Wereldtoiletdag, een mooie dag om te zeiken…

Wereldtoiletdag, een mooie dag om te zeiken…

Over het androcentrisme* en de mannelijke dominantie in onze maatschappij.

maandag 19 november 2018 15:41
Spread the love

Wereldtoiletdag en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

Elk jaar opnieuw is het op 19 november Wereldtoiletdag. Een dag om te reflecteren over de al dan niet aanwezige sanitaire voorzieningen en hoe de toegang hiertoe verbeterd kan worden in onze Belgische maatschappij. Deze internationale dag, erkend door de VN, maakt onderdeel uit van doelstelling 6 van Agenda 2030: Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen.

Binnen deze doelstelling wordt er extra aandacht gevraagd voor de sanitaire behoeften van vrouwen en meisjes en mensen in kwetsbare situaties. Hoewel we in ons land overal deftige sanitaire voorzieningen hebben, zijn deze niet altijd gratis voor vrouwen en meisjes (denk aan betaalde toiletbezoeken in cafés), terwijl men voor mannen wel gratis te gebruiken urinoirs installeert om hun openbare ontlastingen te beperken.

Dit is in strijd met subdoelstelling 5.1 die stelt dat we tegen 2030 een einde moeten maken aan alle vormen van discriminatie jegens vrouwen en meisjes, overal. Overal? Dus ook in het openbaar, wat betreft het urinoir. En vooraleer er iemand begint tegen te pruttelen en ons te vertellen dat mannen deze urinoirs nodig hebben om wildplassen te voorkomen, tonen we graag deze video met getuigenissen van vrouwen verzameld door de Vrouwenraad in Antwerpen.

Zoals men hier kan zien vinden vrouwen en meisjes propere en gratis openbare toiletten enorm belangrijk, vooral omdat zij te maken hebben met menstruatie. En iedereen die menstrueert, weet goed genoeg dat men in deze periode van de maand veel vaker  naar het toilet moet gaan en hoe vuile toiletten ervoor kunnen zorgen dat men deze liever niet gebruikt met als risico dat een tampon te lang in het lichaam blijft, wat kan leiden tot het toxic shock syndrome. Maar ook andere risico’s zoals een verlaagd zelfbeeld, een verminderd sociaal leven, nierproblemen ontstaan door een verminderd drankgebruik, zijn zaken die voornamelijk vrouwen en meisjes treffen door het gebrek aan gratis openbare toiletten. 

Mannelijke dominantie in de politiek, de openbare ruimte en online

Met PISS-OFF willen we de tekortkomingen op vlak van openbare sanitaire voorzieningen binnen stad Gent aankaarten. Het gratis plassen voor iedereen is ons symbooldossier, maar daarnaast ijveren we ook om de mannelijke dominantie in de politiek vaarwel te zeggen. Hoewel we moeten toegeven dat deze boodschap niet zo goed is overgekomen als we momenteel het gevecht om de burgemeestersjerp tussen Mathias De Clercq en Filip Watteeuw aanschouwen.

Hierover hebben we al eerder een artikel geschreven. Het feit dat we deze mannelijke dominantie aankaarten, zowel door bewust om te gaan met ons taalgebruik, een jonge vrouw als lijsttrekster te kiezen, alsook te ijveren voor een basisrecht die in de praktijk vooral door mannen in het openbaar wordt uitgeoefend, leidde tot heel wat spanningen met mannen online (en ook offline).

Als activistes zijn we dat soort bagger en mannelijke dominantie op de sociale media wel al gewoon. Het seksisme onderzoeken van de berichten die we persoonlijk of publiek krijgen, zou een doctoraatsonderzoek op zich kunnen zijn. Maar er is één bericht dat voor de lijsttrekster, Ashley Vandekerckhove, de druppel was tijdens de campagne van PISS-OFF en dat was een privébericht van een zekere Dave Sonck, verstuurd op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 (zie screenshot).

Deze man, woonachtig te Gent en blijkbaar ook zwemleerkracht voor jonge kinderen, vond het zo nodig om dit seksistisch haatbericht te sturen. En dit is een symptoom van een groter probleem. Het feit dat vrouwen in de politiek het harder te verduren krijgen, dat vrouwen en meisjes online weggepest worden en zichzelf censureren en bij het aanklagen van zulke haatberichten online zelf veroordeeld worden voor laster en eerroof.Dave Sonck vond het nodig om op verkiezingsdag zelf nog dit bericht te sturen.

Het aanklagen van zulke seksistische haatberichten is enorm moeilijk in ons land. Onze lijsttrekster is met dit bericht naar de politie gestapt, heeft een aangifte kunnen doen, maar blijkbaar is er geen enkele wetgeving (zelfs niet de seksismewet) waaronder je dit seksistisch bericht van deze misogyne jongeman kan aanklagen.

Enkel en alleen omdat het een privébericht betreft. En hier komen we terug op de aloude strijd van feministe.s.n: publiek versus privé. Hetgeen in de privé gebeurt is blijkbaar niet strafbaar, net zoals het tot 1989 heeft geduurd vooraleer verkrachting binnen het huwelijk werd erkend als verkrachting, zal het waarschijnlijk nog 50 jaar duren vooraleer seksistische haatberichten in de privé even streng afgestraft worden als deze in de publieke ruimte (wat de seksismewet wel veroordeeld).

Maar wat voor boodschap sturen we hiermee de wereld in? Dat het oké is seksistische haatberichten te versturen, zolang het privé is? Nochtans komen deze soort privéberichten even pijnlijk aan als deze in de publieke ruimte. Misschien nog pijnlijker, gezien het slachtoffer de enige is die ze kan lezen en er niemand online aanwezig is die de misogynie van zulke mensen kan aankaarten.

Solidariteit met onze Belgische politicae

Bij PISS-OFF weten we dat politica’s zulke soort haatberichten veel meer over zich krijgen dan politici. Is het dan zo verwonderlijk dat er minder vrouwen dan mannen geïnteresseerd zijn om een politieke ambt op te nemen?

Vaak worden vrouwen die specifiek opkomen voor vrouwenrechten en andere minderheden nog erger afgestraft dan mannen. Is het dan zo verwonderlijk dat vrouwen zich er liever niet mee bezig houden?

Stel je voor hoe mooi de wereld zou kunnen zijn moest een vrouw zich niet bedreigd voelen omdat ze opkomt voor haar rechten of omdat ze haar mening zegt. Stel je voor dat een feministische politieke lijst zoals PISS-OFF gewoon haar ding kan doen, zonder telkens weerstand te krijgen van mensen met een seksistisch of misogyn gedachtegoed.

Stel je voor dat je argumentatie weerlegd wordt, niet omdat je vrouw of feministisch bent, maar omwille van de argumentatie zelf. Daar kunnen wij momenteel enkel van dromen. En ondertussen blijven we de strijd verder aangaan tegen de mannelijke dominantie binnen onze politiek en proberen we de strijd voor gelijke sanitaire rechten te voeren. Want emancipatie, die begint van op de pot.

Gebruikte weblinks:

Video ‘Consumenten, geen wc-centen!’ met getuigenissen van vrouwen in Antwerpen: https://vimeo.com/297683126

PISS-OFF wil Elke Decruynaere als burgemeesteres:

https://www.dewereldmorgen.be/blog/pissoff/2018/10/29/piss-off-wil-elke-decruynaere-als-burgemeesteres

Lastercampagne tegen CD&V-kandidate Carine Plovie:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20181001_03799754

Far from empowering young women, the internet silences their voices:

https://www.theguardian.com/society/2018/oct/23/empowering-young-women-internet-abuse-harassment?

*Androcentrisme = hetgeen als mannelijk gepercipieerd wordt als norm nemen. Meestal wordt daar een hoger waardeoordeel aan gegeven. Hierdoor ontstaat seksisme waarbij men discrimineert op alles wat als vrouwelijk gepercipieerd wordt. 

take down
the paywall
steun ons nu!