We roepen mannen op om zich, samen met een vrouw, kandidate te stellen op de lijst PISS-OFF. Ze kunnen contact opnemen via mannengezocht@pissoff.be

PISS-OFF zoekt (excuus)mannen

PISS-OFF, Plas Inclusieve Sanitaire Sensibilisering: Ons Feministisch Front, komt op met de gemeenteraadsverkiezingen in Gent op initiatief van vrouwen. De initiatiefneemsters van de lijst zijn: Ashley Vandekerckhove (27), een tot mensgeworden informatiecentrum rond gender en diversiteit, en Baharak Bashar (41), oprichtster van Plasactie VZW en bekend om de succesvolle strijd voor de gratis toiletten op de Gentse Feesten.

vrijdag 15 juni 2018 12:07
Spread the love

De lijst wil sanitaire discriminatie op de politieke agenda zetten en aanpakken. Het huidig sanitair beleid sluit veel groepen zoals vrouwen, transpersonen en mensen met een functiebeperking dagelijks uit. Een belangrijk verschijnsel hiervan is het groter aantal aan openbare alleenstaande urinoirs t.o.v. gratis openbare toiletten waar iedereen toegang tot heeft. Maar PISS-OFF is meer dan dat, via hun 10-puntenprogramma willen ze dit sanitair privilege t.a.v een beperkt aantal stadgebruiksters aanpakken en bijgevolg het geheel van sanitaire discriminatie t.a.v. verschillende bevolkingslagen op een hoger niveau tillen.

Zo hebben ze punten rond de vermarkting van openbare toiletten, de oprichting van een stedelijke Sanitaire Cel, een Sanitair Fonds, de verplichting rond de toegankelijkheid van toiletten bij bouwaanvragen van openbare gebouwen , … kortweg, ze hebben een integrale visie op het  aanpakken van dit aanslepend dagelijks probleem. Het is de eerste lijst die dit sanitair vraagstuk zo fundamenteel benaderd. 

PISS-OFF wil via deze sanitaire strijd ook andere patriarchale structuren blootleggen die aan de basis van veel discriminaties in de maatschappij liggen. Ze trekken de kaart van het intersectioneel feminisme en trachten bruggen te bouwen tussen verschillende actoren en belanghebbendes. Enkel door deze inclusieve aanpak is een andere politiek mogelijk.

Traditionele politiek wordt voornamelijk gedragen en uitgevoerd door witte mannen zonder functiebeperking, die vaak om te voldoen aan de quota’s beroep doen op vrouwen en mensen met een migratieachtergrond zonder dat deze groepen effectief wegen op hun politieke discours. Aangezien PISS-OFF eveneens die quota moet respecteren, doen ze van hun kant beroep op (excuus)mannen. Daarom roepen ze mannen op om zich, samen met een vrouw, kandidate te stellen op de lijst PISS-OFF. Ze kunnen contact opnemen via mannengezocht@pissoff.be 

Iedereen, vrouw, man, trans-en cispersoon, mensen met een functiebeperking, enzovoort die op de lijst wil staan of mee campagne wil voeren voor een gelijk en toegankelijk sanitair zijn tevens welkom via campagne@pissoff.be 

_________________

Nota voor lezers: binnen de berichtgeving hanteert PISS-OFF zoveel mogelijk genderinclusieve taal. Dit omdat het Nederlands enorm androcentrisch is. D.w.z. dat de mannelijke vorm van woorden al te vaak als norm wordt gebruikt, waardoor minstens de helft van de bevolking uitgesloten wordt. Omdat het niet altijd lukt om niet-androcentrisch genderneutraal woordgebruik te hanteren (het Nederlands is nog altijd niet geëvolueerd naar een meer inclusieve taal), wordt waar nodig de vrouwelijke vorm van het woord gebruikt. Dit vergt enige aanpassing bij het lezen van de teksten, maar PISS-OFF doet dit bewust aangezien men binnen de samenleving nog altijd een belangrijk deel van mensen systematisch uitsluit!

********
Contactgegevens:
Ashley Vandekerckhove: 0498 05 03 78, ashley@pissoff.be
Baharak Bashar: 0476 66 95 16, baharak@pissoff.be 

Website: www.piss-off.be 
Facebook: @PISSOFFGent 
Twitter @PISSOFFGent 
Hashtag #PISSOFF  

take down
the paywall
steun ons nu!