS-OFF de politieke impasse en de egotripperij in Gent met lede ogen aan. Het haantjesgedrag van Mathias De Clercq die kost wat kost de burgemeesteressjerp wilt bemachtigen en zich in allerlei bochten wringt om dit via de CD&V te verkrijgen, is een doorn in het oog. PISS-OFF wou de mannelijke dominantie aan de kaak stellen de voorbije gemeenteraads-verkiezingen, maar moet vaststellen dat dit nog altijd de standaard blijft hier in Gent.

Hoewel er in Gent geruchten zijn dat Elke Decruynaere geen burgemeesteres wil worden, zien we dit nergens in krantenartikels vermeld. Die mogelijke piste hebben journalistes niet eens bekeken, zo diep zit het androcentrisch denken in onze maatschappij. In de veronderstelling dat dit gerucht waar zou zijn, dan nog loopt er bij de vier onderhandelende partijen geen competentere vrouw dan Elke Decruynaere rond? Toch is zij voor PISS-OFF de beste keuze om een feministisch en gelijkekansenbeleid uit te voeren in Gent. Om deze dubbele standaard aan te kaarten binnen de Gentse politiek en de politieke verslaggeving heeft men bij PISS-OFF de FB-pagina ‘Elke Decruynaere, burgemeesteres van Gent’ opgestart.

“Elke Decruynaere stond op de tweede plaats en lijkt voor ons de logische plaatsvervangster van Rudy Coddens,” geeft Ashley mee, “Dat Filip Watteeuw meer voorkeursstemmen heeft is een non-argument in een maatschappij dat de eigen mannelijke bias/vertekening niet wilt (h)erkennen en waarbij men graag vergeet dat het politiek landschap nog al te vaak gebaseerd is op het genderstereotiep leven van (vooral rijkere, oudere en witte) mannen en te weinig rekening houdt met mensen die niet aan dit beeld voldoen. Onze Vlaamse en ook Belgische politiek moet zich dringend herbronnen en kijken hoe we inclusiever te werk kunnen gaan zodat een diversere groep politicae kan deelnemen en de stem van de gewone bevolking effectief vertegenwoordigd wordt.”

“Onze Vlaamse en ook Belgische politiek moet zich dringend herbronnen en kijken hoe we inclusiever te werk kunnen gaan zodat een diversere groep politicae kan deelnemen.”

Het is nog afwachten hoe iedereen betrokken bij de Gentse onderhandelingen zullen reageren op deze stunt van PISS-OFF. De Facebook-pagina ‘Elke Decruynaere, burgemeesteres van Gent’ kan je alvast hier terugvinden.   

 

 

Nota voor lezeressen: binnen de berichtgeving hanteert PISS-OFF zoveel mogelijk genderinclusieve taal. Dit omdat het Nederlands enorm androcentrisch is. D.w.z. dat de mannelijke vorm van woorden al te vaak als norm wordt gebruikt, waardoor minstens de helft van de bevolking uitgesloten wordt. Omdat het niet altijd lukt om niet-androcentrisch genderneutraal woordgebruik te hanteren (het Nederlands is nog altijd niet geëvolueerd naar een meer inclusieve taal), wordt waar nodig de vrouwelijke vorm van het woord gebruikt. Dit vergt enige aanpassing bij het lezen van de teksten, maar PISS-OFF doet dit bewust aangezien men binnen de samenleving nog altijd een belangrijk deel van mensen systematisch uitsluit!

take down
the paywall
steun ons nu!