Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Piss-Off
PissOff

Schrijft over:
Over gelijke sanitaire rechten tussen vrouwen en mannen, sanitaire seksisme & inclusieve sanitaire voorzieningen.

Bio

Vrouwen ervaren dagelijks ongelijke sanitaire behandeling wanneer ze zich in de openbare ruimte begeven. Geïnspireerd door de strijd van de vzw Plasactie die al sinds 2004 ijvert voor gelijke sanitaire rechten tussen vrouwen en mannen, heeft PISS-OFF zich verenigd tot een verkiezingslijst om dit aanslepend sanitair seksisme op lokaal niveau effectief aan te pakken. PISS-OFF staat voor Plas Inclusieve Sanitaire Sensibilisering: Ons Feministisch Front. De initiatiefneemsters en eerste kandidates van de PISS-OFF-lijst zijn Ashley Vandekerckhove en Baharak Bashar. Ashley is studente in de master Gender & Diversiteit, met een specifieke interesse in het androcentrisch denken, de verschillende vormen van seksisme en genderstereotypering, een grassrootsactiviste die zich bezighoudt met structurele machtsongelijkheden, een fervente feministe, veganiste en antikapitaliste en opiniemaakster bij de communitysectie van dewereldmorgen.be. Baharak is de oprichtster van de vzw Plasactie, de voorvechtster van de gelijke sanitaire rechten op de Gentse feesten, de autrice van het boek “Djenghis, democratie en vrouwen. Een Iraanse van Gent naar Caïro” en daarnaast schrijft ze ook artikels en opiniestukken op dewereldmorgen.be.

Werkgebied

Het doel van PISS-OFF is om vanuit een intersectioneel feministisch kader aan een andere politiek te doen. Als lijst willen we de kiezeres niet enkel een andere vorm van politiek beloven, maar die ook daadwerkelijk beoefenen. Aangezien een eenduidige sanitaire regelgeving ontbreekt, zowel op stedelijk als op Vlaams en federaal niveau, willen we via onze verkozenes op stedelijk niveau het sanitaire beleid reglementeren zodat er kosteloze, hygiënische en toegankelijke sanitaire voorzieningen voor alle stadsgebruiksters komen, voldoende in aantal en voldoende verspreid. Voor en achter de schermen is PISS-OFF een feministische lijst, want emancipatie begint van op de pot!

PISS-OFF steunt het eisenplatform van Collecti.e.f 8 Maars

PISS-OFF steunt het eisenplatform van Collecti.e.f 8 Maars. Zie link: https://www.facebook.com/8maars/ Op 8 maart zal België de allereerste nationale Vrouwenstaking kennen. Die actie we...

Nood aan gendermainstreaming binnen Gents bestuursakkoord

Gisteren vond de installatievergadering plaats in Gent waarbij 53 verkozen gemeenteraadsleden hun eed aflegden. PISS-OFF feliciteert hierbij de verkozen gemeenteraadsleden alsook de gloednieuwe burgemeesteres geprivilegieerd dankzij een politieke bloedlijn. In november hebben we met PISS-OFF een ...

Wereldtoiletdag, een mooie dag om te zeiken…

Wereldtoiletdag en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen Elk jaar opnieuw is het op 19 november Wereldtoiletdag. Een dag om te reflecteren over de al dan niet aanwezige sanitaire voorzieningen en hoe de toegang hiertoe verbeterd kan worden in onze Belgische maatschappij. Deze internationale da...

PISS-OFF wil Elke Decruynaere als burgemeesteres

PISS-OFF, kort voor Plas Inclusieve Sanitaire Sensibilisering: Ons Feministisch Front, is een Gentse politieke lijst die bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen ijverde voor een andere, minder mannelijk gedomineerde, politiek. Met 931 lijststemmen (0,6%) zijn zowel de lijsttrekster, Ashley Vand...

PISS-OFF, meer dan een ‘plaspartij’.

In de media werd PISS-OFF, kort voor Plas Inclusieve Sanitaire Sensibilisering: Ons Feministisch Front, vaak beschreven als ‘de plaspartij’ die enkel opkomt voor evenveel toiletten voor vrouwen en mannen. Hoewel men bij PISS-OFF kan verstaan hoe deze verenging van de politieke lijst is gebeurd, w...

Sanitaire ongelijkheid, een gevolg van ons androcentrisch denken

Het wordt hoog tijd dat we het androcentrisch denken binnen onze maatschappij deconstrueren. 'Androcentri-watte? Waarom gebruiken die toch altijd zulke moeilijke termen?', horen we jullie al denken. Tjah, de reden daarvoor is dat wij met PISS-OFF, in tegenstelling tot vele andere politicae, de me...

PISS-OFF-paraplu: Zet haar op!

PISS-OFF, Plas Inclusieve Sanitaire Sensibilisering: Ons Feministisch Front, komt op met de gemeenteraadsverkiezingen in Gent op initiatief van vrouwen. De lijst PISS-OFF wil sanitaire discriminatie op de politieke agenda zetten en aanpakken want het huidig sanitair beleid sluit veel groepen dage...

De lijst wil sanitaire discriminatie op de politieke agenda zetten en aanpakken. Het huidig sanitair beleid sluit veel groepen zoals vrouwen, transpersonen en mensen met een functiebeperking dagelijks uit. Een belangrijk verschijnsel hiervan is het groter aantal aan openbare alleenstaande urinoir...

Getuigenis van Dorien De Wuffel, PISS-OFF activist

Toch betalen alle Gentenaars voor zo'n inox constructie die ongeveer zestienduizend euro kost, terwijl deze voor een groot deel van de inwoners niet toegankelijk zijn wanneer de natuur roept. Daarom bezetten Baharak en haar crew eens per maand het openbaar urinoir op het kruispunt van de Overpoo...

Stad Gent is in vergelijking met andere Vlaamse steden een toiletparadijs en levert veel inspanningen om gratis en goed onderhouden sanitair te voorzien voor vrouwen en mannen bij grote evenementen zoals de Gentse Feesten, het Gentse Filmfestival, Jazz in ‘t park, de Kerstmarkt en andere stadseve...